Arap dünyasında medya ve dijital reklam potansiyeli [Rapor]

Arap dünyasında medya ve dijital reklam potansiyeli [Rapor]

Dubai Press Club'ın yeni raporu Arab Media Outlook 2011-2015, Arap dünyasındaki medya değişimini teknoloji, kullanıcı alışkanlıkları ve ekonomi çerçevesinde inceliyor.

Deloitte işbirliği ile yayınlanan 252 sayfalık rapor, basılı ve görsel medyadan sosyal medya ya kadar uzanıyor ve iki taaflı yeniliklerin analizi yapılıyor. Arap medyasına bakışın bu 4. raporu, bölgede dünya ortalamasının üzerindeki ekonomik kalkınmadan bahsederek 2015'e uzanan perspektifte olası online reklam harcamalarını öngörüyor.

Büyüyen Arap ekonomisi ve dijital medyanın potansiyeli

Raporda  17 Arap ülkesinin sektör liderleri ile yapılan görüşlere yer veriliyor. Bu görüşmelerin yüzde 24'ünü de Birleşik Arap Emirlikleri alıyor. Liderlerin yüzde 65'i 2012'yi Arap medyası için olumlu yorumlarken, yüzde 17'si olumsuz bir bakış sergiliyor.

Bölgesel reklam harcamalarına göre Arap bölgesinin yıllık büyümede Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dahil olmak üzere en ileri potansiyelde olduğu göze çarpıyor.

Arap bölgesinde dijital reklam harcamaları 

2011'e bakıldığında Arap bölgesinde dijital reklam harcamalarının toplam reklam harcamaları içindeki payı ise sadece yüzde 4. Bu oran ABD'de yüzde 15'in Birleşik Krallık'ta yüzde 30'un üzerine çıkıyor.

Libya ve Filistin'in dahil edilmediği bu ülke bazlı istatistikte Arap bölgesini son sıradan kurtaran Hindistan oluyor ama bölgesel olarak bakıldığında kişi başına reklam harcaması ve reklam harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranında Arap bölgesi son sırada kalıyor. Bu durum her ne kadar olumsuz gibi gözükse de Arap bölgesindeki ekonomik değişimler ve teknolojik ilerleme bu açığı kapatmak için ortada büyük bir potansiyel olduğunu kanıtlıyor.

Arap Bölgesinde Y Nesli

Arap bölgesindeki Y neslinin (15-24 yaş arası) yüzde 53 olması Türkiye gibi bu bölgenin de genç bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan 2009- 2015 arasında Y neslindeki yüzde 3'lük daralma, 25-54 yaş aralığında yüzde 3'lük bir genişleme olacağı öngörülüyor. Hali hazırda Çin için de benzer tabloların öne çıkarıldığı ve genç neslin azalmasıyla Çin'in iş gücünün düşeceği farklı şekillerde raporlarda bahsedilen bir nokta.

Arab Media Outlook 2011-2015 raporu göre, Z nesli (10-14 yaş) Arap toplumununun yüzde 50'den fazlası, Y neslinin ise yüzde 60'tan fazlası günde en az bir kez sosyal medya kanallarını kullanıyor. İlerleyen dönemde bu ortalamalar yüzde 35'e kadar düşüyor. Gençler interneti, orta üstü yaşlarda olanlar ise televizyona ilgi gösteriyor.

Arap bölgesinde intenret kullanımı

Arap toplumunda internet kullanım ortalamaları ise aşağıdaki şekilde değişiyor. Yüzde 40'a yaklaşan bir kesim günde 1-2 saatini internette harcıyor. İnternette 3 saat ve daha fazla vakit geçirenlerin oranı ise yüzde 20'ye yaklaşıyor.

Arap bölgesinde en yüksek Facebook yaygınlığı yüzde 54 ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde. BAE'yi yüzde 40'ı altındaki Katar ve  Kuveyt takip ediyor. Twitter için Suudi Arabistan ve BAE'nin adı öne çıkıyor.

Sosyal medya mecralarının kullanımına dair daha detaylı bilgileri aşağıda paylaştığımız raporda bulabilir ya da raporu şuradan indirebilirsiniz.

Arab Media 2015

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.