Yazılımcıların Çalışma Koşulları ve Beklentileri Araştırması [Araştırma Raporu]

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Yazılımcıların Çalışma Koşulları ve Beklentileri Araştırması'nın sonuçlarını aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz.

Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi

Yazılımcı ve geliştiricilerin sektördeki konumlarını derinlemesine incelemek, deneyimli oldukları dil ve uygulamaların detaylarını görmek ve işleri hakkındaki bakış açılarını değerlendirmek üzere bir araştırma kurguladık.

Araştırmada raporlanan kitle deneyim, pozisyon, kullanılan diller gibi özellikler bakımından geniş bir kitleyi yansıtmaktadır. Ağırlıklı olarak aktif olarak sektörde çalışan ve sektörle ilgili fikir beyan edebilecek bir kitle ile görüşülmüştür.

İşe yeni başlayanlarla uzun süredir sektörde olanların ilgili yerlerde farklı açılardan değerlendirilmesi ile oluşturduğumuz raporun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. 

Sonuç & Öneriler

Görüştüğümüz kitlenin çoğunluğu aktif olarak iş hayatındadır. Freelance’lerin yaklaşık %7’lik bir kitleyi oluşturduğu sektörde çalışılan şirketlerin ölçeği ağırlıklı olarak kurumsal şirketlerden oluşmakla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimlerin de payı yüksektir.

Kurumsal şirketlerin ağırlığına paralel olarak çalışan sayısı ile IT ekiplerinin de büyüklüğü daha çok 40 çalışan ve üzeridir. Ortalamada 4,4 kişilik ekiplerin bulunduğu sektörde ekip sayıları farklılık göstermekte, bu durum sektördeki pozisyon çeşitliliğine de yansımaktadır.

Pozisyonlardaki bu çeşitlenme cinsiyet dağılımı açısından benzer bir şekilde ilerlememektedir. Kadınların ağırlığının düşük olduğu sektörde, kadınlar daha çok Senior Back-End ve Full-Stack Developer olarak yer almaktadır.

Pozisyonlarla ücretler arasındaki ilişkiye baktığımızda da belli bir ücret aralığında ya da pozisyonda yoğunlaşma görülmemektedir. Genel olarak baktığımızda Junior pozisyonlar için 10K, Middle seviye için 15K, Senior ve üzeri için 20K ve üzeri bir dağılım görülmekle birlikte sayısı az da olsa üst maaş skalasında unvan olarak daha az deneyimli pozisyonlar da mevcuttur.

Yazılım birçok kişi tarafından profesyonel hayat dışında bir hobi olarak da görülmektedir. Sektördeki çalışma süreleri çeşitlenmekle birlikte 7 sene öncesi ve sonrası arasında yarı yarıya bir dağılımdan bahsedebiliriz.

Süre uzadıkça yazılım işini hobi olarak görme arasında göreceli de olsa bir paralellik vardır. Sektördeki freelance oranı bu araştırmada çok yüksek çıkmamış olsa da yazılımın hobi olarak da ele alınması freelance işler ya da danışmanlık gibi farklı alanlarda daha yoğun değerlendirilebilir.

Yeni bir program ya da uygulama denemek istendiğinde ücretsiz deneme sürümleri beklendiği gibi en çok yapılan aktivitedir. Görüşülen kitlenin yaklaşık %80’inin aldığı bu aksiyon çevreye soru sormak konusunda daha az görülmektedir. Global ölçekte yapılan araştırmalarda sıralama çok benzer olmakla birlikte çevreye danışmak, network’ten bu açılardan faydalanmak daha çok yapılmaktadır.

Fazla çalışma konusuna baktığımızda ise görüştüğümüz kitlenin %28’i geçtiğimiz 12 ay içinde neredeyse her gün fazla mesai yaptığını, %23’ü ise ayda birkaç gün daha uzun çalıştığını belirtmektedir. Yapılan bazı global araştırmalarda da özellikle COVID-19 nedeniyle işlerin daha çok yoğunlaştığını, hatta bu durumun tükenmişlik hissiyatı yarattığı da söylenmektedir. Kariyer ve çalışılan şirketle ilgili düşünceler sorulduğunda 10 kişiden 8’inin kariyerinden memnun olduğu ancak çalışılan şirket söz konusu olduğunda daha düşük oranların belirtildiği görülmektedir.

Sektörde kullanılan ana dillerde Windows ve MacOS birbirine yakın oranlarda görülmektedir. Globaldeki oranlarda Linux da öne çıkmakla birlikte ana işletim sistemine ek kullanılan dillerde Linux ağırlığı vardır.

Katılımcıların deneyimli oldukları dillerde JavaScript, SQL ve C#; web framework’lerde jQuery, .Net ve Reach; veritabanlarında ise SQL tabanlı arayüzlerin yoğun olarak tercih edildiği görülmektedir. Ortak çalışma araçlarında GitHub’ın liderliği ile birlikte Slack ve Microsoft Teams de ön sıralarda yer almaktadır.

Görüşülen kitlenin yaklaşık %70’i aktif olsun ya da olmasın iş tekliflerine açık olduğunu belirtmektedir. Daha fazla ücreti bir kenara bıraktığımızda daha iyi yan haklar, şirket içinde daha çok söz sahibi olunması ya da farklı teknolojilerle çalışma fırsatı nedeniyle yeni pozisyonların değerlendirilebileceği beyan edilmektedir.

Buna uzaktan çalışma, profesyonel gelişim ve kişisel katkı gibi etkenler de eklendiğinde bazı durumlarda ücret söz konusu olmadan da iş değişikliği yapılmasına sıcak bakılmakta. Deneyim yılı arttıkça esnek çalışma koşulları, şirket kültürü ve bilinen sektör olması gibi kriterler daha çok öne çıkmaktadır.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.