Güneş enerjisi şu anda Amerika'da kömürden iki kat fazla istihdam yaratıyor

Güneş enerjisi şu anda Amerika'da kömürden iki kat fazla istihdam yaratıyor

Amerika'nın fosil yakıt taraftarı yeni başkanı Trump'ın ne isteyebileceğine bakılmaksızın Amerika'da güneş enerjisi yatırımları giderek artıyor. Bağımsız bir kuruluş olan "The Solar Foundation" tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre güneş enerjisi sektöründe çalışan kişiler şu anda kömür sektöründe çalışanların iki katına ulaşmış durumda. 2016 verilerine göre 260.077 çalışana istihdam sağlayan güneş enerjisi sektörü, saatlik ücret olarak 26 dolar ödüyor.

2016 yılında Amerika'da açılan her 50 iş ilanından 1'i güneş enerjisi sektörü tarafından açılmış. Yani yıl boyunca açılan tüm iş ilanlarının %2'si güneş enerjisi sektörü tarafından açılmış. Önümüzdeki 12 ay içerisinde çalışan sayısının tüm Amerika'da %10'u geçmesi bekleniyor. Güneş enerjisi sektöründe çalışanların %28'ini kadınlar, %17'sini Latin-Hispanik ve %7'sini Afro-Amerikan çalışanlar oluşturuyor.

Araştırma raporuna göre güneş enerjisi Amerika'da doğal gaz sektöründen daha fazla çalışana sahipken bu oran kömürde iki katına çıkıyor. Rüzgar enerjisi sektöründe çalışanların 3 katı ve nükleer enerji sektörünün 5 katı çalışan barındıran güneş enerjisi şu anda Amerika'nın enerji ihtiyacının sadece %1.3'ünü karşılayabilecek kadar gelişmiş. Gelecekte açabileceği iş imkanlarının muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Petrol sektörü ise hala en yüksek çalışana sahip enerji dalı. Güneş enerjisi sektöründen %38 daha fazla çalışana sahip petrol sektörü.

Vox'un haberlerine göre güneş enerjisi şu anda diğer sektörlerin megawatt-saat enerji üretimine göre çok daha fazla insan gücü gerektiriyor. Bu da güneş enerjisinin maliyetli olmasına neden oluyor. Maliyetlerin düşürülebilmesi için bazı alanların otomasyon sistemlerine bırakılması ve dolayısıyla insan gücünün azalması gerekeceği belirtiliyor.

Bu durumun bir de politik tarafı var. Trum, yenilenebilir enerji kaynaklarından taraftar olmadığı halde şu anda bu alanda herhangi bir yasaya müdahale etmiş değil. Yenilenebilir enerji sektörü yöneticileri petrol sektöründeki gibi lobi faaliyetleri yürütmüyorlar fakat güneş enerjisi sektörü sağladığı iş olanakları sayesinde lobi yapmış gibi siyasetçilerin desteğini alabilir. Bu da demek oluyor ki bir süre daha güneş enerjisi sayesinde bir çok kişi iş sahibi olacak ama bu balonun patlaması da çok uzun sürmeyecek. Bir şekilde enerji maliyetini düşürebilmek için sistemleri otomatize edecekler. Sonuç olarak yenilenebilir enerji daha ucuza üretilecek ve fakat bir çok kişi işinden olacak.

Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğuna siz karar verin.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.