'G20 ülkelerinin 21'inci yüzyılın dijital gündemini de yakalaması gerekiyor'

'G20 ülkelerinin 21'inci yüzyılın dijital gündemini de yakalaması gerekiyor'

15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden liderlerin G20 Leaders' Communiqué  bildirgesiyle sona erdi. Liderlerin küresel ekonomi gündemine aldıkları 27 maddelik bildirgede bu yıl ilk kez internet ekonomisinden bahsedildi.

G20 Liderler Bildirgesi'nde iletilen maddeler, küresel finansal kriz sonrası toparlanmanın güçlendirilmesi ve potansiyelin arttırılması; dayanıklılığı arttırılması ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi olmak üzere üç ana eksende toplanıyor. 26'ıncı maddede söz edilen internet ekonomisi, tahmin  edebileceğiniz gibi sürdürülebilirlik kapsamında ele alınıyor. Yazının sonunda tam metnini görebileceğiniz maddede, siber güvenliğin ekonomik açıdan önemi ve internet erişiminin yaygınlaştırılması liderlerin ana iki taahhütü.

Liderlerin internet ekonomisi çağında yaşadığımızı sonunda fark etmeleri önemli bir gelişme ancak teknolojinin finanstan üretime, tarımdan enerjiye tüm endüstrileri dönüştürdüğü bir çağdan söz ediyorsak, G20'nin gündemin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Eleştiriyi getirense G20 altındaki tartışma gruplarından T20. Bu yıl TEPAV tarafından koordine edilen T20, düşünce kuruluşlarının G20 ülkeleri için önerdiği yenilikçi fikirleri gündeme taşıdı.

Teknolojik dönüşüm ve inovasyon açısından G20'yi ele alan T20'nin grup ülkelerine getirdiği ilk önemli eleştiri, küresel ekonomik sorunların etkin bir şekt20ilde adreslenmesi için finans dışındaki gündem maddelerinin aynı momentuma ihtiyaç duyması. Bundan kasıt, bazı önemli sorunların ancak teknolojik gelişmelerle çözüleceği ve bu gelişmelerin nasıl yaygınlaştıracağının da kritik olduğu.

Teknolojik dönüşümün G20'de yeterince yer bulmadığını söyleyen T20 Zirve'de gelişmekte olan ülkelerde ekonomiye katılımı arttıran dijital ödeme sistemlerine vurgu olmaması, dünya ticaret dinamiklerini değiştiren e-ticaretin tartışılmaması, otomasyon süreçlerinin küresel istihdam piyasasını nasıl etkileyeceğinin konuşulmaması gibi önemli notlar paylaşıyor.

T20'nin gündeme getirdiği gizlilik, siber güvenlik ve temiz enerji konularının Liderler Bildirgesi'nde yer alması olumlu bir gelişme. Ancak G20'nin küresel sorunları daha yenilikçi yaklaşımlarla ele alması gerektiği aşikar. T20'nin belirttiği gibi, "Kendini revize etmeyen bir G20, 21'inci yüzyıl küresel gündemine yön veremeyebilir. Bugünün küresel sorunları finansal yönetimin çok ötesinde konuları kapsıyor."

G20 Liderler Bildirgesi 26'ıncı madde:

Küresel büyümeye fırsatlar ve sınamalar getiren internet ekonomisi çağında yaşıyoruz. Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımına ve güvenliğine yönelik tehditlerin, dünyada ekonomik büyüme ve kalkınmanın güçlendirilmesi için interneti kullanmaktaki müşterek kabiliyetimize zarar veren riskler taşıdığını kabul ediyoruz. Dijital ayrım arasında köprü kurulabilmesi için çaba göstereceğiz. Diğer alanlarda olduğu gibi dijital ortamda da devletlerin güvenlik, istikrar ve ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, hiçbir ülkenin şirketlere veya ticari sektöre rekabet avantajı sağlamak dahil, internet iletişim teknolojilerini kullanarak ticari sırlar veya diğer benzeri gizli iş bilgileri dahil fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetlerinde bulunmaması veya desteklememesi hususunu teyid ediyoruz. Tüm ülkeler internet iletişim teknolojilerinin güvenliğini sağlamak üzere, dijital iletişim bağlamı da dahil olmak üzere, özel hayatın gizliliğine yönelik kanunsuz ve keyfi müdahalelere karşı özgürlük ilkelerini korumalı ve saygı göstermelidir. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki normların geliştirilmesinde oynadığı temel rolü not ediyor, bu bağlamda BM Uluslararası Güvenlik Bağlamında Bilgi ve Telekomünikasyon Alanında Hükümet Uzmanlar Grubu 2015 Raporunu memnuniyetle karşılıyor, uluslararası hukuk ve özellikle BM Şartı'nın devletlere BİT kullanımın iletiminde uygulanabilir olduğunu teyid ediyor, tüm ülkelerin BİT'in kullanımı konusunda A/C.1/70/L.45 sayılı BM karar taslağı kapsamında sorumlu devlet tutumuna uyması gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Tüm tarafların BİT'in güvenli kullanımının faydalarından yararlanabileceği bir ortam yaratılmasına yardımcı olmaya kararlıyız.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.