Türkiye, Ar-Ge harcaması ve bilim-teknoloji üretiminde OECD sıralamasının sonlarında

Türkiye, Ar-Ge harcaması ve bilim-teknoloji üretiminde OECD sıralamasının sonlarında

OECD tarafından yapılan ve 46 ülkenin Ar- Ge yatırımlarını temel alan rapora göre Türkiye, Ar-Ge harcamalarında OECD sıralamasının son kurtulabilmiş değil. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji ve Sanayide Türkiye'nin Durumu başlıklı rapor da bu durumu açıkça gözler önüne seriyor.

Raporda Ar-Ge yatırımlarının ışığında teknolojik durum ve bunlara dayalı sanayileşme çalışmalarına yer veriliyor ama detaylı analizlere girmeden verebileceğimiz bir kaç rakam Ar-Ge yatırımında ne kadar geride kaldığımızı ve bunun da bilim ve teknoloji alanıdaki ilerlememizi ne kadar etkilediğini anlamaya yetiyor.

Hemen rakamlara geçmek gerekirse;

 • Türkiye, çeşitli kriterlerle ölçülen Ar-Ge, inovasyon, teknoloji seviyesinde ya OECD ortalamasının altında ya da son 5 ülke içinde yer alıyor.
 • Teknoloji, bilim, Ar-Ge ve inovasyon için yapılan gayrisafi yurtiçi harcama (GERD) oranı 2007-12 döneminde yıllık yüzde 8,2 arttı.
 • En nitelikli 500 üniversite sıralamasında, bilimsel yayında, üçlü patent başvurusunda ve ülke merkezli ticari marka sayısında Türkiye, en alttaki 5 ülke içinde yer alıyor.
 • Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2013’te GSYH’nin 0.95'ine denk. Bunun içindeki özel sektör payı ise yüzde 48.9.
 • İnovasyon yeterliliği ve kapasitesinde, kamu Ar-Ge harcamasında, özel sektör Ar-Ge harcamasında, Ar-Ge yatırımcısı 500 büyük şirketteki Türk şirket oranı OECD (46 ülkenin) ortalamasının altında.
 • Türkiye’nin risk sermayesi, genç patent firmaları (yeni buluşa dayalı oluşmuş şirket) alanlarında veri bulunmadığı belirtilirken, girişim yapma kolaylığı açısından da en alttaki 5 ülkeden biri.
 • Türkiye; yükseköğretim harcamalarında OECD ortalamasının altında.
 • Yükseköğretim görmüş yetişkinlerin oranı, 15 yaşındaki çocukların bilim performansı, bilim ve mühendislikteki doktora mezuniyeti açısından da en alttaki 5 ülke arasındayız.
 • Türkiye’nin hedefi olan, GSYH’deki Ar-Ge harcama payını 2023’te yüzde 3’e (AB ortalaması) yükseltme hedefine en uzak ülke.
 • GSYH’deki Ar-Ge harcama payı bakımından Kore ve İsrail 2013’te sırasıyla yüzde 4,36 ve yüzde 4,20 ile AB ortalamasının üstüne geçmiş durumda.
 • Türkiye, özel sektör Ar-Ge’sine en az kamu desteği veren 11 ülkeden biri.

Liste bu şekilde uzayıp giriyor ve Türkiye'de Silikon Vadisi kurma çalışmalarının önemi daha da belirgin şekilde yüzümüze vuruyor. İnternet/yazılım alanında küçük yatırımlarla yaratılacak etki düşünüldüğünde de hangi alana odaklanmamız gerektiği netleşiyor.

Raporun tamamını aşağıda inceleyebilir ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.