Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş. faaliyet izni aldı

Ziraat Bankası'nın yeni iştiraki Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni aldı.
Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş. faaliyet izni aldı

Ziraat Bankası'nın yeni iştiraki Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna bakıldığında 12. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş., ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri yapabilecek.

Ayrıca ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini ve ödeme aracının ihraç veya kabulünü gerçekleştirebilecek. Şirket, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri de yapabilecek.

Kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrasında ise "bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu Bankadan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilir" ifadesi yer almakta. Yani kısacası Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme A.Ş., elektronik para kuruluşu olmak üzere faaliyet iznini almış bulunuyor. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.