Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'ndan öne çıkanlar

Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'na göre;  2020 yılında ülkemizde yapılan 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı Milli Gelirde 19,4 TL değer yarattı.   
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'ndan öne çıkanlar

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), tarafından kurulan Dijiital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP, “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması sonuçlarını açıkladı. 

Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'na göre; 2020 yılında Türkiye'de yapılan 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı Milli Gelirde 19,4 TL değer yarattı. 2020 yılında reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye toplam katkısı ise yüzde 6,73 ile 340 milyar TL oldu.   

Araştırma kapsamında reklamın Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değer de çok yönlü bir şekide ölçüldüğünü ekleyelim. Raporda yer alan verilere göre Türkiye, Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde yer alıyor. Ancak medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31. büyük pazarı olarak konumlanıyor. 

Bu arada Türkiye’nin toplam reklam hacmi içindeki payı yalnızca yüzde 0,33, üstelik bu oran, en büyük 38 pazar içindeki en düşük oran olarak öne çıkıyor. Bu veriler ışığında ülkemizdeki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğunu söylemek mümkün.

Raporda yer alan reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında ise 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artış gösteriyor. Maaş ve ücretler toplamında da yüzde 11,57’lik yıllık bileşik büyüme görüldüğünü belirtelim.

Raporda 2020 TÜİK istihdam verilerinden da faydalanılıyor. Bu verilere göre; istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde yüzde 2,25 ile 602 bin 704 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklenmekte. 

Rapor, ekonomik büyüme ve reklam sektörü arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu öne sürüyor.  Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor. Modelleme verilerine göre, Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının GSYH'ya katkısı, 2012-2020 yılları aralığında ortalama yüzde 6,24 olarak karşımıza çıkıyor. Bu katkı, yıllar içinde giderek artıyor.  

Türk Reklam Sektörü gelişmeye çok açık

Araştırmada ayrıca sektörü ve ekonomiyi  olumlu yönde etkileyebilecek. önerilere de ev sahipliği yapıyor.  Bu öneriler arasında sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için, sektörün kamu tarafından destek ve teşvik kapsamına alınması, dijital dönüşüme uğrayan sektörlerde reklamın etkinliğini gösterebilecek yeniliklerin, güncel teknolojik gelişmelerin takibi, tüm mecraların ve bütüncül ölçümlemenin desteklenmesi yer alıyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.