KONUK YAZAR

Yeni dünyada dijital zihniyet ve dijital beceriler neden önemli?

Kariyerinizde kalabalıktan sıyrılmanıza ve işletmenize katma değer sağlamanıza yardımcı olacak yetenekler.
Yeni dünyada dijital zihniyet ve dijital beceriler neden önemli?

Sosyal ve iş hayatımızda çarpıcı değişiklikler yaptığımız (ya da yapmak zorunda kaldığımız) günümüzde, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları daha da önem kazanmaya başladı. Yeni teknolojiler ve gündem koşullarının dijital etkileri tüm sektörlerde “geleneksel beceriler”e olan bakış açısını değiştirdi. Yani kısacası yeni dünyada, işe/pozisyona bağlı teknik ve sektörel becerilere sahip olmak artık tek başına yeterli değil.

Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte adını daha da sıkça duymaya başladığımız dijital zihniyet (digital mindset) yaklaşımı, zaten uzunca bir süredir benim de içinde bulunduğum Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama alanında uygulanıyor ve dijital becerilere sahip olmanın önemi bizim sektörün olmazsa olmazı. Fakat dijital zihniyet kavramının sadece dijitalleşme ve teknolojiye hakim olmak demek olmadığının altını çizmek isterim. Bir süredir gündemde olan ve “yumuşak beceriler” (soft skills) diye adlandırılan yeni beceri setleri, çağımızın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldi. Yani kişilerin dijitalleşmeye adapte olabilmeleri için; belirli bir deneyime, disipline, iş koluna veya role bağlı olmayan bu beceri setlerine de sahip olmaları gerekiyor.

Peki, dijital zihniyetin gerektirdiği beceriler neler?

Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama alanında da, ilk başlarda dijitalleşmeye ayak uydurmak için PPC’ye, SEO’ya hakim olabilmek gibi dijital teknik becerilere sahip olmak yeterliydi. Fakat dijital zihniyetin git gide yaygınlaşması ile beraber en etkili büyüme odaklı dijital pazarlama stratejilerini uygulayanların, bu yeteneklerle beraber yeni bir dizi becerilere de sahip olduğunu gördük.

Kariyerinizde kalabalıktan sıyrılmanıza ve işletmenize katma değer sağlamanıza yardımcı olacak bu kritik derecede önemli yetenekleri özetlemek gerekirse:

1- Esneklik ve Adaptasyon Kabiliyeti

Karmaşık ve sürekli değişen iş dünyasında gerçek iş sorunlarını çözebilmek ve yeni taleplere karşılık verebilmek için birey veya işletme olarak kaynaklarınızı hızlıca doğru yerlere kanalize edebilmelisiniz. Bu da ancak uyum sağlama kabiliyeti ile mümkün. Günümüzde bunun en güzel örneğini pandemi zamanında “repurposing” yapan firmalarda (Dyson’un solunum cihazı üretmeye geçmesi veya parfüm üreticilerinin dezenfektan üretimine başlamaları vb.) gördük.

2- Yaratıcılık

Bahsettiğim gibi, teknolojiye hakim olmak artık yeterli değil. Hayal güçleri ve meraklarının itici gücüyle beslenen bireylerin; eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısıyla zorlukları yorumlayabimesi ve yeni çözüm yolları düşünebilmesi önemli. Daha derin analizler, ileri görüşlü kararlar ve daha başarılı stratejiler için analitik yeteneklerin yaratıcılıkla birleşmesi gerekiyor.

3- Dijital Liderlik

Leadership 4.0 olarak da adını duymuş olabileceğiniz dijital liderliğin esaslarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Kendi ve ekibinin zamanını etkin bir şekilde yöneten
  • Stres yönetimi ile ekibinin motivasyonunu koruyabilen
  • Takımlarını uzaktan yöneterek yetki verebilen
  • Yeni deneyimlere ve yenilikçiliğe açık olan
  • İlham veren
  • Etik sahibi

4- İletişim & İşbirliği

Etkili şekilde iletişim kurma becerisi, profesyonel ilişkiler kurmanın önemli bir parçasıdır. Bir ekipte doğru iletişimle gerçekleştirilen işbirliği, her bir ekip üyesinin güçlü yönlerini parlatır. Bu sebeple sürdürülebilir büyüme için takım çalışmasının önemi oldukça büyük. Bu kapsamda, işletmelerde departman içi ekiplerin yanı sıra departmanlar arası işbirliklerine çok rastlamaya başladık. Örneğin birçok işletmelerde satış ve pazarlama ekipleri birleşerek “büyüme” ekipleri oluşturmaya başladı.

Pazarlama gözünden dijital zihniyet

Sektörel bilgi ve deneyim tabii ki hala önemini koruyor. Fakat şu an bile, 5 sene önce mevcut olmayan işlerdeki uzmanlıkları konuşuyoruz. Aynı şekilde, birkaç sene sonra daha ileri otomasyon ve yapay zekanın sonucu yeni veya yok olan iş kollarına şahit olacağız. Bu sebeple, kariyeriniz boyunca güncel ve ilgili kalabilmek ve her koşuldaki değişikliklere hızlıca adapte olabilmek için dijital becerilere sahip olmak şart. Bu anlamda Dijital Pazarlama dünyasında dikey ve yatay uzmanlıkların nasıl değiştiğini geçtiğimiz haftalarda düzenlediğimiz bir webinarda ele almaya çalıştım.

Tüm sektörlerdeki gibi, pazarlama dünyasında da teknik ve “soft skill”lerin doğru karışımına sahip uzmanların önemi kavrandı. Hatta işletmeler bu bilgi ve becerilere sahip nitelikli dijital pazarlama profesyonellerine ihtiyaç duyuyor. Ek olarak, webinarda da bahsettiğim üzere dijital uzmanlara olan talebin fazlalığından dolayı, işletmeler çalışanlarını elde tutmak için gerekli beceri eğitimlerine yatırım yapmaya önemli bir misyon haline getirmiş durumda. Bu da bize gösteriyor ki, dijital pazarlama eğitimleri hem bireylerin hem de kuruluşların sürekli gelişen bir sektöre ayak uydurmaları için oldukça önemli bir araç haline geldi.

Dijital becerileri geliştirecek pazarlama eğitimi önerileri

Kendim ve ekibim için bahsettiğim dijital yetenekleri geliştirmek ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteren birisi olarak, pazarlama alanında dijital becerilerinizi geliştirebilmeniz için DMI tarafından sağlayan dijital pazarlama eğitimleri ve sertifika programlarıbu dönemde incelemenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Neden DMI eğitimlerini önerdiğimiz ile ilgili yakın zamanda NBT ekibi olarak gerçekleştirdiğiniz webinar’da konuyu detaylı ele alma imkanı bulduk. Webinar kaydını bu linkten kaydolarak izleyebilirsiniz. Özellikle kapsamlı beceri setlerine sahip nitelikli pazarlama profesyonellerine oldukça ihtiyaç duyulduğu bu günlerde, bu konuya yatırım yaptığınızdan emin olun.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.