Bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu resmi olarak kalktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine yeni düzenlemeler getirdi.
Bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu resmi olarak kalktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine yeni düzenlemeler getirdi. BDDK, bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esaslara ait düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Bu da ıslak imzanın resmi olarak kalktığı anlamına geliyor. 

Online bir şekilde görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'e göre artık gerçek kişiler ıslak imza vermek zorunda olmayacak; gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, online bir şekilde görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınacak, alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlandırılabilecek.

Banka, sahte yüz teknolojisine dair riskleri önlemeye yönelik ilave tedbirler alacak

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olan kimlik belgesi kullanılacak. Görüntülü görüşme aşamasında kişinin canlılığını tespit edici yöntemler kullanılacak. Banka sahte yüz teknolojisine dair riskleri önlemeye yönelik ilave tedbirler alacak. 

Olası riskler göz önünde bulundurulacak

Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya da şubeler aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, BSEBY’de düzenlenen internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi biri kullanıma açık olan müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik sözleşme ilişkisinin mesafeli olarak kurulması durumunda, müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının BSEBY’nin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmiş bir kimlik doğrulama sonrasında söz konusu dağıtım kanalları üzerinden alınması şart olacak.

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Bankaların müşteri kazanımında farklı bir dönemin kapılarına açan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.