Telekomünikasyon sektörü 5G ile yeniden şekilleniyor

Telekomünikasyon operatörleri, 5G’nin sektör genelinde köklü bir dönüşüme ön ayak olması ve büyümenin lokomotifi haline gelmesi ile birlikte kendilerini dijital ekonominin kalbinde buluyorlar.
Telekomünikasyon sektörü 5G ile yeniden şekilleniyor

Konuk yazarımız Emre Beşli, EY Türkiye (Ernst & Young) Danışmanlık Bölümü Ortağı, Telekom, Teknoloji ve Medya Sektörü Lideri'dir.

Yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G, müşterilerine sunduğu değer önerilerini baştan ele almaları açısından şirketler için kaçırılmayacak büyüklükte fırsatlar barındırıyor. Avrupa’da mobil teknoloji ve hizmetlerin bölgesel hasıladaki payının 2017 yılında %3,3 seviyesinde olduğu ve 2022 yılında bu oranın %4’ü aşacağı beklentisi dikkate alındığında, 5G’nin telekomünikasyon sektöründe küresel çapta köklü bir dönüşüme temel oluşturacağını öngörüyoruz.

Öte yandan Avrupa telekomünikasyon sektörü için geleceğin pozitif bir görünüm sunduğuna kesin gözle bakamayız. Bölgenin parçalı pazar yapısı, belirsizlik içeren talep projeksiyonları ve düzenlemelerde süregelen karmaşıklıklar telekomünikasyon şirketleri için kayda değer güçlükler içeriyor. Bununla birlikte halihazırda nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetleri de telekomünikasyon gelirlerinin tek haneli düşük bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla sektör genelinde daha güçlü bir dijital dönüşüm yol haritası çizilmesi, paydaşlarla diyalogun bu yönde geliştirilmesi ve müşteri etkileşimlerinin bu dönüşüme katkı sağlayacak şekilde daha anlamlı hale getirilmesi hayati önem taşıyor. Şirketlerin 5G’ye hazırlanması ile birlikte veri koruma düzenlemeleri ve güvenlik gereksinimlerinin artması ve dijital alanda yükselen yetenek açığı da şirketlerin yaklaşımlarını değiştirmelerini gerektiren riskleri oluşturuyor.

Avrupa, dünya genelindeki en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ve 2017 yılında %85 seviyesinde olan bu oranın 2025 yılında %88’e ulaşması bekleniyor. Bölgede hükümetler ve politika yapıcıların, 5G’nin geleneksel endüstrilerde üretkenliğin artırılması açısından barındırdığı potansiyelin farkında olduklarını gözlemliyoruz. Bu da Avrupa’nın 5G hedeflerine yansıyor. Örneğin, Avrupa Birliği’nin (AB) 5G Aksiyon Planı’nda 2025 yılına kadar tüm ana yollar ve tren hatlarında kesintisiz 5G hizmeti verilmesi öngörülüyor. Hükümetlerin bu doğrultuda yatırımları teşvik edici düzenlemeler gerçekleştirdiklerini de görüyoruz.

Bu gelişmeler ışığında 5G’nin telekomünikasyon operatörlerine yeni hizmetler geliştirmeleri için büyük bir inovasyon alanı sunduğunu söyleyebiliriz. 5G’nin veri analizi, yapay zekâ ve makine öğrenimi ile bir arada kullanımı operatörlerin lokasyon ve içeriğe ilişkin daha bilinçli hizmetler sunabilmelerine olanak sağlayacak ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle müşteri memnuniyetini iyileştirecek. Bunun bir sonucu olarak da operatörler sektörün değer zincirinde sundukları yeni hizmetlerle çok daha önemli bir rol üstlenecekler. Müşterileriyle kurdukları ilişki derinleştirmeleri ve sundukları yeni deneyimlerin de etkisiyle dijital ekonomideki paylarının artacağını öngörüyoruz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.