Küresel İnternet Ekonomisinin Büyüklüğü Ne Kadar?

Küresel İnternet Ekonomisinin Büyüklüğü Ne Kadar?

İnternet ekonomisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ama tam olarak ne kadar büyük? McKinsey Global Institude bu sorunun cevabını vermek için son derece kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırmanın son derece ilginç sonuçlarını yayınladı.

McKinsey'in 2009 yılı rakamlarına göre internet ekonomisini farklı açılardan incelediği araştırmasına göre internetin küresel gayri safi milli hasılası (GSMH) tam 1,67 trilyon dolar. Bu rakam aynı yıl 1,46 trilyon dolara ulaşan İspanya'nın tüm GSMH'sından daha fazla. Benzer şekilde internet, 1,34 trilyon dolarlık Kanada ekonomisini de geride bırakmış durumda.

Araştırmada toplam 13 ülke ekonomisi karşılaştırmalı olarak incelenmiş. G8 ülkelerinin yanı sıra araştırmaya konu olan ülkeler arasında Hindistan, İsveç, Brazilya, Çin ve Güney Kore yer alıyor. Bu 13 ülke küresel ekonominin %70'ini oluşturuyor. İnternet ekonomisi bu 13 ülkenin GSMH'sının %3,4'üne karşılık geliyor.

McKinsey'in araştırmasına bu 13 ülkeden internet ekosistemine en çok katkıda bulunan ABD olarak öne çıkıyor. Ardından sırasıyla İsveç, İngiltere, Hindistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Rusya ve Brezilya geliyor.

2004 ve 2009 yılları arasındaki ekonomik verilerin değerlendirildiği araştırmada internet ekonomisi gelişmiş ülkelerde tam %21 oranında büyüme göstermiş. Araştırmaya göre internet üzerinden gerçekleşen alışverişin yıllık hacmi ise 8 trilyon dolar civarında.

İnternetin iş dünyasını yeniden şekillendirme sürecinde iş kayıplarına neden olduğu da bir gerçek. Fakat araştırmaya göre internet nedeniyle işinden olan her 1 kişi karşılığında, internet 2,6 kişilik yeni iş imkanı doğmasına da neden oluyor. Değişime ayak uydurabilmenin önemini gösteren güzel bir istatistik.

McKinsey'in 70 sayfalık araştırmasını (PDF formatında) şu adresten inceleyebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.