BDDK, PayPal'ın lisans başvurusunu neden reddettiğini açıkladı

BDDK, PayPal'ın lisans başvurusunu neden reddettiğini açıkladı

PayPal'ın Türkiye operasyonlarını durdurmasına ana gerekçe olarak gösterdiği lisans başvurusunun reddi konusunda BDDK tarafından beklenen açıklama bugün yapıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, ön görüleri doğrular şekilde şirketin sunucularını Türkiye'ye getirmeyi reddettiğini belirtiyor.

Akben'in açıklaması PayPal'ın başvurusunun hangi yasa ve tebliğler çerçevesinde değerlendirildiğine açıklık getiriyor. Akben 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14. ve 18. maddelerinde, ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak ya da elektronik para ihraç etmek isteyen kuruluşların, BDDK'dan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri hükmü bulunduğunu hatırlatıyor.

Kanunun geçici 2. maddesi hükmünce alt düzenlemelerin yayımlandığı 27 Haziran 2014 tarihinden itibaren bir yıl içinde alt düzenlemelere uyumlu hale gelip başvuru yapması gerektiğini söyleyen Akben, "Şirket bu kapsamda 27 Haziran 2015 tarihi öncesi Kanunun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında belirtilen ödeme hizmetleri ve 20. maddesi uyarınca elektronik para ihracı faaliyetlerini yürütmek üzere faaliyet izni başvurusunda bulunmuştur" diyor.

PayPal'ın başvurusunu değerlendiren BDDK'nın ret cevabının gerekçesini ise şöyle açıklıyor Akben:

Şirketin, Kanunun 23. maddesi ve Tebliğin 16 maddesine uyum için gerekli çalışmaları yapmadığı görülmüş, şirket ile yapılan müteaddit yazışma ve toplantılarda bu durum dile getirilmiş ancak 'Sistemlerin yurt içine getirilmesine ilişkin herhangi bir fizibilite çalışması yapmadıkları, sistemleri Türkiye'ye getirmenin teknik olarak mümkün olduğu ancak global şirket politikası gereği böyle bir tercihte bulunmayacakları, bilgi sistemlerini ve yedeklerini Türkiye'ye getirmeyi planlamadıkları ifade edilmiş" diyor ve ekliyor: "Şirkete işlemin bir tarafının yurt dışında olduğu işlemler için Tebliğin 16. maddesi 4. fıkrasında tanımlanan istisnaları kullanarak daha minimal bir sistemle 'cross border' (sınır ötesi) olarak adlandırılan farklı bir faaliyet izni için başvurabilecekleri belirtilmiş, şirkete nihai kararını vermesi için bir süre verilmiş ancak verilen süre zarfında firmadan herhangi bir geri dönüş olmamış ve faaliyet izni başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.

Özetle, PayPal'ın verilerini Türkiye'de tutmayı reddetmesi ve önerilen alternatif çözümü de kabul etmemesi faaliyetlerini durdurmasıyla sonuçlandı. BDDK Başkanı mevzuatın tüm firmalar için aynı olduğunu hatırlatma gereği duyuyor ve durdurma kararından üzüntü duyduklarını söylüyor. Kararın ardından PayPal Avrupa ve ABD yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını da açıklayan Akben, geri dönüşün mümkün olduğunu da söylüyor: "Her şirket gibi ilgili firma da gerekli şartları sağlayıp tekrar başvuru yapması halinde faaliyet izni süreci yeniden başlatılabilecektir" diyor Akben.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.