Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülüğüne dair yasal düzenleme

Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülüğüne dair yasal düzenleme

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliği bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir Webrazzi TV programı HukukiWebin yapımcılarından Av. Şebnem Ahi yeni tebliğle ilgili bilmeniz gerekenleri yazdı. 

11 Ağustos 2017 günlü ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ sadece internet üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları kapsamaktadır.

Elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan elektronik ticareti kapsamamaktadır.

Tebliğ’de sayılan kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin başlama tarihi 1 Aralık 2017 olup bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekecektir. Geçiş süreci içinde Kayıt ve Bildirim Sistemi olan ETBİS’in kurulmuş olması beklenmektedir. Tebliğde yer alan tanıma göre Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir.

Tebliğde, ETBİS denilen ve yukarıda tanımı verilen sisteme kayıt olma zorunluluğu bulunanlar ise şöyledir: a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. b) Aracı hizmet sağlayıcılar. c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

ETBİS’e kayıt olmak için sisteme bazı bilgilerin sisteme girilmesi gerekecektir: Bunlar a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası. b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

Tebliğ’in 6. Maddesine göre e-ticaret siteleri ETBİS’e kayıt olduktan sonra aşağıdaki konularda sisteme bildirimde bulunmalıdırlar:

 • Tebligata elverişli KEP adresi.
 • Elektronik ticaretin türü.
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
 • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
 • 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
 • Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. Bu bilgiler dışında, eğer firma kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı ise, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını ek olarak bildirmelidir.

Tebliğ sadece E-ticaret sitelerine bildirim yükümlülüğü getirmiyor, ekosistem içinde yer alan diğer yapılar da internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin, Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Bunlar: a) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, b) Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, c) Kargo ve lojistik işletmecileri, d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar Tebliğ’e göre, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri de Bankalararası Kart Merkezi tarafından teyit edilecektir.

Tebliğ’e göre belirli bildirim süreleri öngörülmüştür. Kayıt ve sonrasındaki bildirimler, kayıttan sonraki 30 gün içinde, istatistiki bildirimler ise her yıl mart ayı sonuna kadar; bilgilerde değişiklik olursa, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde; faaliyetin sona ermesi halinde faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılmalıdır.

Tüm bildirimler, e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır. ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir. Tebliğ’e bu adresten ulaşılabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811- 7.htm

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.