Türkiye IT sektörü ve işgücü durum raporu
Genel

Türkiye IT sektörü ve işgücü durum raporu

EnUygun.com Genel Müdürü Çağlar Erol'un geçen haftalarda Webrazzi için yazdığı "IT’de nitelikli işgücü krizi ve çözümü" başlıklı değerlendirme oldukça dikkat çekti. 300 yorumu geçen değerlendirme, IT sektöründeki işgücü sorununun hem çalışan hem de işveren tarafına parmak bastı.

It sektöründeki işveren-çalışan arasındaki problemin daha net anlaşabilmesi için bir anket yayımladık. Yaklaşık 20 soru bulunduran anket, Webrazzi okuyucuları tarafından yoğun talep gördü ve bine yakın IT sektörü çalışanı katıldı. Sektör adına yararlı olabileceğini düşündüğümüz bu verilerin analizini çok lafı uzatmadan paylaşalım.

Analize ilk öncelikli olarak IT sektörü çalışanlarıyla ilgili genel ve demografik bilgileri paylaşarak başlayacağız. Daha sonraysa sektörde çalışanların verdiği cevapları sorular arası karşılaştırma yapacağız. Yani anket cevaplarının kombinasyonlarına yer vereceğiz.

Yoğunluk 25-32 yaş aralığında

Öncelikli olarak anket katılımcılarının demografik bilgilerini paylaşarak analize başlayalım. Yüzde 3.4 oranla kadın yazılımcı veya tasarımcı bulunduğu sektöre yüzde 96.5 oranla erkekler egemen olduğunu paylaşalım. Ankete katılan IT sektörü çalışanlarının yüzde 58.1'i 25-32 yaş aralığında bulunuyor. İkinci sıradaysa yüzde 30.9 ile 18-24 yaş grubu bulunuyor. Sektörde 33-40 yaş aralığında çalışanların oranı yüzde 11.02 iken, 44 yaş üzerinde bulunanların oranı yüzde 0.7 olarak sonuçlara yansıyor.

Gelelim IT sektöründeki çalışanların uzmanlık alanlarına. Tahmin edildiği gibi ağırlık backend yazılımcılarda. Backend yazılımcılar sektördeki istihdamdan yüzde 59.6 pay alırken, ikinci sırada bulunan frontend yazılımcıların oranı yüzde 17.8. Üçüncü sırada yüzde 12.9 ile grafik ve tasarımcılar yer alıyor. Uzmanlık alanı mobil olanların oranı yüzde 7.7'de kalmış durumda. Son sıradaysa yüzde 1.9 ile Actionscript & Flash alanında uzman olanlar var.

Çalışanların yarısı kurumsal şirkette

Sektörde çalışanların durumundaysa kurumsal bir şirkette kadrolu olarak çalışanlar öne çıkıyor. Yüzde 51.4 oranla kurumsal bir şirkette kadrolu olarak çalışanlar birinci sırada yer alırken, Freelance olarak çalışanların sayısıysa yüzde 20.5. Freelancer olarak çalışanlarıysa yüzde 19.1 ile startup çalışanları, yüzde 8.8 ile dijital ajans çalışanları takip ediyor.

Çalışan kartvizitlerine yazan titrilerine baktığımızda Türkiye'de yüzde 32.9 pay ile senior yani kıdemli çalışan bulunuyor. Kıdemli çalışanların hemen arkasından yüzde 32.7 oranla uzman titrine sahip olan çalışanlar var. Junior yani kıdemsiz çalışanların oranı yüzde 18.8 iken, yöneticilerin yüzde 15.5'lik paya sahip olduğunu görüyoruz.

5 yıldan fazla tecrübeliler yoğunlukta

IT çalışanlarının tecrübe yıllarına baktığımızda ankete katılanların hemen hemen yarısı 5 yıldan fazla deneyime sahip. Birinci sırada yüzde 45.2 ile 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olanlar bulunurken, 3-4 tecrübeye sahip olanların yüzde 20.05. 1-2 yıl deneyime sahip olanlar yüzde 16.9 payla üçüncü sırada yer alıyor.

Ankete katılan yaklaşık bin kişinin yüzde 46.2'si çalışma hayatları boyunca 2 kez iş değiştirmiş durumda. Geriye kalan dilimin yüzde 23.3'üyse 3, yüzde 13.9'uysa 4 kez değiştirmiş durumda. 5'ten fazla iş değiştiren yazılımcıların oranıysa yüzde 10.6.

3 bin - 5 bin TL maaş alanların oranı yüzde 28 

Gelelim dananın kuyruğunun kopacağı bir soruya: "Aldığınız ücret ne kadar?" Ankete katılan IT sektörü çalışanlarının en fazla aldığı maaş yüzde 27.8 oranla 3 bin 5 bin TL aralığında. Ancak bu maaş aralığı bin - 2 bin TL maaş alanların oranıyla hemen hemen aynı. Bin - 2 bin TL aralığında maaş alanların oranı yüzde 27.3 iken, 2 bin - 3 bin TL alanların oranı yüzde 26.4. 5 bin TL 'den fazla maaş alanların oranıysa yüzde 18.3 olarak anket sonuçlarına yansımış durumda.

Bu rakamlardan hemen sonra Türkiye'deki IT sektörü çalışanlarının neredeyse tamamının aldığı maaştan memnun olmadığını paylaşalım. Türkiye'deki şirketlerin çalışanlara yeterli ücreti ödemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 92. Yeterli ücret verildiğini söyleyenlerin sayısının ise yüzde 8 olduğunu paylaşalım.

Ankette IT sektörü çalışanlarının beklediği maaş ücretleri sorusu da bulunuyor. Katılımcıların yüzde 34.6'sı maaşlarının ortalama 5 bin - 8 bin TL olmasını uygun görüyor. İkinci sıradaysa yüzde 33.6 ile ortalama 3 bin - 5 bin TL maaş hakettiklerini düşünenler var. Yüzde 16.3 ile ortalama 2 bin - 3 bin TL, yüzde 15.4 ile ortalamaya 8 bin TL'den fazla maaş hakettiğini düşünen bulunuyor.

Geliştirici yurt dışında çalışmak istiyor

Çağlar Erol'un yazısına en çok gelen yorumlardan biri de yurt dışında çalışma ortamıydı. Ankete katılanların yüzde 76.6'sı Türkiye yerine yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Geriye kalan yüzde 23.3'lük kısımsa Türkiye'de çalışmaktan memnun. Yurt dışındaki yaşam standartlarını yüksek olması Türkiye'deki IT sektöründe çalışanları cezbediyor. Yurt dışındaki yaşam standartlarından dolayı Türkiye'den ayrılmak isteyen çalışanların oranı yüzde 54.1. İkinci sıradaysa yüzde 20.9 ile yurt dışındaki maaş oranları yerli yazılımcıları etkiliyor. Yüzde 13.3 ile çalışma ortamı, yüzde 7.1 ile hisse opsiyonu ve yüzde 4.3 ile yeni iş olanaklarına yakınlık sonuçlarda yer alıyor.

IT sektöründe çalışanların gönlündeyse maaşa ek olarak hisse opsiyonu seçeneği var. Katılımcıların yüzde 46.9'u maaşla birlikte hisse opsiyonu seçeneğini tercih etmek istiyor. Yüzde 38.5'i maaş ile birlikte prim modelini tercih ederken, sadece maaş almak isteyenlerin oranı yüzde 13.5. Sonuncu sırada yüzde 1.07 oranla sadece hisse isteyenler  bulunuyor.

Türkiye'deki IT sektöründe çalışan yazılımcı ve tasarımcılar yabancı şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapması halinde geliştirici ekibe daha fazla değer verileceği yönünde. Bu fikre katılan geliştiricilerin oranı yüzde 81.5 olarak araştırma sonuçlarında yer alıyor.

Kişisel gelişim ön plana çıkıyor

"Alaylı mı, okullu mu" sorusunun sıkça sorulduğu sektörlerden biri de IT. Bu yüzden söz konusu sektörde çalışanların eğitim durumunu ortaya koyacak bir bölümde oluşturduk. Ankete katılan çalışanların yüzde 63.2'si üniversite mezunu. Geriye kalan payın yüzde 17'sini yüksek lisans ve doktora diplomalılar, yüzde 11.4'ünüyse meslek yüksek okullu diplomalılar alıyor. Son sıradaysa yüzde 8.4 oranla lise diplomalılar bulunuyor.

Her ne kadar IT sektörü çalışanlarının bir çoğu, üniversite, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olsa da geliştiricilikte kişisel çabayla kendini geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 64.6'sı kişisel çabayla gelişime önem verirken, yüzde 11.8'i staj imkanlarının önemli olduğunu söylüyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 74.1'i IT sektöründe istihdam açığı olduğuna inanıyor.

Backend geliştiricilerin 3'te 1'i kurumsal şirkette

Buraya kadar olan kısımda IT sektörün işgücünün demografik ve genel istatistikleri paylaşmaya çalıştık. Bundan sonraki bölümlerdeyse birkaç farklı kategorilerdeki cevapları çaprazlayarak akıllardaki asıl sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Backend yazılımcıların yüzde 58.25'i frontend yazılımcıların ise yüzde 52.98'i kurumsal bir şirkette kurumsal şirkette kadrolu olarak çalışıyor. Actionscript & Flash ve grafik ve tasarım yapan yazılımcılarında daha fazla freelance olarak çalıştığını araştırma sonuçları arasında görüyoruz. Actionscript & Flash yazılımcıların yüzde 43.75'ü, grafik ve tasarımcıların ise yüzde 40.37'si freelance olarak çalışıyor. Mobil kategoride yer alan yazılımcıların yüzde 33.85'i kurumsal bir şirkette kadroluyken, yine yüzde 33.85'i freelancer olarak çalışıyor.

Mobil yazılımcıların dijital ekositeme yeni dahil olduğu için şirketlerin hala Startup seviyesinde olmasını sağlıyor. Bu yüzden Startuplarda kadrolu çalışanların büyük çoğunluğu mobil alanda yer alıyor. Yüzde 23 oranında Startup çalışanı mobil uygulamalar geliştiriyor ve tasarlıyor. Startupta kadrolu  olarak çalışanların yüzde 27.6'sı backend alanında uzman. Grafik ve tasarımcıların yüzde 17.2'si startuplarda çalışıyor.

Geliştirici hisse opsiyonlu model istiyor

IT sektöründe çalışanlarının maaşa ek olarak hisse opsiyonunu diğer modellere göre daha fazla tercih edileceğini yukarıda paylaşmıştık. Maaşa ek olarak hisse opsiyonunu isteyen çalışanların büyük çoğunluğu şu anda ortalama 4 bin TL'den fazla ücret alanlar. Rakamlara baktığımızda ortalama 4 bin TL maaş alan çalışanların maaş ve hisse opsiyonunu tercih etme oranı yüzde 52. Ortalama 6 bin TL maaş alanlarınsa yüzde 51.6'sı maaşa ek olarak hisse opsiyonunu tercih etmek istiyor. Ancak ortalama bin 500 TL maaş alan IT sektörü çalışanlarının yüzde 45.4'ü maaş ve hisse opsiyonundan daha çok maaşın yanı sıra prim almak istiyor.

Ortalama yüzde 67 daha fazla maaş isteniyor

Gelelim çalışanların tecrübelerine göre aldıkları ve istedikleri maaşa. Burada çok ilginç veriler yakaladığımızı söyleyelim. 1 yıldan daha fazla tecrübeye sahip olan IT sektörü çalışanları yüzde 5 ile şu anda ortalama bin 891 TL maaş alıyor. Ancak bu çalışanların hakettiğini düşündüğü maaş 3 bin 684 TL. Yani şu anda aldıkları maaşın yüzde 95 daha fazlasını istiyor.

5 yıldan fazla maaş alan sektör çalışanları yüzde 45.2 ortalamayla 4 bin 103 TL kazanıyor. Ancak şu anda hakettiklerini düşündükleri rakam 6 bin 443 TL. Yani 5 yıldan fazla çalışanlar yüzde 57 daha fazla kazanmak istiyor. Sektörde 5 yıl çalışanlarda maaş ortalaması şu anda 3 bin 400 TL. Ancak istedikleriyse şu anda aldıkları maaşın yüzde 59 daha fazlasına denk gelen 5 bin 395 TL.

Ülke koşulları göz ardı edilmemeli

Anket sonuçlarına bakıldığında geliştiricilerin maaş, maaş modeli ve çalışma ortamı gibi birçok belli başlı konuda dertli olduğu rakamlardan da görülüyor. Dikkatimizi en çok çeken detaylardan biri, ankete katılan geliştiricilerin en az yüzde 50'lik bir maaş artışı hakettiklerini düşünmesi. 1-2 yıl tecrübeyle yaklaşık 4 bin liraya yakın maaş hakettiğini düşünmesi üzerinde tartışılabilir bir konu.

Yorumlara da gelen bir çok eleştiri Türkiye'deki maaşların yurt dışı kıyaslamasıydı. Şunu unutmamak gerekir ki, Türkiye'deki IT sektörünün finansal hacmi ABD'ninkine ulaşmak değil yaklaşabilmiş durumda bile değil. Türkiye'de henüz bir Facebook ya da Google bulunmuyor. Bu yüzden geliştiricilerin bulundukları ortamı ve ülke koşullarını göz ardı etmemesi gerekiyor.

Yorumlar (72)
 1. Timur Catakli Timur Catakli

  Ellerinize saglik cok detayli ve basarili bir calisma olmus.

 2. Tamam herşeyi geçtim.Fakat sektörde çalışanların sadece %19 unun junior olması ve bu sayının neredeyse yönetici sayısına yakın olması süper ironik bişey.

  Yoksa sektörümüzü junior yöneticiler mi bastı :)

 3. Güzel ve doğru bir araştırma olmuş. Sektörün içinden biri olarak rakamların gayet tutarlı olduğunu söyleyebilirim.

 4. Anil Yeni Anil Yeni

  Katılım sayısı nedir ?

  1. Anil Yeni Anil Yeni

   1000 e yakın demişsiniz gözümden kaçmış. Teşekkürler.

 5. Çağatay Şama Çağatay Şama

  Açıkçası bu anketin böylesine detaylı bir sonuç çıkartacağını hiç düşünmüyordum. Elinize sağlık. Henüz IT sektörüne giriş yapmamış fakat yakın zamanda yapmayı düşünen Junior 'lar için harika bir döküman.

 6. İsmini Vermek Istemeyen Yorumcu İsmini Vermek Istemeyen Yorumcu

  Bu sektörün bir mensubu ve bu verilerdeki ortalamanın çok altında maaş alan biri olarak isyan bayrağını çekiyorum. Derhal örgütlenmeli ve bu haksızlığa bir son vermeliyiz.

  1. Aynen hocam çalıştığım firma ve bu sonuçlara göre ortalamanın biraz altındayım ve isyan bayrağını bende kaldırıyorum

 7. Tolkien Tolkien

  Görüldügü gibi yazılımcılar net bir şekilde maaş + hisse istiyorlar :) Şirket sahiplerine duyrulur.. :)

 8. Universiteden, veya Bilge Adam'dan yeni mezun olan birinin 3600 TL istemesi saka gibi.

  1. Bulut Atay Bulut Atay

   Her üniversiteden mezun olan yeni mezunler tecrübesiz olmayabiliyor

   1. Haluk Sayın Haluk Sayın

    Bilge adam derken? Sanki Üniversiteymiş gibi bahsetmişsinde bence bilge adam kadar kıytırık bir kurum yok.

  2. bilge adam da beni sürekli olarak arayıp duruyordu (Gerçi halen arıyorlar da :)) ) İnternette okuduğum birçok kötü yorum vardı. Bende bilge adamdan eğitim almaya korkuyordum. Sonra bu kadar para vereceğim bari misafir öğrenci olarak katılayım dedim ve kabul ettiler. Sistem ve yazılım derslerine katıldım. İçeriye girince gördüm ki yazılım ve sistemde ahçı, gece bekçisi gibi mesleklere sahip kişiler eğitim almak istiyor ve kurs bitimde direk olarak sistem uzmanı veya yazılım uzmanı olmak istiyorlar (yaptıkları ve ilgilendikleri meslekler birbirine çok uzak ve hayal kırıklığı yaratıyor ve öğrenciler bir süre sonra sıkılıyor ancak sıkıldıkları için kursa par a ödemeye devam ediyorlar). Bilge adamın tek önemsemediği yada önem vermediği nokta detaylı bilgilendirmemedir bana göre yoksa eğitimlerinde ve öğretmenlerinde bir sorun yok.

 9. Hello World!! Hello World!!

  Herşey iyi güzel de son paragrafta okuyucuya/anketi dolduranlara ayar verme gereğini nereden hissettiniz acaba?

  1. Editör sonuçlara sinirlenmiş olmalı. Belki de istediği maaşı alamıyordur. Yine de yazının sonunda ki o ayar hiç olmamış. Objektif görünmeye çalışıp hırsına yenik düşen bir anlayış hakim.

  2. Bu yoruma aynen katılıyorum.

  3. Yüzde 50 si maaş artışı 1-2 yıllık tecrübesi olan bile 4 bin maaş istiyor daha neler:) hadi canım, şaka yapıyorsun:)

   Türkiye'de yaşıyorsun, O kadar maaş boşuna istemeyin zor alırsın sonra hüsrana uğrarsın gibi bir mesaj ile bilgilendirmiş bizi:)

   1. Evet yazar birde öğüt veriyor, ülke şartları gözardı edilmemeliymiş. Sanki bu ankete katılanlar Amerikada yaşıyorlar.

  4. Thedeveloper Thedeveloper

   kesinlikle katılıyorum !

  5. Onlar da işveren :)

  6. Burak Tepe Burak Tepe

   Editör neden böyle bir tespit yapma gereği duyuyor anlamıyorum. Onca rakamdan biz kendi payımıza düşeni alamıyor muyuz? Biz mevzuyu kavrayamıyor muyuz? Ne diye o ayar? Bakın gençler akıllı olun, şükredin mi demek oluyor yani? Türkiye'de bir facebook, google yok ne demek? İnsanlar Google'da facebook'ta çalışanların aldığı maaşları mı almayı hak ettiklerini iddia ettiler? Daha neler, neler.. Yazık webrazzi, çok yazık. (Avukatlarınız markanıza zarar vereceğine inanıyorsa bu sözlerimin, lütfen dava açmak konusunda tereddüt etmesinler)

 10. Ücretler Bürütmü Netmi?

  1. Biz net olarak düşündük.

  2. Noname2 Noname2

   net maaşlar yazıyorsa (bence net maaşlar, maaşı alan asla brütden anlamaz :))

   zaten istenen maaş artışı kadar belki daha çok şirkete giderleri var. Şirket senin cebine girene bakmaz, cebinden çıkana bakar.

   1-2 yıl deneyim ile 4000TL+ maaş isteyenlere soruyorum;

   çalışacağınız şirkete vergiler ile gideriniz nerdeyse 7500TL olacak. acaba çalışmalarınızla aylık 7500TL den fazla bir katma değer katabilecekmisiniz?

   1. Çalıştığım şirket, yaptığım yazılımlar ile 1 yılda 4 milyon TL kazandı. Şimdi bu paradan pay veya maaş artışı istemek en doğal hakkım değil miydi? Bunu dile getirdiğim için benim yerime 4 adam işe alıp, asgaride çalıştırıp, işi devam ettirdi. Yorum sizin.

   2. Noname2 Noname2

    Komik olmayın lütfen

    bu düşünce tarzınız zaten kökünden yanlış. "Katma değer katabilmek" derken, yaptığınız işin patrona ne kadar kazandırdığını "kendi katma değeriniz" mi sanıyorsunuz ?

    Örnek: WP editleyerek süper kurumsal siteler yaptıran ve bunu çok iyi pazarlayarak ciddi paralar kazanan firmalar var. WP yi editleyen kişi patronun kazandığı paraya göre maaşını mı belirleyecek ? Zaten yorumunuzda patronun düşük maaşlı 4 kişi daha işe aldığını söylemişsiniz, demek ki az deneyimli, düşük maaşlı iş gücü ile oluşturulabilecek bir proje üzerine çalışılıyor.

    Yazdıklarınızdan benim çıkardığım:

    1) süper ticari zekaya sahip bir patronunuz varmış. Asgari ücret ile yaptırılan işler ile 4 milyon TL kazanmış. Tavsiyem: Patronun ne kadar kazandığından yola çıkarak düşünmeyin. Aldığınız maaşa, yaptığınız iş yapılır mı yapılmaz mı onu düşünün. Yapılmazsa neden çalışmaya devam ediyorsunuz. Yapılırsa patronun parasından size ne işinizi yapın geçin. O kadar basitse yakınmak yerine 4 milyon TL yi kendin kazanacağın şekilde bir iş yap...

    2) 1-2 senelik deneyiminiz (deneyimsizliğiniz) ile yılda 4 milyon TL kazandıran bir projede çalışma fırsatı verdiği için patrounuza minnettar olun, teşekkür edin. Emin olun siz vaç geçilmez hale geldiğinizde, deneyiminiz arttığında asgari ücret ile 4 milyon TL lik projeyi oluşturacak zekaya sahip bir patron, size de zamanı geldiğinde istediğiniz maaşı siz daha istemeden verecektir.

 11. Yağız Aydemir Yağız Aydemir

  Yazının sonunda ki değerlendirmelerde TR-USA kıyaslaması yapmışsınız.Bu yüzden insanların daha az maaş almasını doğal karşılamışsınız.O kadar saçma bir kıyaslama ki Avrupa da herhangi bir ülkede USA finansal hacmine ulaşmış değil.Ama oradaki insanlar ne kadar maaş alıyor?TR'dekilerden ne kadar fazla alıyorlar?

  1. Yağız ben biraz araştırdım. Google'da 5-10 yıl arası çalışanların maaş ortalaması yıllık $150K ki bu dünyanın en iyi otalamasıymış. Tabii orada maaşlar brüt. Eğer emeklilik yatırımı gibi başka kesintiler yoksa vergi kesintilerini falan düşünce aylık $8.500 gibi bir rakama geliyor. Tabii TL'ye çevirince iyi para da yüksek yaşam standardının da bir bedeli var. Örneğin Mountain View'da kiralar 2-3 bin dolar civarında. Kaliforniya eyaletinin ortalama yaşam maliyeti (yeme içme-giyim-vb) Türkiye'den %50 civarında daha yüksek. Sanırım araba ve benzin fiyatlarını görmezden gelirsek ABD'de $8.500 geliri satın alma gücü açısından TR'de 8.500 TL gelire eşdeğer görebiliriz.

   Bu arada Google'da yazılım geliştiriciler için işe giriş maaşını kesinti mesinti düşünce ortalama $5.000 civarında hesapladım.

   Yani katılımcıların %50'sinin hemen hemen Google düzeyinde maaş beklentisi içinde olduğunu söyleyebiliriz.

   Yaklaşık bir saattir hesap yapıyorum ama rakamlarla konuyu uzatmayım. Google'da çalışan kişi sayısını, ortalama maaşları ve google cirosunu hesaba katarsak Google cirosunun %15'ini maaş olarak dağıtmış. Bilançosundan anladığım kadarıyla yerli yazılım şirketlerimizden Logo Yazılımda bu oran %30'un üzerinde olmasına rağmen maaşlar ortalama 3.500 TL dolaylarında kalmış. Bu da bir köşede ek bilgi olarak kalsın.

   1. Google'ın dağıttığı maaştan vergiyi çalışan ödüyor, Logo'da işveren. Böyle bir detay var.

 12. Yazının sonundaki tespit çok doğru.

  Malesef türkiyede yazlım ürünleri çok ucuz satılıyor.

  İnternet hizmetleri de öyle

  10 TL ye yıllık hosting olurmu?

  50 tl ye web tasarım olurmu?

  yazılmcı tasarımcı ilişimci arkadaşlar bu konuda bindikleri ağacı kesiyorlar

  sonrada çıkıp az alıyoruz, ücretler dükük diye veryansın ediyorlar

  Önce ucuz iş yapan meslektaşlarını uyarsınlar.

  En basit boyacı bile günlüğü 200 tl yevmiye isterken yıllık 10 tlye hosting satılıyor. ve bu arkadaşlar da en ucuzundan alıyorum diye seviniyorlar sonr bu forumda ucuz eleman çalıştırıyorlar , ücretlerimiz düşük tarzında sızlanıyorlar.....

  1. Yağız Aydemir Yağız Aydemir

   o fiyatları çalışan mı yoksa patronmu belirliyor?

  2. Türkiye de şöyle bir durum var. Yapabildiği için yada yapabildiğini sandığı için ucuz fiyat verenler var (mantığı halen anlayabilmiş değilim) sonra vergi borcunu da ödeyemezsin vs vs. Aslında yapabildiğimiz için iyi ücretlere çalışmalıyız ama zor maalesef...

  3. hostingden girmişsin devam edelim.

   bizim için 10tl onlar için 10euro dersek o fiyata keyweb.de de mis gibi vps serverlar var. 10 tlye hosting çok normal bu devirde siz hala işi bilmeyen günlük 10 ziyaretçili sitelerden aylık 50 tl almayı mı bekliyorsunuz.

   bu bilişim sektörünü çok seviyorum, sayesinde memleketimin çakal insanlarına her zaman alternatif bulabiliyoruz.

  4. Çok güzel tespit yalnız fırıncıların bile bir odası derneği var...(En basit boyacı bile günlüğü 200 tl yevmiye isterken yıllık 10 tlye hosting satılıyor. ve bu arkadaşlar da en ucuzundan alıyorum diye seviniyorlar sonr bu forumda ucuz eleman çalıştırıyorlar , ücretlerimiz düşük tarzında sızlanıyorlar)

  5. Berk Kerpiç Berk Kerpiç

   r10'cu detected.

   1. :) aynen. o site piyasayı bozdu zaten.

 13. anketten anladığım benim kemiksiz 3500 civarı almam gerek :)

 14. Maaş aralık yüzdeleri http://iskolig.com/salary/search_bysector_listview/?sec=03 buradan çok farklı değil sanki...

 15. Deve-Loper Deve-Loper

  Yazıdaki "Geliştiricilerin bulundukları ortamı ve ülke koşullarını göz ardı etmemesi gerekiyor." ayarı bence gereksiz. Bir anket sonucunu açıklamışsınız iyi hoş da, niye yorum yapıyorsunuz? İş veren olduğunuz için mi , sektörde otorite olduğunuzu düşündüğünüz için mi ?

  Gelelim yorum kısmına. Görünüşe göre Çağlar Erol’un "sektör çalışanları sık sık iş değiştiriyor" görüşü tamamen yalnış görünüyor. Sektörde sık sık iş değiştiren bir kesim var evet, ama ancak %15 civarında. Demek ki Çağlar bey hep bu adamları işe almış , yazık.

  1. Niye yorum yapmayalım Webrazzi yazılarının hemen hemen hepsinde yazarlar yorum yapar. Aslında tersi bir durumu acayip karşılamanız lazım.

   1. Hello World!! Hello World!!

    Tabi ki yorum yapın ancak anketinize zaman ayırmış olan ziyaretçilerinizden topladığınız dataları yayınlarken bir öğretmen üslubuyla uyarıda bulunmak tüm bu güzel çalışmanın objektifliğini bozacak bir hareket olmuş. İlla yorum yapılacaksa başka bir yazıda editörün kendi analizini paylaşması daha doğru olurdu.

    1. Bahsettiğiniz yorum tek satırlık ve Türkiye internet pazarını Amerikan internet pazarıyla karşılaştırmanın haksızlık olduğunu belirtiyor. Bu yoruma karşı çıkacak var mı?

     Çalışmanın objektifliği yazının sonuç paragrafında yapılan yorumla bozulması söz konusu değil zira bu araştırma bir anketten elde edilen gerçek sonuçlardan çıkmıştır. Ancak keşke daha uzun zamanımız olsaydı da daha fazla çapraz sorgularla farklı noktaları da ortaya çıkarabilseydik. Eminim bu veriden çok daha detaylı sonuçlar çıkabilirdi. Belki önümüzdeki günlerde daha detaylı bir rapor haline getirebiliriz araştırmayı.

   2. Hello World!! Hello World!!

    Zaten yapılan yoruma karşı çıktığım için neden böyle subjektif bir yaklaşım segilendiğini sorguluyorum. Evet Amerika'daki her türlü pazar Türkiye'nin çok üstünde bir hacme sahip ancak çalışan sayısı/şirket büyüklüğü oranına bakarsak tüm dünyada benzer sonuçlar çıktığı görülür. Çalışanların refah seviyesi de aynı orana paralel seyretmesi gerekir. Bu sektörde çalışanların Türkiyedeki internet pazarı oranında hak ettiğini düşündüğü ücreti talep etmesini yanlış görmüyorum. Anketten çıkan sonucu da gözönüne alırsak çalışanlar Amerika'daki gerçek maaşların yarısına bile özlem duyar durumdadır. Bu noktada çalışan taleplerinin çok üstelenmemesi gerektiği kanaatindeyim.

 16. Arastirma gercektende cok iyi bir sekilde yapilmis, tebrikler ama dogru olmayan verilere dayandigini saniyorum, nedeni ise anket sorularina verilen cevaplarin gercegi yansitmadigini yada en azindan ankete cevap verenlerin homojen bir gruptan olusma olasiligini dusunuyorum. Sebebi ise junior sayisindan tutarsizlik ve bilisim sektörunde ki bayan azligi.

  Bu arada yurtdisinda calismak isteyen arkadaslara hak vermiyorda degilim, kendim yurtdisinda yasiyorum ve burda özellikle IT sektörunde ki calisma standartlari cok yuksek ve rahat ama ayni zamanda sizden beklenen verim ve profesyonellikte hat safhada.

  1. Seozkan Seozkan

   Bayan arkadaşların çok fazla webrazzi gibi ortamları takip etmediğinin de bir göstergesidir bu oran. Onlar daha çok bayan ağırlıklı alışveriş sitelerinde dolaşmayı severler

  2. Hello World!! Hello World!!

   Profesyonellik çok önemli ve Türkiye'de özlenen bir kavram. Birçok kurumsal tabir edilen büyük hacimli şirketler de bile en basitinden bir plan çerçevesinde iş yapılması çok zor. Burada bahsetiğim planlar sırf prosedürü geçmek adına yapılanlar değil bir işin mühendisliği ve idaresi anlamındakiler. Plan ve mimari anlamda yapılacak çalışmaları şirketler boşa harcanmış zaman olarak görüyor ve harala gürele bir işle uğraşma yeğleniyor. Para kazanılan işte profesyonelleşme/uzmanlaşma yerine günü kurtarma üzerine tecrübeler piyasada iş yapıyor. Profesyonelleşen bir çalışan kurum içinde yabancılaşma yaşayıp bir süre sonra dışlanabiliyor.

 17. Yorumların azlığından anladığım kadarıyla, sonuçlara baktıktan sonra herkes apışıp kalmış durumda... Ayrıca yazıdaki son paragraf gerçekten de olmamış, iş verenlere arka çıkılıyor olmasın :D

  1. Noname2 Noname2

   birileri birilerine arka çıkıyor şeklinde düşüneceğinize, kendi muhakemeniz ile yorum yaparsanız aynı kanıya varacağınıza eminim...

   zaten istenen maaş artışı kadar belki daha çok şirkete giderleri var. Şirket için net maaşın değil, senin şirkete giderin önemlidir...

   1-2 yıl deneyim ile 4000TL+ maaş isteyenlere soruyorum;

   çalışacağınız şirkete vergiler ile gideriniz nerdeyse 7500TL olacak. acaba çalışmalarınızla aylık 7500TL den fazla bir katma değer katabilecekmisiniz? (yada kattığınızı düşünüyormusunuz)

   1. Çalışan bir şirkete bir ayda 100 000 TL kazandırabilir, o zaman maaşını 80 000 TL yapmak gerekir bu mantıkla.

   2. Aslında aylık getiri ve aylık götürü şeklinde değilde yazılımcının yazdıkları orta vadede ne kazandırıyor ona bakmak lazım bu hesabı yaparken. Atıyorum ben bi e-ticaret sitesini 3 ayda yazdım, iş veren benden 3 ay boyunca 5 kuruş para kazanamaz. Ama iş bitmiş yazılımı kopyalayıp onlarca müşteriye tanesi 10.000 TL den satmaya gelince gelirler tavan yapar diye düşünüyorum :D

   3. Noname2 Noname2

    patronun kazancı ile hesap yapan bir çalışan bu hayatta hiç bir yere varamaz. Böyle bir saçmalık yok. Zaten hiç bir aklında başında patron kazanacağı paraya göre maaş teklif etmez, sizin yapacağınız işe - katma değere göre maaş teklif eder, verir. Patronunuz sizin 3 ayda yaptığınız projeyi 100 lerce müşteriye 10 bin TL den satıyorsa, sizin değeriniz artmıyor, bunu anlayın (tersinide düşünebilirsiniz, inovasyon ve teknoloji içeren bir yazılımı 3 ayda yapıyorsunuz, patron 1 tane bile satamadığında da değeriniz düşmüyor...)

    Örnek: Google 10 larca çok büyük projeye başlamış, süper yazılımlar yapılmış ama sonra milyon dolarlar çöpe atılarak hizmetler kapatılmıştır. Bu projelerde çalışan yazılımcılar Google'ın deli gibi para pasan adsense-adwords projelerinde çalışan yazılımcılardan farklı maaş almamışlardır. Yani kara yada zarara ortak değillerdir.

    Çalıştığınız şirketin projesi ne ise o işe emeğinizi verir, sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz. Patron çok kazanır, az kazanır, hatalı karar alır, tutacak projeyi tutturamaz vs bunlar sizi ilgilendirmez. Eğer bunların sizi ilgilendirmesini istiyorsanız, gidin bir şirkete ortak olun yada kendi şirketinizi kurun...

 18. Isimsiz Isimsiz

  Benim verimli çalışabilmem için;

  - Akşam eve giderken, yarın ne yapacağımı planlamam lazım.

  - İşimi yaparken araya iş girmemesi lazım.

  - İşimi yaparken başkasının muhabbetini dinlememem lazım.

  - İstediğim zaman kalkıp sıcak bir çay ile sigara keyfimi yapmam lazım.

  Çok mu şey? Değil tabii ki. Ben sana bilgi satıyorum.

  Senin de sağlaman gereken şeyler var;

  - Eve gittiğimde ne yicem diye düşünmemem lazım. :) Maaşımı iyi tutarsan, istediğimi yiyebileceğimi bildiğim için yarınki işi düşünebileceğim.

  - Bir iş bitmeden 2. işi getirirsen, birinci işi de ikinci işi de sağlıklı yapamam. 1 litrelik suyu 2 tane 1 litrelik kaba ayırmak gibi olur. İkisi de yarım olur.

  - Kafamda projeyi tasarlarken, bir sigara ve çay ile hava alıp ta düşünebilirim.

  Ve ikimizin de sevdiği kısım: İş bitmeden eve gitmemek. Unutma iş olmayınca işe gelmemekte söz konusudur bu durumda :) Memur mesaaisini aşalım artık.

  1. Isa Akpınar Isa Akpınar

   Aslında hoşuma gitti diyebilirim bu cümleler için ama bu kıyakları yapacak patron azdır diye düşünüyorum :)

 19. Evet güzel herkes 4 yerine 6, 2 yerine 4, 4 yerine 8 istiyor. Tamam ben de böyle istiyorum. Ama gözden kaçan diğer çok önemli bir husus var: Yüzde kaçınız diğer çalışma şartları aynı kalmak şartıyla istedikleri paraya çalışacağınız söyler? Fazla mesai, eve iş getirme, plansız programsız alelacele yapılan işlerin ve bunu normal gören yönetimler vs vs vs bu listeye tonlarca madde eklenebilir, ki çoğunu da yazıyor burada çalışanlar zaten, yani yazılım/ IT sektörünün bir çok sorunu var Türkiye'de ve bu sayılabilecek sorunların hepsine kabaca "mantalite" diyebiliriz. Mantalite değişmez ise isterse sana 2 katı maaş versin, sen bu "mantalite" ile kafan "rahat" çalışamayacaksın zaten :)

  1. Mentalite olmasın o?

   1. Olsun.

 20. Can Erdoğan Can Erdoğan

  Son günlerde yorum patlaması yaşanan konulara ve yorumlara bakarak güzel analizler de çıkarılabilir diye düşünüyorum.

  En başında çalışanların düşük maaş ve istedikleri standartların altında çalışıyor olmalarına rağmen gerçek isimleriyle yorum yapmamalarını mevcut işlerini kaybetmekten korkmalarına bağlayabilir miyiz sizce?

  Ayrıca benzeri anketi yurt dışında çalışan IT çalışanları arasında veya Türkiye'deki restoran çalışanları arasında yapmış olsak yine beklentilerde sizce bir benzerlik olur muydu? Yani bu sonuçların belli bir oranı aslında standart çalışan memnuniyetsizliği olabilir mi?

  Açıkçası bir çok açıdan güzel bir çalışma oldu. Webrazzi ekibine teşekkürler.

 21. Fatih Dogan Fatih Dogan

  Ben de yazılımcilarin genel olarak daha fazla almaları gerektigini düşünüyorum. Herkes sanatçı olabilir ama yazilimci olamaz. Sorun yazilim şirketlerinin emekleri nakite çevirmekte zorlanması pazarlama yapmak yerine fiyat avantajına tutunmak için sürekli fiyat kirmasi .

 22. Fatih Dogan Fatih Dogan

  Ben de yazılımcilarin genel olarak daha fazla almaları gerektigini düşünüyorum. Herkes sanatçı olabilir ama yazilimci olamaz. Sorun yazilim şirketlerinin emekleri nakite

  çevirmekte zorlanması pazarlama yapmak yerine fiyat avantajına tutunmak için sürekli fiyat kirmasi .

  1. Nası Yani? Nası Yani?

   Nası yani herkes sanatçı olabilir de yazılımcı olamaz! Yazılımcılık da bir sanatdır, bu durumda herkes yazılımcı olabilir diyorsun yani.

 23. Sonuçlar açıklandıktan sonra biraz daha şirket tarafına a hak verdim.

  X şirketinde 5 tane senior yazılımcı işe alacaktık. 100 den fazla kişi ile görüştükten sonra 5 kişiyi anca bulabildik. Bu görüşmeye girdiğimiz arkadaşların %80'inin hiç OOP yapıda tecrübesi yoktu.

  Şimdi ben nasıl inanıyım senior + uzman yazılımcı oranının %65.6, junior oranının %18.8 olduğuna?

  Sanırım ankete katılanlar seviyelerini +1 veya +2 level yukarıda yazmışlar.

  PS: Ortam bu kadar kötü iken, iyi yazılımcıların daha iyi maaş istemesi de kaçınılmaz. Evet evet, daha yüksek maaş verin.

  1. Burak Tepe Burak Tepe

   Bu anketin yapıldığı yer webrazzi. Bu sitenin kitlesi belli. Dolayısıyla bu sitede yapılan bir ankette uzman yazılımcı oranı pekala %65.6 olabilir.

  2. Zafer Ilkay Zafer Ilkay

   Hocam OOP ve Design Patterns biliyoruz (C++, C#.NET) her türlü programlama harici ARGE işini de yapıyoruz da değişen hiçbir şey olmuyor. Hala komik bir maaşla çalışıyoruz. Sanırım sektördeki asıl problem kaliteli iş yapan insanlara ulaşılamıyor olması. İç referans denen sistem ülkemizde yanlış uygulanıyor ve bir tür torpil mekanizmasına dönmüş durumda.

 24. Ey webrazzi sen iyi guzel gidiyorsunda okuyucu kitlende bir bozulma var maalesef ve yorumlara yansidigini uzulerek izliyorum. Buyumenin getirdigi tatsiz yan etkiler sanirim. Allah sabir versin sizlere.

 25. Castidia Castidia

  Basarili bir aknet olmus, Turkiye'deki genel resmi ortaya koymus. Yanliz ciddi bir cogunlugun yurtdisindaki is ortami konusunda ciddi yanilgilari oldugunu dusunuyorum. Turkiye'nin 3 buyuk universitesinden yuksek ortalama ve iddaali tez/donem projeleriyle mezun olup yurt disina master veya calismaya gidenlerin cogu kosarak, masteri yarida birakarak Turkiye'ye donuyor. Yurt disindaki "calisma sartlari" konusunda gercekci bilgiler edinilmesi gerektigini dusunuyorum. Davulun sesi uzaktan hos geliyor olabilir.

 26. Cumhur Yalçın Cumhur Yalçın

  Son iki paragraftan dolayı bu çalışmanızı kesinlikle samimi bulmuyor, bu çalışmaya itibar edilmesinden de hoşlanmadığımı dile getirmek istiyorum.

  Mühendisin ne hakettiğini tartışmak istiyorsanız keşke bunu önce gidip meslek odalarına danışsaydınız. En azından bunu yapsaydınız. 2 yıllık yazılımcı 4 bin istiyor diyorsunuz; bence 6 bin istemeli. Ama ne bu çalışmayı yapanların ne benim ne de başkasının haddine değil bunun takdirini yapmak. Aldığınız maaşın hakettiğinizden az olduğunu düşünüyorsanız gidin kendi işinizi yapın veya başka bir şirkete geçin. Bu sektörde çalışan biri olduğunuzu düşünüyorum; yakıştıramıyorum bunu. Ayıptır.

 27. Noname Noname

  Empati, iki taraf icinde lazım olan bu, tamam maaş az ama buna karşılık gelir/sadakat az -risk/rekabet fazla. Artan gelirini/imkanlarını çalışanlarına yansıtmayan şirketlerle dolu istatistiklerin "kapanan IT şirketi kolonları".

  Tabi aynı zamanda mesaisinin büyük kısmını bir sonraki "artış" için "çalıştığı halde" kariyer sitelerinde gezen "ahlaksız" ekip arkadaşlarınıda es geçmemek lazım.

  Hülâsa; kel başa şimşir tarak.

 28. Sadbuttrue Sadbuttrue

  Sektörümüzdeki haksız rekabet ortamı devam ettikçe bu sıkıntılar devam edecektir. 2-3 yılda bir çok büyük şirket kapanması iyi bir durum değil. Adını sanını duymadığımız kim bilir kaç şirket kapanıyor? Her şirket kapanışı en az 3-4 şirketin doğuşu dolayısıyla pastanın bölünmesi demek. Sektöre giriş için asgari bazı gereklilikler olmalı.

 29. Mischiev Mischiev

  Merhabalar,

  London, Kanada'da programci olarak calisiyorum .NET, SQL,

  Elime gecen net para 3000 CAD.

  Sene sonunda 1300 CAD bonus.

  Ay sonunu zor denklestiriyorum.

  Toronto'daki birkac sirketten senede 55000 verdiklerini ogrendim. Ayda 3600 CAD net yapar.

  Toronto'da duzgun bir yerde ev tutmaya kalksan, 1300.

  Mutfak masrafin, disaridaki yemegin, icecegin Turkiye'deki gibi ucuz degil.

  Elin mecbur Turkiye'ye tatile geleceksin. Esinle yaptigin her tatil en az 3000 CAD. (39 TL'ye Antalya ucak bileti nerede?)

  Sirket, tum saglik giderlerini karsiliyor. Sakatlik sigortasi, dis vb. (Avantaj).

  Emeklilik fonuna maasin 4% unu yatiriyor(Avantaj).

  Mortgage odemeleri Turkiye'ye gore daha adil(avantaj).

  Tam emin degilim ama, sanirim Turkiye'de 4000-5000 net maas alan bir kisinin burayi dusunmesinde pek bir anlam yok.(Turkiyedeki Saglik sigortasinin tam kapsamli oldugu varsayilirsa) Emeklik fonuna ayda 1000 tl rahat atabilir diye dusunuyorum o maasi alan bir kisinin.

  Sanirim sirket acip kendi musterini bulmak en mantikli bu sektorde...

  Herkese bol kazanclar, mutlu kodlamar...

 30. Çok doyurucu bir yazı sadece şu bölümüne bir yorum yapacağım; Devlet memuru olmayanın evlenemediği bir dönemde IT çalışanlarının "1-2 yıl tecrübeyle yaklaşık 4 bin liraya yakın maaş hakettiğini düşünmesi" mantıklı bir bakış açısı diye düşünüyorum.

 31. Aslına bakarsanız hem çalışan hem de işveren kendi tarafından baktığında haklı görünüyor. Herkes doğal olarak hayat standardının yükselmesini istiyor ama Bilişim sektörü dışından bir işveren olarak samimiyetle şunu söylemek isterim ki, emin olun birçok işveren iyi para kazandığı sürece personeline yüksek ücret ödemek ister ama ticari hayattaki rekabet ve yüksek maliyetler buna mani olmaktadır. Ben her zaman potansiyeli olduğuna inanan herkesi kendi işini kurmaya teşvik ediyorum. Ücretini beğenmeyenlerin yapacağı şeyler bellidir; ya başka bir işe girmek, ya kendi işini kurmak ya da olduğu gibi devam etmek. İşveren ve işçi arasındaki fark, birinin aldığı risktir ve bu hiçte küçümsenecek bir bedel değil. Şuan sadece çorbamız kaynıyor, ne uzuyor ne kısalıyoruz. Allah herkese hayırlı bol kazanç nasip etsin.

 32. Talat Kara Talat Kara

  Her yerde olduğu gibi süistimalde var, yetersiz imkanlar da. Ben patron olsam en iyi parayı veririm, en iyi mühendisi çalıştırım, en kaliteli ürünü üretirim, en iyi fiyata satarım. Ve muhtemelen Türkiye şartlarında batarım. Bir örnek vermek isterim, Alman bir firmada yazılım mühendisi olarak çalışıyorum, Türkiye de bir ihaleye girelim dediler Almanların verdiği rakam 2mk euro ya yakındı, Burada kilerin dudakları uçukladı (Gördük) Fakat sonradan öğrendik aynı programı 300k tl ye başka bir firma yapmış. Arada dağlar kadar kalite performans farkı var ama fark etmiyor. Türkiye de iş yapmak isteyen patron kendi ekmeğine kan doğruyor rekabet edebilmek için. Türkiyede kaliteye önem verilmiyor sadece ucuz olsun işimi görsün mantığı hakim. Ve bu durum biz çalışanların maaşlarına yansıyor. Ve bizleri teknolojik olarak ve maaş olarak tatmin etmiyor. Umalım daha iyi ye gitsin sektör biraz daha otursun, diyeceğim fakat açılan yeni fakulteler vs yüzünden daha kötüye gideceğine inanıyorum ve bunu nüfüs artışına bağlıyorum. Çinliler şuan bir notebook çantasını 2 dolara mal edebiliyorlar. Umarım o günleri bu ülke görmez. Herkesin hak ettiğini alması dileklerimle.