Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme ile sadece SPK izni olan kurumlar fon toplamaya aracılık edebilecek ve yatırımcılar 1 yıl içerisinde en fazla 20 bin TL yatırım yapabilecek.
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Girişimlerin yatırım almasını kolaylaştırmayı hedefleyen düzenlemeyle sadece SPK izni olan kurumlar fon toplamaya aracılık edebilecek ve yatırımcılar 1 yıl içerisinde en fazla 20 bin TL yatırım yapabilecek. Gelir düzeyi baz alındığında ise üst sınır 100 bin TL olacak.

Yönetmeliğe göre girişimler, sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için başlangıç aşamasında halktan para toplayabilecek. Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenecek. Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetleri olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecek. 

Girişimciler ve yatırımcılar, ortak bir internet platformunda buluşacak. Sadece SPK'nın faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komiteleri tarafından incelenen ve uygun görülen girişimler yatırım alabilecek. 

Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi olmayacak. Kitle fonlama platformlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri Kurul tarafından listeye alınmalarına bağlı olacak. Platformun, listeye alınabilmesi için belirlenen şartlara uygun olarak Kurula başvurması gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.