Girişim Sermayesi Pazarı: En az 20 milyon TL aktif toplam, 10 milyon TL net satış hasılatı

Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay satabilmesi için aktif toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması, tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması gerekiyor.
Girişim Sermayesi Pazarı: En az 20 milyon TL aktif toplam, 10 milyon TL net satış hasılatı

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan şirketlerin büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen Girişim Sermayesi Pazarı, şirketlerin, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecekleri bir pazar.

Borsa İstanbul, şirketlerin, hazırlayacağı izahnameler SPK tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacağını ve bu payların "Girişim Sermayesi Pazarı"nda sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem göreceğini söylüyor.

Şimdi ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık olmayan ortaklıkların "Girişim Sermayesi Pazarı"nda işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirledi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve GSP’de işlem görebilmesi için esasları SPK tarafından belirlenen izahname hazırlanması ve bu izahnamenin Kurul tarafından onaylanması zorunlu hale geldi. 

Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay satabilmesi için gerekli koşullar

Buna göre ortaklıkların Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az 20 milyon TL tutarında olması, net satış hasılatının ise en az 10 milyon TL tutarında olması gerekiyor. Ayrıca kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında olması ve tamamının ödenmiş olması şart.

İzahnamede yer alacak finansal tablolar aşağıdaki esaslara göre belirleniyor. Bu fıkra kapsamında satış döneminin tespitinde, payların satışa sunulduğu ilk gün esas alınıyor.

Kapsam dahilindeki anonim şirketlerin payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamayacak. Anonim şirketlere, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 5 yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini sağlayan ve yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunmak zorunluluğu bulunuyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.