Facebook'un Beyin Dalgalarını Ölçtüğü Pazarlama Araştırmasının Sonuçları

Facebook'un Beyin Dalgalarını Ölçtüğü Pazarlama Araştırmasının Sonuçları

Online pazarlama ve reklamcılık giderek yaygınlaşırken, bugün varlığını sürdüren pek çok büyük sitenin birinci gelir kalemini oluşturuyor. Durum böyle olunca yıllık gelirleri milyarlarca dolar olan bu devlerin online pazarlama konusuna özel ilgi göstermesi kaçınılmaz. İşte bu "özel ilginin" boyutuna çok ilginç bir örnek: Facebook'un Neurofocus ile birlikte yaptığı bir araştırmada kullanıcıların beyin dalgalarını ölçerek online pazarlamanın nörolojik etkilerini araştırdı.

Neurofocus'un sitesinde yayınlanan 17 sayfalık raporun amacı online pazarlamanın nörolojik olarak ölçülebilir verilerle ele alınıp alınamayacağını bulmak ve eğer bu mümkünse bu veriler sayesinde online pazarlamanın etkilerinin nasıl arttırılabileceğini ölçmek.

Facebook'un yanı sıra "premium siteler" olarak nitelendirilen Yahoo ve New York Times'ın da dahil ettiği araştırmada Facebook aradığı sonucu bulmuş gibi görünüyor.

Araştırmanın sonuçlarında kullanıcıların ilgileri, duygusal ve hafıza etkileşimlerinin farklı sitelerde ne şekilde ortaya çıktığı ölçüldü. Yapılan ölçümlere göre Facebook ilgi ve duygusal etkileşim alanlarında Yahoo ve New York Times'ın önünde görünüyor. Bir tek hafızaya kaydetme konusunda New York Times, Facebook'un az farkla önünde. Genel toplamda ise Facebook yine diğer siteleri geçmiş durumda.

Araştırmada Facebook sosyal ağları, Yahoo hafif haberler ve eğlence, New York Times ise önemli haber ve yorum kategorilerinde ele alınıyor. Bu durumda online pazarlama açısından bakıldığında ilgi ve duygusal etkileşimin daha fazla kişisel tecrübe imkanına sahip, sosyal ağlarda öne çıktığı, fakat bunların daha hızlı tüketildiği, hafızada yer etme özelliğinin ise yoğun bilgi içeren haber kaynaklarında yüksek olduğu sonucuna varılabilir.

Raporda öne çıkan diğer sonuçlardan bazıları ise şunlar:

  • Premimum olarak kabul edilen siteler her üç ölçümde de ortalama sitelerden daha yüksek geri dönüşlere yol açıyorlar.
  • Araştırmada cinsiyet farklılıkları çok sınırlı alanlarda kayda değer sonuç değişikliklerine yol açmış durumda. Örneğin erkekler Facebook'u kadınlara oranla daha fazla "benim için" yani kişisel tecrübe olarak algılarlarken, kadınlar Yahoo'yu erkeklere oranla daha fazla bağlantı ve tavsiye kaynağı olarak kabul ediyorlar.
  • En önemli sonuçlardan biri de; online pazarlama faaliyetlerinin etkisinin kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelerdeki amaçları ile doğrudan ilgili olması. Kullanıcıların ziyaret etmekte oldukları sitelerden beklentileri ile paralel mesajlar içeren reklamların daha başarılı sonuçlandığı görülüyor.

Bu son madde ile bağlantılı olarak pazarlamacıların iletmek istedikleri mesajların hangi tarzda sitelerde daha doğru bir şekilde aktarılabileceğini ve aynı zamanda iletişim yöntemlerini kullandıkları kanal (site) için özel olarak düzenlemeleri en kritik konu olarak göze çarpıyor.

Facebook NeuroFocus Whitepaper

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.