Facebook ve Instagram'da özel şahısların "kamuya açık" ikamet bilgileri paylaşılamayacak

Gözetim Kurulu, içerik ilkeleri konusunda şirketin, özel şahısların ikamet bilgilerinin "kamuya açık" olarak kabul edildiği takdirde paylaşılmasına izin veren istisnayı kaldırmasını önerdi. Meta öneriyi kabul etti.
Facebook ve Instagram'da özel şahısların

Meta, geçen yıl özel şahısların ikamet adreslerinin ve görsellerinin paylaşılması konusunda Gözetim Kurulu'ndan ilke tavsiyesi niteliğinde görüş bildirmesini talep etmişti. 

Bu bağlamda Gözetim Kurulu, şirkete geçtiğimiz yılın Haziran ayında özel şahısların ikamet bilgilerinin paylaşılması hususunda bir takım önerilerde bulunmuştu. Bu öneriler, şahısların gizliliğini gözetirken, Facebook'un ilkelerini yenilemesi yönünde tavsiyeler içermekteydi. 

Toplamda 17 öneri paylaşan Gözetim Kurulu, içerik ilkeleri konusunda şirketin "özel şahısların ikamet bilgilerinin "herkese açık" olarak kabul edildiği takdirde paylaşılmasına izin veren istisnayı" kaldırmasını önerdi. Gözetim kurulu paylaştığı öneride istisnanın kaldırılması durumunda benimsenecek ilkeleri şöyle açıkladı: 

Bu durumda Meta, aksi takdirde ihlalde bulunacak olan içeriklerin sırf "en az beş haber kaynağı tarafından yayınlandığı" ya da bir kuruluşun mali kayıtlarından veya bilançolarından, mahkeme kayıtlarından, meslek veya işletme ruhsatlarından, devlet kurumlarının cinsel suçlular listelerinden veya basın bültenlerinden ya da kolluk kuvvetlerinden alınan ikamet adresleri veya görselleri içerdiği gerekçesiyle bunlara artık Facebook ve Instagram'da izin vermeyecektir.

Meta, Gözetim Kurulu'nun önerilerini değerlendirmenin ardından söz konusu istisnayı kaldırmaya karar verdi. 

Özel konut ve kamuya açık konut arasındaki fark

Gözetim Kurulu'nun paylaştığı belgeye göre, Facebook Gizlilik İhlalleri Topluluk Standardı kapsamında şirket, kullanıcıları "hayır amaçlı ortak hedefleri desteklemek, kayıp insanları, hayvanları veya eşyaları bulmak ya da ticari hizmet sağlayıcılarla iletişim kurmak için paylaşıldığı veya istendiği durumlar dışında" adresler dahil olmak üzere kendisiyle veya başkalarıyla ilgili kişisel kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği yönünde uyarıyor. Buna ek olarak "özel konutların dışarıdan görünümünü içeren görüntüler" gibi "özel bilgiler"in de bu tanıma dahil olduğu vurgulanıyor. 

Meta, söz konusu görseller paylaşıldığında, görseli yalnızca aşağıdaki şartların tamamının yerine getirilmesiyle platformdan kaldırıyordu: 

"Konut tek ailenin yaşadığı bir ev ise veya konutun bina numarası görüntüde/açıklamada belirtiliyorsa. Şehir/mahalle veya GPS konumu (ör. Google Maps'ten bir konum) belirtiliyorsa. İçerik ikamet eden kişinin veya kişilerin kimliğini tanımlıyorsa. İkamet eden bu kişi özel konutunun gösterilmesine itiraz ediyorsa veya ikamet eden kişiye karşı protestoların organize edilmesi şeklinde bir bağlam varsa (Bu madde, aynı zamanda mesken olarak kullanılan elçilikleri kapsamaz)."

Ayrıca söz konusu gizli bilgiler, mahkeme evrakı, basın bülteni veya diğer kaynaklar aracılığıyla kamuya açık hale gelebiliyordu. Bu durumda Meta'nın gözünde bir kişinin adresi "kamuya açık" statüsüne geçiyordu. Böylece Facebook ve Instagram, şahsın adresini açığa çıkaran görsellere izin veriyordu. Üstelik "kamuya açık" statüsünde değerlendirilmek için adresin ve konutun görsellerin en az beş haber kaynağı tarafından paylaşılması yeterli oluyordu. 

İkamet bilgisi paylaşımının doğurduğu riskler

İkamet bilgisinin paylaşılması, hemen hemen herkesin, kişinin ikamet adresine erişebilmesini sağlıyor. Bu da ifşa tehditlerini ve olası şiddet eylemlerini beraberinde getirebilecek bir açık yaratıyordu. Gözetim Kurulu olası zararları şöyle tanımlıyor: 

Zararları kadınlar, çocuklar ve LGBTQIA+ bireyler gibi grupları orantısız şekilde etkileyen ifşa tehditlerinin sonucunda kişi duygusal sıkıntılar yaşayabilmekte, işini kaybedebilmekte, hatta fiziksel zarara uğrayabilmekte veya hayatını kaybedebilmektedir.

Meta'nın kabul ettiği öneriler

Meta, Gözetim Kurulu'nun önerdiği üzere; şirket, "herkese açık" statüsü için 5 haber kaynağında yayınlanma kriterini kaldırdı. Yine de Meta, Gözetim Kurulu'nun tüm önerilerini uygulamaya geçirmeyecek. Şirket yaptığı açıklamada tasvir edilen mülk bir habere konu olduysa bu konuda herhangi bir şekilde harekete geçmeyeceğini belirtti. 

Meta ayrıca kurulun önerdiği üzere; elçilik gibi kamu binalarını kapsam dışında tutarken, bu binaların önünde gerçekleşen protestolara da platformunda yer verecek Ancak yüksek rütbeli devlet çalışanlarının özel konutları bu kapsamın dışında tutulacak. 

Meta, Gözetim Kurulu'nun önerdiği 17 maddeden 5 tanesini tamamen uygulayacak. Birini ise kısmen uygulamaya koyacak. 

Şirketin henüz uygulamaya geçirmeyeceği ve değerlendirme sürecine aldığını açıkladığı öneriler de mevcut. Bu öneriler arasında, kullanıcıların gizlilik ihlalini raporlamasını kolaylaştıracak bir araç üretmek de yer alıyor. Aynı şekilde "ifşa tehditine karşı özel bir kanal oluşturma"  önerisi de kabul edilmedi. Şirket, hali hazırda kullanıcıları desteklemek için yeni kanallar inşa ettiklerini dile getirdi. Bu bağlamda dünya çapında 850 kurum ile iş birliği yaptıklarını da ekledi. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.