Sigorta sektöründe veri konusunda tekilleştirme daha çok öne çıkabilir

Veri konusundaki eksiklikler ve zorluklar veri yönetimi zorlaştırmakta. Sigorta sektörü ise bu konuda en çok öne çıkan sektörlerden biri.
Sigorta sektöründe veri konusunda tekilleştirme daha çok öne çıkabilir

Tekilleştirilmiş verinin önemli olduğunun bilinmesi birçok şirket için bu doğrultuda stratejilerin kolayca yenilenebildiği anlamına gelmiyor. Veri tekilleştirilmesi ve yönetimi ile hedeflenen çıktılara baktığımızda verinin aksiyon alınabilir şekilde hazırlanmış olması, verinin saklanma ve yönetilme koşulları ile standart hale getirilmesi gibi öncelikleri görmekteyiz; dolayısıyla veri tekilleştirilmesi konusunda her ne kadar uzun süredir konuşuyor olsak da aslında hala temeldeki sorunların devam ettiği, bunun da pazarlama ekipleri başta olmak üzere birçok ekibi hem süreç hem de teknik açıdan zorladığını görmekteyiz. 

Veri setlerinin efektif kullanılması ve verinin tekilleştirilmesi birçok sektör açısından iş yapış şekillerinden kârlarına kadar etki eden büyük bir spektrumda. Özellikle son birkaç senedir ilgisiz verilerin sistemlerin dışına atılması ya da veriler ile hızlı işlem yapmak konusunda büyük yeniliklere sahne olan sigorta sektöründe. 

Denklemdeki birden fazla veri - müşteri itirazları, demografi bilgileri, üçüncü partilerin bilgileri - ile öngörülebilir analiz sayesinde geliştirilen tahminlerin kullanılabilmesi için de veri setlerinin içeriğinin yeterli olması gerekiyor. Sigortacılar self-servis modelleri ve müşteri deneyimi artan talebi dengelemek için veri konusunda farklı kaynakları kullanarak altyapıyı zenginleştirmeye çalışmakta. 

Yapılan itiraz süreçlerinde ekiplerin benzer konular üzerinde vakit kaybetmemesi, benzer kaynaklardan gelen aynı verinin elimine edilmesi ya da şikayetlere daha olay bazlı kolayca cevap verilmesi için verinin sigorta sektöründe de efektif yönetilmesinin önemi büyük.

Efektif yönetimde de sadece öngörülebilir modellere dayanan sistemlerin yeterli olmadığını görmekteyiz. Öngörülebilir modeller her ne kadar iyi tahmin yapmada öne çıksa da yeni bir müşteri segmentini hedefleyecek gerekli eski veri çoğu zaman sistemlerde yer almıyor. Bu nedenle de veri yönetiminde eksik kalan noktalar ve çekinceler daha çok kendini gösteriyor.

Yapay zeka ve veri setleri ilişkisi de burada daha çok devreye girerek müşteri verileri arasındaki ilişkinin tekrar kurulmasını sağlayacaktır. Aslında yapay zekayı işleri kolaylaştıran bir araç olarak görmek sigorta şirketlerinin üzerindeki yükü de azaltarak çalışanların müşteriler ile daha doğrudan ilişki kurmasını sağlayacaktır. Sigorta şirketlerinin bu sayede sadece veri setleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi değil, sahtekarlık konularında da önlem almaları sağlanarak risk değerlendirmesinin de daha rahat yapılması mümkün olabilir. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.