3C ile Yeni Köprüler Kurmak Özgür Alaz - Promoqube, Kurucu Ortak