x

Mobile Now Mobile Next! [Mobil’16]

Mobile Now Mobile Next!

Moderatör: Fırat Ertem, Mr. Lama

Handem Çelenkler, Unilever

Haymi Behar, Doğan TV Holding

Meltem Moral, Mindshare

Rima Erdemir, MedyaNet

Bir Cevap Yazın