Toplu internet sağlayıcısı mekanlara erişim kayıtlarını 2 yıl saklama zorunluluğu getirildi

Toplu internet sağlayıcısı mekanlara erişim kayıtlarını 2 yıl saklama zorunluluğu getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" bildirisini yayınladı. Söz konusu yönetmelik internet toplu kullanım sağlayıcıları (yani toplu internet erişimi sunan restoran vb. yerlerin) ile ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının (yani internet kafelerin) yükümlülüklerini/sorumlulukları belirlemeyi amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şöyle sıralanıyor;

 • Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak.
 • Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süreyle saklamak. 
 • Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak. (1/11/2017 tarihli yönetmelikte olmayan bir karar.)
 • İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler.

1/11/2017 tarihli yönetmelikte internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri sadece şu iki maddeden ibaret idi;

 • Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
 • İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Dolayısıyla ticari olmayan tesisler için yeni yönetmelik iki yıl süreyle veri saklamayı ve kısa mesaj ile doğrulamayı zorunlu hale getiriyor. Diğer yandan bireysel olarak yapılan toplu internet paylaşımlarının da teorik olarak bu kapsama girdiğini belirtmekte fayda var. Yani bu yönetmeliğe göre arkadaşlarınıza kendi internet bağlantınızı açtığınızda yukarıdaki yönetmeliğe uymanız gerekiyor. Bununla birlikte suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler kapsamındaki içerik filtreleme sisteminin detayları da net olarak belirlenmiş değil.

İnternet kafelere dair yönetmelik

Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yani internet kafelerin güncel yükümlülükleri ise şu şekilde sıralanıyor;

 • Mülki idare amirinden izin belgesi almak,
 • Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,
 • Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,
 • Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,
 • Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.
 • Üstteki bend gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,
 • 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.

Bu işyerlerinde uyulması gereken kurallar arasında ise güvenlik kamerası zorunluluğu dikkat çekiyor;

"Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega piksel)  ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez."

Özetle internet kafelere dair yükümlülüklerde veri saklama yükümlülüğünün 1 yıldan 2 yıla yükseltilmesi ve kamera kaydı zorunluluğu dikkat çekiyor. Bu yükümlülüklerin uygulanılmaması durumunda geçerli olacak yaptırımları ve cezaları da yönetmelik metninin tamamında bulabilirsiniz.

Görsel Kaynak: Depositphotos

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.