Anayasa Mahkemesi, Twitter'ın engellenmesini Anayasa'ya aykırı buldu [Kararın tam metni]

Anayasa Mahkemesi, Twitter'ın engellenmesini Anayasa'ya aykırı buldu [Kararın tam metni]

twitter-ban-turkeyAnayasa Mahkemesi Twitter'ın engellenmesine ilişkin yapılan bireysel başvuruları inceledi ve bunlarla ilgili bir sonuç yayımladı. Anayasa Mahkemesi'nin Kararlar Bilgi Bankası'nda yayımlanan bildiriye göre, Mahkeme, kapatma kararına karşı itirazların kabul edilebilir olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Twitter'a erişimin engellenmesinin Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, kararın birer örneğinin 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine karar verdi. Bu kararıın ardından TİB'in nasıl bir uygulamaya gideceğini merak ediyoruz.

Kararın tamamını yazının devamında görebilirsiniz. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Anayasa Mahkemesi kararında, Twitter engeliyle ilgili TİB'in kararında şimdiye kadar paylaşılmayan detaylarını görmek de mümkün. Metne göre TİB'in açıklaması şu şekilde:

 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 5651 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışmalarını yürütmektedir.

Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine, Twitter’da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararları verilmiştir.

Bu kararlar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na ulaşmış ve Başkanlığımız tarafından içeriğin çıkarılması Twitter’dan istenmiştir.

Ancak, mahkeme kararlarının uygulanması hususunda tüm iyi niyet çabalarımıza karşılık Twitter bu kararlara duyarsız kalmış ve mahkeme kararlarını tanımamıştır.

Yurtdışı merkezli sözkonusu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter’a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

Yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesi, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Hükmü aşağıda inceleyebilirsiniz.

V. HÜKÜM

Açıklanan nedenlerle;

A. Başvurunun KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Başvuruculardan Yaman Akdeniz’e 206,10 TL bireysel başvuru harcı ve 1.500,00 TL vekalet ücreti toplamı olan 1.706,10 TL’nin, Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na 206,10 TL bireysel başvuru harcı ve 1.500,00 TL vekalet ücreti toplamı olan 1.706,10 TL’nin, Kerem Altıparmak’a 206,10 TL bireysel başvuru harcından oluşan yargılama giderlerinin ÖDENMESİNE,

D. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Maliye Hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

E. Kararın birer örneğinin 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca,İHLALİN VE SONUÇLARININ ortadan kaldırılmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine,

2/4/2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından yayımlanan kararın tam metnini aşağıda görebilirsiniz:

Güncelleme 1: Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili Twitter'dan ilk açıklama geldi. Policy (@Policy) hesabından paylaşılan tweet'te, şirketin karardan memnun olduğu ve yakın zamanda Twitter engelinin kaldırılmasını umdukları belirtiliyor. Tweet'i aşağıda paylaşıyoruz:

Capture twitter

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.