Perakende Sektöründe Mobil Ekosistemin Etkin Yönetimi [Mobil'16]