Ayda 30 milyon internet kullanıcısına ulaşan MedyaNet'in yeni ürünü: MedyaNet Audience

Ayda 30 milyon internet kullanıcısına ulaşan MedyaNet'in yeni ürünü: MedyaNet Audience

Dijital reklam yatırımlarının artmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda kapanmaların yaşandığı sektörde MedyaNet yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Şirketin Genel Müdürü Rima Erdemir'le Oracle'la yaptıkları işbirliğiyle MedyaNet'in artacak hedeflemesinin haricinde, büyüklüğü ve gelecek yıl için beklentilerini konuştum.

MedyaNet'in güncel yayıncı sayısı, aylık gösterim sayısı, aylık ziyaretçisi sayısı nedir? Dijital reklam yatırımlarının artmasına rağmen sektörde geçtiğimiz yıllarda önemli kapanmalar yaşandı, buna rağmen MedyaNet'i yeni yatırımlarla büyümesini nasıl açıklarsınız?

Reklam envanteri anlamında şu an premium 65 yayıncıyı temsil ediyoruz ve 30 milyon internet kullanıcısına ulaşıyoruz. Ancak sunduğumuz ürünler sadece bu envanteri içermiyor.

MedyaNet olarak dijital bir merkez olarak konumlanmakta ve Türkiye’de pazarlama sektörüne dijital reklamcılığın tüm alanlarında ürünler sunmaktayız.

Display, mobil ve video tarafında marka odaklı çözümlerimizle birlikte programatik, data hedeflemeli yayınlar ve tüm internet evrenine erişebildiğimiz RTB operasyonlarımızla performans odaklı ürünler sunabiliyoruz.

Diğer taraftan sosyal medya tarafında markaların Facebook, Twitter, Instagram reklam yönetimini başarıyla yönetmekteyiz.

Premium yayıncılarımızın özgün içerikleriyle reklamverenlere Native modeller sunarken, dijital reklamın parlayan yıldızları Influencer Marketing ve MCN alanında, Türkiye’nin en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ile doğal, içerik bazlı, entegre projeler sunabiliyoruz.

Ve son olarak da bu ay itibariyle Oracle işbirliği ile yeni ürünümüz MedyaNet Audience’ı sektöre sunmaya başlıyoruz.

MedyaNet’in değişimine bu perspektiften baktığımızda odağımıza global trendleri, bu trendlerin Türkiye pazarındaki potansiyelini ve şeffaf çalışma prensibini alarak büyüme gösterdiğimizi izleyebilirsiniz.

Oracle'la işbirliği sonucunda MedyaNet Audience markalara ve yayıncılara yeni neler sunacak?

Global pazarlama trendlerine baktığımızda reklamverenler artık tüketicileri ile uzun soluklu ve ihtiyaçlarına uygun bir iletişim hedefliyor. Bu noktada veri tüm iletişimin merkezi haline geliyor. Ve şu an global markaların %60’ı kendi veri yönetim merkezlerini kurduklarını da söylemeliyiz. Diğer taraftan data hedeflemeli reklamların diğer reklam formatlarına göre %30-%50 arasında daha fazla performansa sahip olduğunu görüyoruz.

Bu noktada Türkiye’nin en geniş dijital reklam ağı olarak sahip olduğumuz verileri reklamverenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunmak üzere bir yapılanma içerisine girdik ve ürününün entegrasyonunu tamamladık.

MedyaNet Audience, MedyaNet’in premium yayıncılarını ziyaret eden kullanıcıları, DMP (data management platform) aracılığı ile analiz ederek segmente eden, hedefleme yapan, doğru kişiye doğru reklam gösterimini sağlayan bir veri yönetim platformu.

Bu platform sayesinde markalar farklı kategorilerdeki hedef kitlelerine, ihtiyaçlarına uygun mesajlar verebilecekler. Bununla birlikte premium envanter olarak geniş erişim ve %30 oranlarında daha yüksek etkileşim ve dönüşüm sunma avantajımız bulunmakta.

Bunların sonucunda daha verimli reklam yatırımı sunacağımızı söylemek mümkün.

Yayıncılarımız açısında değerlendirecek olursak, hem ziyaretçilerinin kendi ilgi alanlarına uygun reklam görmelerini sağlayarak reklam deneyimlerini zengileştireceğiz hem de envanteri uygun reklamverenle buluşturarak gelir optimizasyonu yapacağız.

Oracle'ın DMP çözümüne kısaca değinerek devam edelim:

Oracle DMP (Data Management Platform) özellikle dijital pazarlamanın çeşitlenmesiyle ve programatik reklamcılığın gelişmesi ile ortaya çıkan veri ihtiyacını karşılayan global bir teknoloji. Oracle DMP; “display”, video, mobil, sosyal medya gibi bir çok dijital kanal üzerinden pazarlama gerçekleştiren firmaların; kendi birincil verilerini. Parti verisini pazarlama aktivitelerinde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Web, mobil ve “offline” verinin birleştirilip, online pazarlama kanallarında, bu verinin etkin bir şekilde aktivite edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede firmalar  veriye dayalı kampanyaların yönetebilir ve buna bağlı olarak pazarlama kanallarında verimli bir çalışma gerçekleştirir. Yayıncılar ise Oracle DMP ile farklı kaynaklarından gelen verileri anlamlı hale getirip müşterilerine sunma yetisine sahip olurlar.

Müşterilerinin hedef kitle tanımlarına uygun olarak ziyaretçi kitleleri oluşturarak envanter alanlarında optimizasyon ve envanterin verimliliğini arttırılarak reklam gelirlerinde  artış sağlamalarına imkan tanır.

Oracle DMP kullanıcıları, 3. Parti pazaryeri aracılığı ile hedef kitleler oluşturabilir, bu kitleleri gerçek zamanlı olarak kendi dijital pazarlama kanallarında hedefleyebilir. Markalar 1. Parti verileri hakkında daha fazla bilgiye erişebilir,bu bilgiler ışığında kampanyalarına  yön verebilirler. Oracle DMP ile veride, pazarlama kanallarında ve kampanyalarda yapılan optimizasyon çalışmaları ile, doğru zamanda, doğru kişiyi doğru kanalda, doğru içerikle hedefleyebilirler.

Harici bir Oracle DMP çözümünün MedyaNet'e olan faydaları neler olacaktır?

MedyaNet, Oracle DMP ile “network”ünde bulunan farklı web sitelerinden, mobil sitelerden ve uygulamalardan gelen verileri tek bir platformda, tek bir ID yapısı ile gerçek zamanlı toplayarak, müşterileri için kullanabilir hale getirmiştir. MedyaNet, Oracle DMP ile müşterilerinin veri odaklı reklam kampanyalarında hedeflemek istedikleri kitleleri müşterilerine sunabilecektir. Hedef kitlenin MedyaNet ekosistemi içinde ne tip davranışlar sergilediğini,aynı zamanda demografik, harcama  gibi reklam veren için önemli olacak verilerine yönelik oluşturacağı kitleleri, pazara sunabilecektir.

MedyaNet, Oracle DMP üzerinden kampanya performans rapor ve analizlerini inceleyerek, devam eden kampanyalarda kullanılan kitlelerin verimliliğini gerçek zamanlı ölçerek, verimsiz görülen, kampanyalara tepki vermeyen kitlelerin, devam eden kampanya listelerinden çıkarılıp, kampanyaya iyi cevap veren kitlelerin genişletilerek kampanyaların performansı arttırılacaktır.

Envanter odağı yerine veri odaklı bir reklam anlayışının hakim kılınması amaçlanmıştır.  Kampanya,  hedef kitle  yönetimi ve envanter optimizasyonu ile MedyaNet, müşterilerine veriye dayalı gerçek zamanlı alternatif pazarlama alanları sunacaktır.

Gelecek yıl için Türkiye pazarında beklentileriniz nasıl?

Bildiğiniz gibi 2016’nın ilk yarı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 20 oranında artarak 927.6 Milyon TL’ye ulaştı, 2016 yılını da aynı oranlarda kapatmasını öngörüyoruz.

Gelecek yıl beklentilerimiz de, sektör olarak gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, dijitalin daha verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir bir büyüme elde etmek olacaktır.

2017’de de bu doğrultuda çift hanelerle ifade edilen bir büyüme oranı beklentimiz bulunmakta.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.