Yeni araştırmalar otonom araçların Amerika'da 4 milyon kişiyi işsiz bırakacağını söylüyor

Yeni araştırmalar otonom araçların Amerika'da 4 milyon kişiyi işsiz bırakacağını söylüyor

Yeni yayınlanan bir rapor otonom araçlar sonucu oluşan korkunun çoğunlukla yersiz olduğunu söylüyor. Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Securing America's Future Energy tarafından 52 sayfalık rapora göre her ne kadar teknoloji iş dünyasını yeniden şekillendirecek olsa da otonom araçlar Amerika'daki işsizlik oranı muhtemelen %10 kadar etkilyecek. Hazırlanan rapor "Amerika'nın petrole bağımlılığını azaltma" konusuna odaklanıyor.

Rapor, "Önümüzdeki bir çok yeni teknoloji gibi otonom araçların çevresi de halk tarafından büyük ölçüde abartılmış söylemlerle sarılmış durumda ve bu da sadece negatif etkilere odaklanmaya neden oluyor" diyor.

Otonom araçların istihdam üzerindeki etkisine yönelik yapılan simülasyonlar 2030 yılını temel alıyor olsa da asıl etkinin 2045 - 2050 yılları arasında olması bekleniyor. Bu en yüksek dönemde bile işsizliğe olan etkinin 0,06–0,13 puan arasında olması bekleniyor. Bu oranların, Bureau of Labor Statistics - Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından hazırlanacak olan "işsizliğin nedenleri" raporlarında göz ardı edilecek kadar düşük bir oran olduğu belirtiliyor.

Tabi ki otonom araçlardan en çok etkilenecek olanlar insanlı sürücülere daha bağımlı olan şirketler, uzun yol tır sürücüleri ve okul servisleri gibi şirketler. Bu şirketler üzerinde oluşacak olumsuz etki ve oluşacak işsizlik de otonom araçların sağlayacağı potansiyel faydalar sayesinde kapatılabilir.

Yapılan projeksiyonlara göre otonom araçların sağlayacağı ekonomik faydanın 800 milyar doları bulması bekleniyor. Bu miktar sayesinde iş kayıplarına olumlu faydalar sağlanabilir. (Yeni iş alanları yaratılarak veya evrensel temel gelire destek sağlanarak yapılabilir.)

Otonom araçların yaygın olarak benimsenmesiyle sağlanacak önemli ekonomik faydalar çoğunlukla trafik kazalarının azalması, trafikte harcanan verimsiz saatlerin insanlara tekrar verilmesi (ortalama bir İstanbullu için ek 2 saat anlamına geliyor), enerji bağımlılığının azalması (daha verimli araç kullanımı ve tabi ki elektrikli araçlar sayesinde) ve çevresel kirliliğin azalacak olması gibi temel nedenle raporda sıralanıyor.

Tarihin her döneminde olduğu gibi kitleler yeniliği kabullenmek istemiyor ve daha kötüsü korkuyor. Raporda işgücü evrimini ele alacak politikalar üzerinde ciddi çalışmalar yapılması yönünde tavsiyeler ve daha da önemlisi otonom araçların sağlayacağı faydaların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği gibi önemli tavsiyeler de yer alıyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.