Webrazzi Insights - Raporlar

Son teknolojilerin sektörlere etkilerini Webrazzi bakış açışıyla incelemek, içgörü yaratmak ve stratejilere yön vermek amacıyla kurulan Webrazzi Insights, dijital dünyanın derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu raporda mobil iletişimde 5G, IoT ve AI ile hangi yeniliklerin geleceği ve operatörlerin bu konular hakkında ne gibi aksiyonlar alması gerektiğini incelenmektedir.
4250 TL + KDV
Webrazzi okuyucularıyla yapılan online market alışverişinde kullanıcıların market alışverişine yaklaşımları incelenmiştir.
4750 TL + KDV
Finansal piyasaların iş yapış şekilleri her gün değişip gelişiyor. Geleneksel şirketlerin yapamadığı inovasyonları sunan fintech'ler sadece finans alanında değil sigorta, regülasyon ve daha birçok alanda çeşitli çözümler sunma potansiyeline sahip.
4250 TL + KDV
Webrazzi okuyucularıyla Online Bankacılık ve ürün kullanımı üzerine yapılan araştırmanın raporudur.
4250 TL + KDV
Globalde açık bankacılıkta birçok girişim ve yenilikle karşı karşıyayız. Potansiyel iş modelleri, globaldeki transformasyon yakın gelecekte Türkiye'de bankacılıkta fırsatlara ve alınması gereken aksiyonlara işaret ediyor.
4250 TL + KDV