Borsa İstanbul'da "Girişim Sermayesi Pazarı" oluşturuldu

Borsa İstanbul, şirketlerin, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecekleri Girişim Sermayesi Pazarı'nı oluşturdu.
Borsa İstanbul'da

Geçtiğimiz mayıs ayında henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan şirketlerin büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen Girişim Sermayesi Pazarı'ndan sizlere detaylı olarak bahsetmiştik.

Şimdi ise Borsa İstanbul, şirketlerin, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecekleri bir pazar olarak nitelendirebileceğimiz Girişim Sermayesi Pazarı'nın oluşturduğunu duyurdu.

Girişim Sermayesi Pazarı’nın oluşturulmasına ilişkin Borsa İstanbul’dan şu açıklama yapıldı:

Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsamız Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulmuştur.

Sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketlerin, Borsamız Kotasyon Yönergesindeki gerekli koşulları sağlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin Kurul tarafından onaylanması halinde, ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığı ile nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak ve bu paylar GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.

Şirketler, GSP'de işlem görmeye başladıklarında halka açık sayılacak

Buna göre şirketler, GSP'de işlem görmeye başladıklarında halka açık sayılacak, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacaklar. Böylece GSP'de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecekler. Şirketler bu pazar sayesinde daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklar.

Borsal İstanbul: "Bu kapsamda, Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, güncellenen Kotasyon Yönergesi ve Pay Yönergesi'ne Borsamız kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir." dedi.

Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay satabilmesi için gerekli koşullar

Daha önce açıklanan bilgilerde ortaklıkların Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az 20 milyon TL tutarında olması, net satış hasılatının ise en az 10 milyon TL tutarında olmasının gerektiği belirtilmişti. Ayrıca kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında olması ve tamamının ödenmiş olması şartı konulmuştu. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.