Kin

Teknoloji

Microsoft'tan Sosyal Telefon: KIN

Sosyal Medyanın internetteki etkinliği, özellikle gençler arasındaki yaygınlığı yadsınamaz hale geldi. Örneğin bizim tanıdığımız genç nesilden Facebook’a üye olmayan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Üstelik gençler artık sadece “…