Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği güncellendi

Kitle Fonlaması Tebliği ile öncelikle girişimci ve fonlanan şirket tanımını değiştirildi. Ayrıca platformların kuruluşuna dair şartlar düzenlendi.
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği güncellendi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırladığı Kitle Fonlaması Tebliği, bugün yürürlüğe girdi. Yapılan açıklamada bu tebliğin paya dayalı kitle fonlaması ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan durumlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Bununla Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. 

Tebliğ ile öncelikle girişimci tanımı değiştirildi. Buna göre projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye'de yerleşik kişiler ile limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri kapsayacak şekilde güncellendi. Buna paralel olarak fonlanan şirket de yeniden tanımlandı. Buna göre "girişimciler tarafından kurulan anonim şirket veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketi" oldu.

Kredi skoru hesaplama şartı

Platformların kuruluşuna ilişkin şartlar da düzenlendi. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti gösterecek platformlar için yatırım komitesi üyelerine ilişkin ilave tecrübe ve lisans şartı aranacak. Yeni tebliğ ile borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına da düzenleme getirildi. Buna göre bu yolla fon toplayacak girişimciler, kredibilite raporu hazırlayacak ve yatırım komitesi de bu kredibilite raporunu değerlendirecek. Projeye ilişkin kredi skoru hesaplama şartı koşuldu.

Yatırımcı tarafında da yeni düzenlemeler yapıldı. Böylece nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 50 bin lira yatırım yapabilecek. Ancak bu sınır 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin yüzde 10’u olarak uygulanabilecek.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında, borçlanma araçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülükleri değiştirildi. Nakit yerine fonlanan şirketin payının verilmesi veya bilgi formunda belirtilen şeklinde yerine getirilmesi imkanı tanındı. Ayrıca bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde platformlar aracılığıyla paya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabilecek. 

Öte yandan borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamayacak. Ancak borçlanmaya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda paya dayalı kampanya yürütülmesinin mümkün olacak. 

Geleneksel finansman yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen kitle fonlaması; teknoloji, sermaye finansmanı ve kitlelerin gücünü birleştiriyor. Girişimcilerin teknolojiyi hızlı bir şekilde kitlelere kendi projesini anlatarak çok sayıda yatırımcıdan fon sağlamasına olanak veriyor. Dünyada temeli 19'uncu yüzyılın sonunda atılan yöntem, Türkiye'de 2000'li yılların başında projemefon’ ismiyle faaliyet gösteren CrowdFON ile başladı. 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yasalaşmıştı. 3 Ekim 2019'de ise Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.