imece; dört yılda 43 sosyal girişime 1 milyon lirayı aşan hibe desteği sağladı

Girişimcilik programı imece kurulduğu günden bugüne kadar en büyük yatırımı sosyal girişimciler ve sosyal yenilikçileri içeren bir topluluk yaratmak için yaptı
imece; dört yılda 43 sosyal girişime 1 milyon lirayı aşan hibe desteği sağladı

Girişimlere destek veren şirketler, yatırımlarını girişimlere yoğunlaştırmış durumda. Özel fonlar, hızlandırma ve kuluçka programlarıyla bu ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyor. Webrazzi olarak şirketlerin yaptığı destek programlarını "Kurumların Girişim Programları" başlıklı serimizde detaylı inceleyeceğiz. Serinin ilk konusu sosyal girişimleri bir çatı altında toplayan imece

Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu'na göre, sadece Türkiye'de 9 bin tane sosyal girişim bulunuyor. Buna paralel olarak bu meselelere girişimcilik yaklaşımıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler yaratılmasını destekleyen programlar, bir adım daha ön plana çıkmaya başladı. 2016 yılında ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding ortaklığında kurulan platform, bunun en iyi örneklerinden biri.

43 girişime 1 milyon lirayı aşan hibe desteği verdi

Değişim yaratan birey ve kurumların sosyal ve çevresel fayda odaklı dönüşüm yolculuklarında kapasitelerini geliştiren, içerik oluşturan ve komüniteler üzerinden sistemsel dönüşümü tetikleyen bir sosyal inovasyon platformu olarak biliniyor. Girişimcilik programında yapılan yatırımların içerisinde hibe yaklaşımı, eğitim, mentörlük, çeşitli atölye çalışmaları gibi ayni ve nakdi yatırımlar yer alıyor.

2016-2020 yılları arasında yürüttüğümüz imece sosyal girişimcilik destek programı kapsamında 43 sosyal girişimin fikir aşamasından ürünleşmesine kadarki süreçte destek oldu. Bu girişimlerden gelecek vadeden ilk 10’una destek programları kapsamında 1 milyon lirayı aşan hibe desteği sağlandı. 2017 yılının Şubat ayında başlattığı ilk destek programında Hayal Gücü Merkezi ile Mektepp ve Toyi'e hayata geçirmeleri için her birine 120 bin lira hibe desteği vererek başladı.

imece, 2017-2019 yılları arasında sosyal girişimcilere yönelik yürüttüğümüz kuluçka programımız imece Destek Programı altındaki “Nitelikli Eğitim,” “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” ana temalarında üç farklı mesele süreci yürüttü. Bu süre içerisinde girişimlerin kanıtlanmış etkilerini göstermeleri gerekliliği ve Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için gereken bir hızlanma gündemi belirledi. imece Direktörü Mustafa Özer yaptıkları işi şöyle özetliyor:

"Programlarımız ve içeriklerimizde; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın işaret ettiği daha insancıl sistemlerin, daha eşitlikçi yaklaşımların ve daha sürdürülebilir bir dünyayı uygulamaya geçirmek için ‘hızlanılması” ve meselelerin çözümüne yönelik “daha etkin ortaklıklar” kurulması gerektiğini destekliyoruz. 2017 yılından günümüze kadar yürütmüş olduğumuz 3 ayrı destek programı kapsamında programların ana partneri Zorlu Holding’in desteğiyle 1 milyon liranın üzerinde nakit bir hibeyi 10 sosyal girişimle paylaştık. Bu nakdi desteğe ek olarak, girişimcilik programına katılan 50 ekibin ihtiyacını karşılamak için alanında uzman 232 mentör ile 1000 saatten fazla mentörlük desteği sağladık. 2020 yılı sonunda başlattığımız etki hızlandırma programında ise, büyüme ve ölçeklenme aşamasındaki 7 girişime çeşitli hizmet ve ürünlere erişebilmeleri için bir satın alma desteği sunduk.

Ayrıca, ek finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yürütmüş olduğumuz kitle fonlama projesi kapsamında 3 girişimimiz 30 bin Euro üzerinde bir kitlesel fona erişti. Yürütmüş olduğumuz destek programından öğrenimlerimizle, 2020 yılında etki hızlandırıcısına dönüştürdüğümüz girişimcilik programında Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki nitelikli eğitim ve döngüsel ekonomi alanlarında yedi girişim ile birlikte çalışıyoruz."

imece dört programı yürütüyor

Platform, amaçla imece impact, imeceLAB, imece dialogues ve imece summit programlarımızı yürütüyor. imece impact, imece'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni destekleyen ileri aşama girişimlere yönelik etki hızlandırıcı programı... Gelişimi desteklenen girişimlerin doğru değerlemeler ile yatırım süreçlerine yönlendirmeyi hedefliyor. 2019 yılı ile girişimlere ek olarak, gençler ile çalışmaya başladıkları imeceLAB kapsamında, sosyal, kültürel ve çevresel meselelere bütüncül bir şekilde gençlerle birlikte çözüm üretilmesini amaçlıyor. imece dialogues’ta ise Küresel Amaçlar ile ilişkili meselelerin toplumsal, ekolojik ve ekonomik süreçler içerisinde nereye ve nasıl evrildiğini, içinde ne tür potansiyel başlangıçlar taşıdığını keşfetmek üzere incelediği buluşmaları gerçekleştiriyor. 

imece; sosyal ve çevresel pozitif etki üretenleri, çözüm fikirlerinin program kapsamında belirlediği meselelerle olan ilişkisine, girişimin ilerleme seviyesine, üretmiş oldukları etkinin potansiyeli ile genişliğine, iş-gelir modelinin sürdürülebilirliği ve ekibin yetkinliğini göre değerlendiriyor. Özer, platformun girişimcilere sunduğu olanakları ise şöyle özetliyor: "Büyüme aşamasındaki girişimlerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi, ilk müşterilerinden sonra satışlarının artması ve ölçeklenebilmesi. Bu amaç, girişimlerin üretmiş oldukları etkiyi daha görünür kılabilmeleri ve geliştirmiş oldukları ürün ya da hizmetleri doğru anlatabilmeleri adına oldukça önemli. Girişimlerin iş modellerini ve etkilerini anlatmalarını desteklemek amacıyla, üretmiş oldukları etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteğiyle yürütülen “Business Call to Action” (BCtA) ile raporlaştırıyoruz. Bu raporlara ek olarak, girişimlerin hem müşteriye hem de yatırımcıya kendilerini daha hızlı bir şekilde anlatmaları için kısa birer tanıtım videolarını hazırlıyoruz. Etki hızlandırma programında her bir girişimin özel ihtiyaçları doğrultusunda sağlamış olduğumuz birebir koçluğa ek olarak; girişimlerini satışa dönüştürebilmeleri ya da ürünlerini pazarlayabilmeleri için hızlandırma partnerlerimiz, kendi ağımızla ve mentörlerle buluşturuyoruz."

Ortaklık modeli...

Türkiye’de halen bir sosyal girişimcilik mevzuatı olmadığı için çok farklı türde işletmeler ile karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Özer, "Bazı girişimler dernek altyapısı ile iktisadi işletme ile hibrit bir finansman yapısı kurarken, bazıları ise anonim ortaklık kimileri de kooperatif modelini denemekte. Tüm bu farklı ortaklık yapıları bir yana, imece impact etki hızlandırma programında vermiş olduğumuz destekler karşılığında ortaklık hissesi talep etmiyoruz. Öte yandan, Türkiye’deki sosyal inovasyon ekosistemine girişim kazandırmak ve girişimlerle program sonunda da temasta kalmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, etki üreten girişimlerin finans açığını kapatabilmesi için üretmiş oldukları etkiyi; etki yatırımcılarına gösterebilmelerinin önemine odaklandık ve etki raporlamasını ön plana çıkardık. Zorlu Holding ana partnerliğinde yürütmüş olduğumuz imece impact etki hızlandırma programı kapsamında 7 girişimin UNDP destekli “Business Call to Action” platformu ile raporlarını yıl ortasında sonuçlandıracağız" diye konuşuyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.