SPONSORLU

İş yazılımları geleceğin 5 trendi ile dönüşüyor

Logo Grup Teknoloji Başkanı İsmail Duran dünya teknoloji trendlerini ve farklı teknoloji alt yapılarıyla gelişen iş yazılımlarının iş hayatını nasıl dönüştürdüğünü anlattı.
İş yazılımları geleceğin 5 trendi ile dönüşüyor

Yapay zekâ ve makine öğrenmesinin veri bilimi ile beslendiği, internet üzerinden alınan yazılım hizmetlerinin yaygınlaştığı, somut veya soyut varlıkların veriye dönüşüp blok zincir ağında izlenebildiği bu dönemde günlük iş hayatımız da değişiyor. Logo Yazılım Teknoloji Başkanı (CTO) İsmail Duran gelecek trendlerini ve farklı teknoloji alt yapılarıyla geliştirilen yazılımların iş hayatını nasıl dönüştürdüğünü anlattı.

Bulut bilişim

Bulut bilişimin getirdiği fırsatlar ile yer ve zamandan bağımsız iş yapmak önem kazanıyor. Bulut bilişim teknolojisiyle masa üstü ve mobil cihazlar üzerinde kullanılabilen çözümler, üyelik başlatıldıktan hemen sonra kullanılabiliyor. Karmaşık sistemler kesintisiz olarak yönetilip kontrol edilebiliyor. Bilgilere anlık erişim sonucunda iş süreçleri daha verimli olurken zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Bulut servisler ve platformlar, çok kısa sürede güncelleniyor, sunucu ve donanım maliyetlerinin olmaması bu sistemleri ayakta tutma maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Ölçek ekonomisinden faydalanması sebebiyle daha uygun maliyetler sunuyor. Verilerin bulut ortamında saklanması verilere erişimde ve veri güvenliğinde avantaj sağlıyor.

Makine öğrenmesi

İş yazılımlarında verileri kullanarak iş süreçlerinin iyileştirilmesi, farklı sektör ve iş fonksiyonlarına yönelik katma değerli ürün ve hizmetler sunulması, uluslararası rekabetçiliğin artırılması, geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinin makine öğrenmesi ile desteklenmesi önem taşıyor.

Müşteri memnuniyeti ölçümlemelerinde artık veriler ile müşteri duyguları tahmin edilebilecek. Müşteri kaybı tahminlemesi ile müşteri kayıpları öngörülebilir hale gelecek.

Dinamik fiyatlama sayesinde daha rekabetçi fiyat önerileri ve stok maliyet yönetimi mümkün olacak. Perakende sektöründe de makine öğrenmesi ile deneyim değişecek.

Özetle insan ve makine arasındaki tek yönlü iletişim çift yönlü hale gelecek. Derin öğrenmeyle kendini geliştiren makineler iş kültürünün de yeniden yorumlanmasını sağlayacak. Komutlara göre algoritmalar yaratarak bize öneri ve alternatifler sunan yazılımlar yaygınlaşacak.

Büyük veri

Şirketlerin tedarikçileri ve müşterileriyle yarattığı tüm ekosisteminde oluşan veri ve bu verinin yorumlanıp tüm süreçlerde kullanılması şirketlerin süreçlerini değiştiriyor. Günümüzde finans veya muhasebe süreçlerinin yanı sıra işletmelerdeki tüm süreçler dijitalleşiyor.

Şirketlerdeki tüm departmanlarda iş yazılımları kullanılması yaygınlaştı. Tüm paydaşlar; çalışanlar ve hatta tedarikçiler, bayiler de dijitalleşiyor. Bu doğrultuda da işletmedeki tüm ekosistemin birbirleriyle konuşması ve iş süreçlerinin de evrilmesi gerekiyor.

Değişen iş kültüründe bırakılan her iz, anlamlandırılmak üzere biriken büyük veriye dönüşüyor ve iş yazılımları için çekirdek metaforu artık yetmemeye başlıyor. Tüm paydaşların arasındaki veri akışını düzenleyen, entegre eden, konuşturan sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Kurumsal iş yazılımları da vücuttaki damarlar gibi sağlıklı bilgi akışını sağlıyor.

Blok zincir

Günümüzde iş yazılımlarında lisans sistemi de blok zincir tabanlı bir yapıya dönüştürülüyor. Dijital cüzdanlar arası lisans kontör transferi yapılabilecek.  Servislerin hem kalitesini ölçmek hem sahadaki kullanımı takip etmek hem de güncel teknolojilerle lisans altyapısını daha güvenli ve kolay kullanılabilir hale getirmek mümkün.

Yapay zekâ

İş yazılımlarının farklı dil seçeneği opsiyonları yapay zekânın desteği ile yaygınlaşacak. Tüm ürün ve hizmetlerdeki ikincil plandaki geliştirme süreçleri, yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli çeviri servisleriyle entegre hale geliyor. Böylece tüm yazılım kullanıcılarının ihracat yaptığı ülkelerde de kendi lokal dillerinin kullanımı kolaylaşacak, bir diğer deyişle küresel pazarlarda rekabet etme avantajı doğacak. 

Yapay zekanın iş hayatımızdaki bir diğer yansıması veri bilimi ile beslenerek kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmak. Özellikle kurumsal kaynak planlama ve insan kaynakları yönetimi çözümlerinde özel modeller oluşturularak veri derinlemesine analiz ediliyor. Bu sayede yapay zekânın desteğiyle karar destek sistem raporları ve analitik araçlar hizmete alınıyor.

Logo Yazılım olarak kurumsal kaynak planlamadan endüstri 4.0’a, insan kaynakları yönetiminden iş akış ve müşteri ilişkileri yönetimine, iş analitiği ve raporlamadan depo ve saha satış yönetimine, perakendeden e-çözümlere kadar bu teknolojilerden faydalanarak geliştirdiğimiz çözümlere ek sunduğumuz dijital dönüşüm danışmanlığıyla iş dünyasının her adımında, ister yerinde ister bulut olarak işletmelere özel uçtan uca hizmet veriyoruz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.