Rekabet Kurumu, izinsiz işlem için Elon Musk'a ceza verdi

Yapılan inceleme sonucunda Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 
Rekabet Kurumu, izinsiz işlem için Elon Musk'a ceza verdi

Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından her geçen gün yeni bir sorun ile karşımıza çıkan Twitter'ın kısa zaman içinde iki kez çöktüğünü geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Bugün Twitter ile ilgili yeni kararını açıklayan Rekabet Kurumu, Elon Musk'a ceza verdiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre Elon Musk'ın Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin incelenmesi sonuçlandı. Yapılan açıklamada söz konusu devralma işlemine etkin rekabeti etkilememesi nedeniyle izin verildiği de paylaşıldı.

Elon Musk'a ceza verilmesinin nedeni ise işlemin Rekabet Kurumu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi. Yapılan inceleme sonucunda Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Elon R. MUSK Tarafından Twitter Inc.in Tek Kontrolünün Devralınmasına Yönelik İnceleme Sonuçlandı. (6.3.2023)

Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

  1. İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;
  2. İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
  3. Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.