"Airbnb düzenlemesi" Türkiye'de yürülüğe giriyor

Craiglist ile başlayıp Airbnb ile dünya çapında ivmelenen kısa süreli konut kiralama Türkiye'de de vergilendirilmeye başlıyor. Bugün yayımlanan tebliğ değişikliğiyle günlük, haftalık ve diğer kısa süreli konut kiralayanların, kiralarını belgelendirmesi zorunlu hale geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bizim "Airbnb düzenlemesi" olarak adlandırdığımız, Gelir Vergisi Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlüğe girecek yeni uygulama, Airbnb ve benzeri servisler aracılığıyla konut kiralayan ev sahiplerini de gelir vergisi kapsamına alınıyor. Yeni uygulamayla birlikte bu ev sahipleri kira gelirlerine bakılmaksızın, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale geliyor.

Yayınlanan tebliğin tam metni şu şekilde:

29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

Airbnb düzenlemesi 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Yeni düzenleme 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Bundan önce başta Airbnb olmak üzere kısa süreli konut kiralayanlara önemli bir mesaj, geçtiğimiz Mayıs'ta İstanbul'da gündeme gelen Airbnb baskınıyla verilmişti. İstanbul’da İngiliz turistlerin konakladığı bir Airbnb ev, vergi ödenmediği ve kaçak çalışıldığı gibi gerekçelerle polis tarafından basılmıştı.

Değişilik yapılan tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü baskısında, eski tebliği bağlantıyı izleyerek  görebilirsiniz.Konuyla ilgili güncellemeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.