Arabam.com iLab Ventures tarafından satın alındı

Arabam.com iLab Ventures tarafından satın alındı

Şu anda konuya yakın güvenilir kaynaklarımızdan aldığımız bir duyuma göre Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin sahibi olduğu otomobil seri ilan sitesi Arabam.com, iLab Ventures tarafından satın alındı.

Arabam.com'un satış rakamının 5 milyon dolar olduğu da aldığımız diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Farklı kaynaklardan gelen bilgiler olduğu için kesin konuşmamız mümkün değil, ancak faturalı bir satışın söz konusu olduğu, bu sebeple KDV dahil fiyatın 5 milyon dolar seviyesine geldiği söyleniyor.

Güncelleme: Konuyla ilgili haberimiz Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin açıklamasıyla doğrulandı. Açıklamanın tam metnini aşağıda paylaşıyoruz.

Yönetim Kurulumuz, 25 Aralık 2015 tarihinde (bugün), Şirketimiz'a ait "Arabam.com" İnternet Sitesi'nin ve bu İnternet Sitesi ile ilgili tüm alan adları, marka, isim hakları, müşteri sözleşmeleri ve diğer varlıkların, "pazarlık" usulü belirlenen "KDV hariç 4.237.288 Amerikan Doları" bedel karşılığında, Şirketimiz ile herhangi bir "ilişkili taraf" durumu bulunmayan İLAB Holding A.Ş.'ye (veya bir bağlı ortaklığına) satılmasına ve satış bedelinin nakden ve peşin olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.

Satış ve devir bedeli bugün nakden tahsil edilmiştir.

SPK'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen ve bağımsız denetimden geçmek suretiyle en son kamuya açıklanan 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; yaklaşık olarak 9.192.236 Türk Lirası tutarında "varlık satış karı" oluştuğu hesaplanmaktadır. MSGUT ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait mali kayıtlarımıza göre ise yaklaşık 3.794.810 Türk Lirası tutarında "varlık satış karı" oluşacağı hesaplanmaktadır.

Satışa konu varlıkların, kamuya açıklanan son finansal tablodaki (30.09.2015) "net varlık değeri"nin (3.175.137 Türk Lirası), varlık (aktif) toplamına (436.631.541 Türk Lirası] oranı %0,73; son yıllık finansal tablodaki (31.12.2014) elde edilen gelire katkısının (2.752.683 Türk Lirası) toplam gelire (199.295.182 Türk Lirası) oranı ise %1,38 olarak hesaplanmaktadır.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.