İş yeri açmadan internet üzerinden satış yapanlara gelir vergisi istisnası getirildi

İş yeri açmamak üzere evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç tutularak muharrik kuvvet kullanmayan ve dışarıdan işçi almayanlar gelir vergisinden muaf tutulacaklar.
İş yeri açmadan internet üzerinden satış yapanlara gelir vergisi istisnası getirildi

Resmi Gazete'de bugün Gelir Vergisi Tebliği yayımlandı. Tebliğe göre, pilot, kabin memuru, iş yeri açmaksızın internet üzerinden satış yapanlara ilişkin gelir vergisi istisnası getirildi. Ayrıca ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutuldu.

İş yeri açmadan evde üretim yapanlar, internet satışlarında gelir vergisinden muaf tutulacak

İnternet odağında baktığımızda ise iş yeri açmamak üzere evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç tutularak muharrik kuvvet kullanmayan ve dışarıdan işçi almayanlar gelir vergisinden muaf tutulacaklar. Yani herhangi bir iş gücü kullanmadan evlerinde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri üretenler herhangi bir vergi ödemek zorunda kalmayacak. Buna yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar da dahil olacak.

Muaflıktan faydalanmak için gerekenler

  • İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması
  • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması
  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması
  • Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması
  • Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması
  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması
  • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması

Ancak, ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel olmadığını da belirtelim.

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının aşılmaması gerekiyor. Ayrıca satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunuyor.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyetinin kaybedileceği ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edileceği söyleniyor.

Görsel Kaynak: Deposit Photos

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.