IAB Avrupa AdEx 2010 Raporu: Türkiye Dijital Reklam Pazarı %30 Büyüdü

IAB Avrupa AdEx 2010 Raporu: Türkiye Dijital Reklam Pazarı %30 Büyüdü

IAB Avrupa'nın hazırladığı AdEx2010 raporuna göre Avrupa dijital reklam harcamaları 2010 yılında %15.4 büyüyerek 17.7 milyar euroya ulaşmış. Bir önceki yıl 15.4 milyar euro olan Avrupa online reklam pazarı büyümesini sürdürürken, gelişen ülkelerde bu büyüme çok daha fazla. Raporda gelişen pazarlardan Rusya %37 büyüme kaydederken, ikinci en hızlı büyüyen pazar %30 ile Türkiye oldu.

Raporda yer alan yerleşmiş pazarların bir çoğu da yüksek büyüme rakamlarına ulaşmış. İspanya, İtalya, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde 2010'da %22'lik büyüme rakamlarına ulaşılmış. Raporda yer alan bilgiye göre display reklamlar 2010 yılında %21.1'lik büyüme gösterirken, arama tarafında yükseliş %15.6 olarak hesaplanmış. 

Geçmiş yıllardaki büyüme rakamları da raporda konu edilmiş ve buna göre 2007'de %40 olan büyüme, 2008'de %20.2'ye, 2009'da ise %4.5'a kadar düşmüş. Bu açıdan bakacak olursak 2010 yılı Avrupa Dijital Reklam pazarı için bir toparlanma yılı olmuş diyebiliriz.

2010'da Hollanda ve İtalya online reklam pazarları 1 milyar euro sınırını geçerek Avrupa'nın 1 milyar euro üstü 3 online reklam pazarı arasına katılmış. Avrupa'nın 5 büyük pazarına sırasıyla yer verecek olursak, İngiltere 4.8 milyar euro ile ilk sırada geliyor, arkasından 3.6 milyar euro ile Almanya, 1.9 milyar euro ile Fransa, 1.007 milyar euro ile Hollanda ve 1.004 milyar euro ile İtalya geliyor.

Burada gelişen pazarlara ve Türkiye'ye özel bir paragraf açacak olursak, Rusya %37'lik büyümeyle en hızlı büyüyen pazar olmuş ve toplam 687 milon euroya ulaşmış. Türkiye'nin net büyümesi ise %29.6 olarak hesaplanmış ve pazar büyüklüğü 271 milyon euroya ulaşmış. Bu hesaplamalara göre Türkiye, şu anda Avrupa'nın en büyük 14. dijital reklam pazarı konumunda.

Raporda çok fazla detay yer alıyor, bu detayları genel olarak ele almamız ve bir yazıda toparlamamız mümkün değil bu yüzden sadece Türkiye özelinde raporu incelemeye devam edeceğim, kalan detaylar için yazının sonunda raporun tamamını paylaşıyor olacağım. Eminim dijital reklam sektörü çalışanları için çok faydalı detaylara ulaşılacaktır.

Dijital reklamın genel reklam pastasından aldığı pay da raporda konu edilmiş, buna göre İngiltere dijital reklam pazarı %29 ile tüm reklam pastasından en büyük payı alırken, Türkiye %13.9 ile benim şahsi tahminlerimin üzerinde bir paya ulaşmış. Bu değerlendirmeye göre Türkiye'de yapılan her 100 liralık harcamanın 13 lirasının online mecralara aktarıldığını söyleyebiliriz.

Reklam çeşitlerine bakıldığında Avrupa genelinde en fazla büyüme display reklamda görülürken, gelişen pazarlarda arama motoru reklamcılığındaki yükselişin daha fazla olduğu hesaplanmış. Buna göre Avrupa arama motoru reklamcılığındaki büyüme %15.7'iken, Rusya için bu rakam %49, Türkiye için ise %41 olarak hesaplanmış. Yandex'in neden Türkiye pazarını seçtiği şimdi daha net olarak ortaya çıkıyor :)

Avrupa'da toplam arama motoru reklamcılığı 7.94 milyar euro değere ulaşırken, Türkiye arama motoru reklamcılığı 107 milyon euroya ulaşmış.

Display reklam pazarı Avrupa genelinde 5.8 milyar euro seviyesine ulaşırken, Türkiye pazarı bu alanda yaklaşık %24'lük büyüme ile 129 milyon euroya ulaşmış durumda.

Raporda ülkemiz hakkında dikkat çeken verilerden biri de mobil reklamcılık ile ilgili, buna göre Türkiye 16.9 milyon euro ile mobil reklamcılıkta en fazla para harcayan 3. ülke konumunda. Birinci sırada İngiltere 96.6 milyon euro ile yer alırken ikinci sıradaki İtalya onun çok altında, 21.1 milyon euro harcama gerçekleştirmiş. Bu alanda 2010 yılı büyüme rakamlarına yer verilmemiş ancak display reklamcılıkta mobilin payı Türkiye için %2.2 olarak hesaplanmış.

Raporun sonuna gelirken Türkiye ile ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde toplayabiliriz.

  • Türkiye dijital reklam pazarı büyüklüğü 2010 yılında 272 milyon euroya ulaştı.
  • 2010 yılında Türkiye dijital reklam pazarı %29.6'lık büyüme sağladı.
  • Dijitale ayrılan reklam harcamaları 2010 yılında %13.9 seviyesine ulaştı.
  • 2010 yılında Türkiye arama motoru reklamcılığı %41.3 büyüme gösterdi.
  • Mobil reklam gösteriminde Türkiye, 16.9 milyon euro ile Avrupa genelinde en fazla para harcayan 3. ülke oldu.

2010 yılının genel olarak Türkiye djital reklam sektörü için çok iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. %30 seviyesinde bir büyüme göstermesi ve dijital reklamcılığa ayrılan payın %13.9'a çıkması gayet güzel gelişmeler. Mobil tarafta ise Türkiye'nin ön plana çıkması gelecek için çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

47 sayfa uzunluğundaki rapordan benim çıkardığım noktalar bu kadar, raporun tamamını aşağıda inceleyebilirsiniz. Özellikle dijital reklam sektöründe çalışan herkesin derinlemesine incelemesi gereken bir rapor olduğuna inanıyorum.

IAB Europe AdEx2010i

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.