Webrazzi Insights - Raporlar

Son teknolojilerin sektörlere etkilerini Webrazzi bakış açışıyla incelemek, içgörü yaratmak ve stratejilere yön vermek amacıyla kurulan Webrazzi Insights, dijital dünyanın derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Yaklaşık 1.7 milyar insanın herhangi bir banka hesabı yok. Banka hesabı sahipliği daha çok geliri ve eğitimi yüksek, cinsiyet eşitliğini sağlamış ülkelerde daha yoğun gözlemlenirken hesap erişimi olmayanların neredeyse yarısı gelişmekte olan ülkelerde.
4250 TL + KDV
Herhangi bir perakendeci aracılığyla değil birebir müşteriyle bağ kuran D2C girişimler marka bağlılığı yaratma konusunda yeni yollar izlemekte.
4250 TL + KDV
Dijitalleşen iş yaşamı ile birlikte otomasyondan yapay zekaya, robotlardan sanal çalışanlara farklı pozisyonlarda kullanılacak transformasyon önceliklerinin iş yaşamında neler yaratacağı konuşulmakta.
4250 TL + KDV
Satın alma gücü, iş dünyasındaki yoğunluğu ve nüfus büyüklüğü olarak uzun süredir farklı sektörlerin stratejilerini belirleyen Millennial jenerasyon odağı, Gen Z’nin sosyal ve ekonomik olarak varlık göstermeye başlamasıyla birlikte değişmekte.
4250 TL + KDV
Sigortacılık sektörü, bankacılık ve finans ile birlikte belki de yapay zeka kullanımına en uygun alanlardan. Şirketler, müşteri datası, hasar çıktıları gibi farklı kaynaklarla iş modeline AI adaptasyonunu kolayca sağlayabilir durumda.
4250 TL + KDV
FMCG sektöründe son dönemdeki trendlerde öne çıkan müşteri bağlılığının yeniden tanımlanması, private label'ların çeşitlenmesi, iyi ve sağlıklı yaşam hedefi ve dijitalleşme konularını farklı örneklerle birlikte bu raporda inceleyebileceksiniz.
4250 TL + KDV
Ortalama bir kullanıcının günde yaklaşık 2 buçuk saatini geçirdiği sosyal medya, markalar ve işletmeler için de önemli bir mecra haline geldi. Sadece ürün tanıtımı yapmak ya da marka sadakati sağlamak için değil, e-ticaretin de artmasıyla birlikte artık sosyal platformlar da alışveriş yapmak için kullanılıyor.
4250 TL + KDV
Sağlık sektöründe blockchain'in nasıl çalıştığı ve globaldeki örneklerine dair bu raporda Türkiye'deki potansiyel hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz.
4250 TL + KDV
Yazılımda ilk örneklerine rastladığımız SaaS, BaaS olarak bankacılıkta da uygulanmaya başladı. Açık bankacılığın hız kazanması, fintech ve üçüncü partilerin daha sık adının duyulması da servis olarak bankacılık platformlarının gelişmesini sağlıyor.
4250 TL + KDV
Bu raporda mobil iletişimde 5G, IoT ve AI ile hangi yeniliklerin geleceği ve operatörlerin bu konular hakkında ne gibi aksiyonlar alması gerektiğini incelenmektedir.
4250 TL + KDV
Webrazzi okuyucularıyla yapılan online market alışverişinde kullanıcıların market alışverişine yaklaşımları incelenmiştir.
4750 TL + KDV
Finansal piyasaların iş yapış şekilleri her gün değişip gelişiyor. Geleneksel şirketlerin yapamadığı inovasyonları sunan fintech'ler sadece finans alanında değil sigorta, regülasyon ve daha birçok alanda çeşitli çözümler sunma potansiyeline sahip.
4250 TL + KDV
Webrazzi okuyucularıyla Online Bankacılık ve ürün kullanımı üzerine yapılan araştırmanın raporudur.
4250 TL + KDV
Globalde açık bankacılıkta birçok girişim ve yenilikle karşı karşıyayız. Potansiyel iş modelleri, globaldeki transformasyon yakın gelecekte Türkiye'de bankacılıkta fırsatlara ve alınması gereken aksiyonlara işaret ediyor.
4250 TL + KDV