Philips'ten Gamze Arbak, Webrazzi Summit 2020'de sağlıkta dijital dönüşümü anlattı

Webrazzi Summit 2020'nin ikinci gününde sona doğru yaklaşırken Philips Ortadoğu ve Türkiye Ultrason Pazarlama Direktörü Gamze Arbak, "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" adlı sunumuyla Grow sahnesindeydi.
Philips'ten Gamze Arbak, Webrazzi Summit 2020'de sağlıkta dijital dönüşümü anlattı

Webrazzi Summit 2020'nin ikinci gününde sona doğru yaklaşırken Philips Ortadoğu ve Türkiye Ultrason Pazarlama Direktörü Gamze Arbak, "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" adlı sunumuyla Grow sahnesindeydi.

Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır. Philips olarak kurulduklarından bu yana hayatı iyileştirme vizyonuyla sürekli değişen ve gelişen dünyada kendilerini yeniliyorlar. Philips, 129. yılında kendini sağlık teknolojileri firması olarak konumlandırıyor. Bu amaç ve değişim doğrultusunda Philips'in odağı hastalık değil, sağlıklı yaşam. İçinden geçtiğimiz bu süreçte de hepimiz en önemli şeyin sağlık olduğunu gördük. Philips'in Türkiye'de 90. yılını kutladığını da hatırlatalım.

Sağlık sektörünün dört temel trendi

Gamze Arbak, sağlık sektörünün dört temel trendinden bahsederek sunumuna başladı. Bunlar küresel kaynakların azalması, yaşlanan nüfus ve bununla birlikte kronik hastalıkların artışı, insanların kendi sağlıklarıyla daha fazla ilgilenmesi ve dijitalleşme olarak açıklanıyor. Covid sürecinde gördük ki son iki trend ivmelenerek artıyor. Philips olarak bu trendler ışığında öncelikle sağlıklı yaşamı ön planda tutuyorlar ve bu kapsamda insanı merkezine alan inovatif çözümler üretiyor. Aslında sadece Philips değil, üreticilerden sağlık hizmeti sağlayan hastanelere kadar her paydaş bu kapsamda çözümünü şekillendirirken dört ana hedefe odaklanıyor. Daha iyi sağlık, hasta deneyimini iyileştirmek, sağlık personelinin deneyimini iyileştirmek ve bunları daha düşük maliyetle yapabilmek.

Teknoloji ilerledikçe hastalıkların tedavisi kolaylaşacak

Philips olarak her iki yılda bir sağlık trendleri araştırması yapıyorlar. 2019 yılında Ipsos ile yapmış oldukları ankette, dijitalleşmenin sağlığa etkisini sorulduğunda ankete katılanların yüzde 76'sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını söyledi. Yüzde 67'si sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insanların ömrünü uzattığını; yüzde 64'ü ise giyilebilir sağlık teknolojisi cihazlarının insanları sağlıklı olma konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Genç doktorlar mesleklerine daha çok bağlı

Philips'in "Sağlıkta Gelecek Araştıması" ise global ölçekte gerçekleştirildi. Çin, Fransa, Almanya, Singapur ve ABD'deki 500 doktorla Covid-19 döneminde gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre genç doktorların mesleklerine daha çok bağlı olduğu ortaya çıktı. Sadece yüzde 9'luk bir grup bu dönemde doktorluğu bırakabileceğini düşündü. İş birliği en önemli öncelik olarak ortaya çıkarken, yüzde 44'ü de bu iş birliğinin arttığını söylüyor. Birlikte çalışabilirliğin olmaması hala daha iyi hizmet verme konusunda büyük bir engel olarak belirtiliyor.

Tele-sağlık, yapay zekanın önüne geçti

Covid-19 ile birlikte tele-sağlığın önemi de arttı. Covid-19 öncesinde yapay zeka yüzde 60'la doktorların deneyimini iyileştiren en önemli teknoloji olarak görülüyordu, ancak şimdi yüzde 61'i tele-sağlığın daha önemli olduğunu söylüyor. Tüketici ihtiyaçları bu dönemde hızla değişti. Rahat kullanılabilir ve güvenli dijital çözümler daha fazla benimsendi. Evde izolasyonla birlikte Covid dışındaki hastalıkların tedavisinde aksamalar oldu. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.