SPONSORLU

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarını Dijitalleştiren Idenfit Dikey Büyümeye Devam Ediyor

Idenfit, uçtan uca tüm İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) fonksiyonlarının dijital platforma taşınarak tek bir özelleştirilebilir ve modüler yazılım programı üzerinden yönetilmesini sağlayan yeni nesil İKY platformu olarak çalışma hayatına çözümler sunmakta.
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarını Dijitalleştiren Idenfit Dikey Büyümeye Devam Ediyor

2020 Ocak ayında pazara çıkan Idenfit, yatay büyümenin yanı sıra 2023 vizyonu olarak dikey büyümeye de devam ediyor. Önceki seneye kıyasla içinde bulunduğumuz sene %100’lük bir oranda büyüme ivmesi yakalayan Idenfit, sunduğu çözümlerin inovatifliği ile de fark yaratıyor.

Idenfit, bu büyüme yolculuğunda dijital dönüşümün şekillendirdiği içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin birbirini tamamlar nitelikte gelişmekte olduğu gerçeğinden güç alıyor. Öyle ki 20. yüzyılın ortalarında başlamış olan dijital dönüşüm; akıllı, mobil ve yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişiyle ivmelenme yakalayarak işletmelerin stratejik yönetim anlayışlarında önemli rol edinmiş durumda. Gelinen noktada dijital dönüşüm, işletmelerin kendisi ve paydaşları için artı değer yaratmak adına dijital teknolojileri kullandığı ve sonuçta verimlilik ve kârlılığın artmasının ve aynı zamanda rekabet avantajı elde edilmesinin hedeflendiği evrimsel bir süreç olarak karşımıza çıkmakta.

Bu bilinç ile teknolojiye paralel olarak yönetim trendlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını yakından takip eden ve sunduğu İKY çözümleri arasında özellikle Puantaj ve Personel Devam Kontrol Sistemi konularında pazar lideri olan Idenfit, yapay zeka ve makine öğreniminin kilit rol oynadığı İşe Alım çözümü geliştirmek üzere özel bir AR-GE yürütmeye başladı. Bu AR-GE’nin başarısı için bir araya gelen bilim insanları ve İK profesyonellerinden oluşan etkin çalışma grubu, işletmelerin en önemli sorunlarından olan işe alım süreçlerine yeni çözümler geliştirmeyi hedefliyor. 

AR-GE’si yürütülen yapay zeka ve makine öğreniminin kilit rol oynadığı İşe Alım çözümü, veriye dayalı tahmin ve öngörüyü mümkün kılarak işe alım süreçlerinde temelde hata payı düşük planlama yapmayı olanaklı hale getiren yenilikçi özelliği ile pazardaki çözümlerden ayrışarak öne çıkacak nitelikte. Böylece ortaya konacak çözümün, işe alım süreçlerinde yapay zeka ve makine öğrenimine dayalı tahminleme, ilişkili verilerin sentetik veri üretme gibi yöntemlerle çoğaltılması ve bu verinin modellere girdi olarak geri beslenmesi gibi teknolojik ve teknik açılarda sahip olduğu üstünlükleri ile mevcutlardan ayrışacağı öngörülmekte. 

Küreselleşmenin ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği teknolojik yeniliklerin ve rekabetin gerisinde kalmamak ve iş süreçlerini iyileştirmek için İKY kapsamında ağırlıklı olarak yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılmaya başlandığını takip eden Idenfit, dijital teknolojilerin kilit role sahip olduğu bir İşe Alım çözümünün çokça avantaj sunacağı düşüncesiyle yolculuğuna devam ediyor. Böylece İşe Alım sürecini otomatikleştirip basitleştirecek; iş gücü, iş yükü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak; çalışan katılımını teşvik ederek bağlılığı destekleyecek; verimliliği artıracak; iş analitiği ile veri destekli bir kültür oluşturarak işletmenin en güncel analizlerden faydalanarak anında ve doğru raporlar doğrultusunda karar almasına olanak tanıyacak bir işe alım operasyonu akışı tasarlanıyor. 

Bu yeni İşe Alım çözümü, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet edecek nitelikte yeşil yönetim uygulamalarına paralel ilerlediğinden umut verici görünmekte. Nitekim “sağlıklı”, “insan dostu” ve “çevre dostu” uygulamaları hayata geçirmekle ilgili olan yeşil yönetim, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlar ile içinde bulunduğumuz çağda özel bir önem kazandı. Etik bir anlayış dahilinde sorumluluk bilincine sahip olan Idenfit, kaynak kullanımını azaltarak yeşil yönetim ve beraberinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eder nitelikte dünya genelinde çevreyi istismar eden ürün ve süreçlerden çevresel performansı gözetenlere doğru aktif bir yönelimi benimsemekte. Böylece Idenfit, gerek dijital teknolojilerin yön verdiği yeni bir ürün gerekse bu vesileyle sağlanacak değişim ve dönüşümü içselleştirerek sürdürülebilirliğe hizmet edecek İK’nın hizalanmasında önemli olan işletme kültürünün yaratıldığı bir sürece işaret eden bütüncül bir İşe Alım çözümü tasarlamakta.

İdenfit’in Fortune 500 işletmelerine verdiği bulut tabanlı İKY çözümlerine ek olarak yapay zeka ve makine öğrenimine dayalı bu inovatif İşe Alım çözümü konusunda AR-GE çalışmaları, İKY trendleri açısından çok heyecan verici görünüyor. Dahası Devlet destekli olan bu özel çalışmanın, küresel pazarda önemli bir talebe de karşılık geleceğinden ülkemize kayda değer düzeyde katma değeri yüksek ihracat potansiyeli yaratacağı aşikar. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.