Otonom araçlar 2 milyon engelli bireye iş imkanı sağlayabilir

Otonom araçlar 2 milyon engelli bireye iş imkanı sağlayabilir

Kendi kendine hareket eden otonom araçların hayatımıza sağlayacağı katkıları listelemeye başlarsak uzun bir liste oluşacaktır. Bu listenin en başında sürüş sürecinden insanları çıkararak tamamen sıfırlamasa da insan kaynaklı hataları minimum seviyeye indirmesi ve bir çok hayatı kurtarması geliyor. Her iş kolunda olduğu gibi burada da faydalara farklı açılardan bakmak gerekiyor ve eğer sadece "insan hayatını kurtarma" açısından bakarsak bir çok farklı önemli noktayı kaçırabiliriz. Mesela milyonlarca engelli bireyin artık basit ulaşım ihtiyacını rahatlıkla çözebilmek gibi.

Yapılan bir araştırmaya göre engelli bireylerin otonom araçlar sayesinde temel ulaşım ihtiyaçlarını çözebilirse bu durum sadece Amerika'da yılda direkt ve dolaylı yoldan sağlık harcamalarında 19 milyar dolar tasarruf anlamına gelecek. Ayrıca otonom araçlar engelli bireylerin kısıtlı hareket imkanlarını fazlasıyla artırarak yaklaşık 2 milyon engelli bireyin iş sahibi olmasını sağlayabilir.

Otonom teknolojiler gelişirken engelli bireyleri düşünerek bazı düzenlemeler yapmak ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını gidermeye özgü bazı politikaları önceden belirlenmeli ve geliştirmeler bu doğrultuda yapılmalı.

Yapılacak yasal düzenlemelerle yukarıda belirttiğim gibi milyarlarca dolar tasarruf sağlanması ve milyonlarca engelli bireye iş imkanı sağlamak için görme engelliler, işitme engelliler, fiziksel gelişim sorunları olanlar, tekerlekli sandalye kullananlar ve zihinsel engelli insanlara kadar her türlü engeli kapsayan düzenlemeler yapılmalı. Raporun tamamını incelediğimiz zaman otonom teknoloji yönetmeliğinin planlanması geliştirilmesinde yardımcı olacak çeşitli alanlar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Rapordan bazı bölümler şöyle:

  • 4. seviye otonom araçlara sahip olduğumuz zaman ehliyet yasalarının engelli bireyleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi önerisi. Çünkü 4. seviye otonom araçlar tamamen insan müdahalesi olmadan çalışabilecekler.
  • Otonom araçlara erişimi olamayacak seviyedeki yerleşik topluluklar için engelli ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını çözebilecek otonom araç hizmetinin sağlanması önerisi.
  • Üreticilerin ve geliştiricilerin teknolojiyi engelliler için mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması önerisi.
  • Otonom teknolojiler ile hayata daha fazla dahil olabilecek engelli bireylerin özgüvenlerini kazanabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli ortamın sağlanmasına yönelik öneriler.

Teknolojiyi herkesin erişebileceği hale getirmek hem düzenleyici kuruluşlar için hem de üreticiler için büyük zorluklar içerecektir kuşkusuz fakat imkansız değildir. Otonom teknolojiler engelli bireyler de dahil toplumun tamamının hayatını ciddi bir şekilde etkileyecek. Önemli olan en baştan bu olumlu katkıyı herkes için sağlayabilecek düzenlemeleri yapmak. Bu hareketlilik, geleceğimize çok daha büyük faydalar sağlayabilir.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.