Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza

Rekabet kurulunun Google hakkında yürüttüğü soruşturma ceza ile sonuçlandı
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza

Rekabet kurumu bugün paylaştığı bir tweet ile Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.

Rekabet kurulu sitesinde yayınladığı bir belge ile Google'a 98 milyon TL'lik ceza kestiğini açıkladı. Sitenin ön bilgilendirme kısmında Rekabet Kurulu şu ifadelere yer veriyor: 

13.02.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın Aralık ayında Rekabet Kurulu'nun Google'a ceza kesmesiyle Google'ın Türkiye'deki Android cihazlara destek vermeyeceğine yönelik söylenti gündeme bomba gibi düşmüştü. O dönem, 93 milyon TL olan ceza karşısında Google açıklama yaparak Türkiye'deki kanunlara uyum göstereceklerini ve ülkeden çekilmeyi düşünmediklerini dile getirmişti. 

13.02.2020 tarih, 20-10/119-69 sayılı kararın açıklama metnine baktığımızda Google'ın genel arama hizmetleri ve çevrim içi alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile karar verildiğini görüyoruz. 

Aynı şekilde metinde Google’ın, alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı konuma düşürerek rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile karar verildiği belirtiliyor. 

Metnin devamında ise şu ifadelere yer veriliyor: 

Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden;

- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 98.354.027,39 TL

idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile....karar verilmiştir

Belgede bahsedilen İhlali sonlandırması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini sağlaması için Google'ın atması gerek adımlara da yer veriliyor:

İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:

a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere;

  • Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları sağlaması,

  • Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,

  • Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi,

  • Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermesi

    b. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması

    yükümlülüklerinin getirilmesine OYBİRLİĞİ ile,

    gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.