Seda Gezer Şahiner

Nürnberg, Friedrich Alexander Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip. Girişimlerin yeni pazarlara açılması ve büyümeleri konusunda danışmanlık veren Seda, gelişmekte olan teknolojilere, yeni iş modellerine ve pozitif pazarlamaya ilgi duyuyor.