Lugat365

Pazarlama

İçerik pazarlamasıyla doğan Lûgat365, 'bazı kelimeler çok güzel' diyor

Bittabi, âdâbımuâşeret, âvâre, hüsnükabul, kıtipiyoz, tekâbül, pejmürde... 2015 Türkiye'sinde çok sık kullanılmayan bu gibi 'kimi mânasıyla, kimi ahengiyle, kimi de hikâyesiyle güzel' kelimeleri konu eden sosyal medya…