İkinci katman blok zincir çözümü: Optimism

Ethereum ölçekleme girişimi Optimism'in kurucu ortağı Ben Jones, Optimism'e dair merak edilenleri paylaştı.
İkinci katman blok zincir çözümü: Optimism

Layer2 çözümü Optimism'in, Andreessen Horowitz ve Paradigm liderliğinde 1.65 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığını sizlere aktarmıştık. Ethereum ölçekleme girişimi Optimism'in kurucu ortağı Ben Jones, Optimism'e dair merak edilenleri paylaştı. 

Optimism yapılanması

Ben Jones, Optimism'in yapılanmasını aktardı. Jones, OP Labs ve Optimism Protokolün bu yapılanmada nasıl konumlandığını detaylandırdı. Jones'un paylaştıklarına göre Optimism Collective, Ethereum'ın ölçeklenmesini destekleyen şirketler, topluluklar ve bireylerden oluşan bir yapı. 

OP Labs, Optimism protokolünün ilk çekirdek geliştiricisi olarak konumlanıyor. OP Labs, protokolün açık kaynak kod tabanını oluşturmak ve sürdürmek için Base, Test in Prod ve Lattice gibi diğer çekirdek geliştiricilerle ve katkıda bulunanlarla birlikte çalışıyor.

Optimism Foundation'ın misyonu ise Optimism protokolünün küresel olarak benimsenmesini sağlayan bir proje ve altyapı ekosistemini tohumlamak ve büyütmektir.

Ben Jones, OP Labs the Optimism Collective'in Ethereum ağının ölçeklenebilirliğine hangi yollarla önemli ölçüde katkıda bulunduğunu da aktarıyor. 

Bildiğiniz üzere ikinci katman (L2) çözümler, Ethereum üzerinde dağıtım ve işlem yapmayı maliyet açısından engelleyen ve yavaş hale getiren ölçeklendirme zorluklarını hafifletmek için geliştiriliyor. Ben Jones, bu anlamda OP Mainnet'ten bahsediyor:  

Optimism'in ilk blok zinciri olan OP Mainnet, Ethereum geliştiricileri tarafından Ethereum geliştiricileri için inşa edildi; EVM eşdeğerliği, OP Mainnet'teki geliştiricileri, L2 tarafından sağlanan hız ve maliyet avantajlarından yararlanmak için herhangi bir yeni kod veya beceri öğrenmeleri gerekmiyor. 

Optimism Collective'deki ekipler, çekirdek geliştiriciler de dahil olmak üzere çok sayıda girişim aracılığıyla Ethereum topluluğunda aktif bir rol oynuyor. 

Yönetişim modeli: Token House ve Citizens' House

Optimism tarafından kullanılan yönetişim (governance) modelinden de bahsetmekte fayda var. Jones, protokol çerçevesinde kilit kararların nasıl formüle edildiğini ve nasıl uygulandığını detaylandırdı. 

Jones'un aktardıklarına göre; Optimism Collective, merkeziyetsiz yönetişime dair deneysel ve çevik bir yaklaşım benimsiyor. Kolektifin dijital demokratik yönetişim modeli iki segmentten oluşuyor. Bunlardan ilki, Token House ve diğeri ise Yurttaşlar Evi olarak tercüme edebileceğimiz Citizens' House. Optimism Collective'in yönetişimi OP token ve Token House'un lansmanı ile başladı.

 

OP Token sahipleri ve onların delegelerinden oluşan Token House üyeleri, çeşitli yönetişim önerilerini sunmak, müzakere etmek ve oylamaktan sorumlu. Citizens' House ise Optimism Collective'i sürdürmek ve büyütmek için kamu mallarının geriye dönük finansmanı konusunda büyük ölçekli bir deney. Plütokratsiden uzak yönetişimi ile Citizens' House'da 1 kişi 1 oya sahip.  

Karşılaşılan zorluklar: Merkeziyetsizleşme ve kamu malları finansmanı sorunu

Optimism'in hızla gelişen blok zinciri ekosisteminde şu anda karşılaştığı en büyük zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmeye nasıl odaklandığını sorduğumuzda Ben Jones, merkeziyetsizleşmenin yanı sıra kamu malları finansmanı sorununu çözmeye odaklandıklarını ifade ediyor

Hem teknik hem de sosyal anlamda merkeziyetsizleşme yolunda anlamlı ilerleme kaydetmek, sektörün odaklandığı en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.

Collective genelinde zor sorunları çözmek için çalışan yetenekli bir geliştirici ekibimiz var ve benzer şekilde, yönetişim sistemlerimizi yinelemede ve geliştirmede kilit rol oynayan, ilgili ve hevesli bir kurucu, delege ve kullanıcı topluluğumuz var. Temel çabalarımızdan biri, kamu malları finansmanı sorununu Geriye Dönük Kamu Malları Finansmanı yoluyla çözmektir.

Optimism Superchain

Son olarak Ben Jones, Superchain projesini detaylandırdı. Superchain hem Optimism hem de Ethereum müşterek çalışabilirliğinin (interoperability) geleceği için kritik bir öneme sahio. Jones'un paylaştıklarına göre; Superchain, Optimism'in açık kaynak kod tabanı OP Stack üzerine inşa edilen köprüleme, merkeziyetsiz yönetişim, yükseltmeler ve bir iletişim katmanını paylaşan bir zincir ağını bir araya getirecek. 

Superchain'in lansmanı, OP Mainnet'i ve Base, Zora ve Lattice'in yeni piyasaya sürdüğü Redstone da dahil olmak üzere diğer zincirleri, Optimism'in güvenlik ve yönetişim avantajlarını sahiplenen tek bir birleşik zincir ağında birleştirecek.

Superchain, dünyaya ölçeklenebilir ve merkeziyetsiz bilgi işlem getirme yolunda kritik bir adımı temsil ediyor. Superchain, vizyonunu benimseyen ekipler, Optimism Collective'i desteklemeye ve geliştiriciler ile kullanıcıların zincir üzerinde dağıtım, geliştirme ve etkileşimde bulunmalarını her zamankinden daha kolay hale getirmeye kararlıdır.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.