Ebeveynler, internet ve gizlilik [rapor]

PEW Internet yeni bir raporla internetin aile hayatı üzerindeki etkisini masaya yatırdı. Parents, Teens, and Online Privacy başlıklı raporda yine önemli araştırma sonuçları var.

Rapor ebeveynlerin yani anne ve babaların genç çocuklarının internetle ilişkisine kaygıyla yaklaştığını gösteriyor. Ebeveynler çocuklarının ne yaptığından ve kimler tarafından izlendiğinden emin olmak istiyor.

Aynı endişeyi taşıyan ebeveynler çeşitli adımlar atıyor. Bazen gözetleme bazen tartışma/konuşma bazen de çocuklarının dijital ayak izlerini takip etme yoluna gidiyor. Bazı ebeveynler sitelerin gizlilik sözleşmelerini dahi okuyor.

Rapora göre ebeveynlerin yüzde 81'i reklamlar yoluyla çocuklarına dair ne kadar bilgi toplanabileceği konusunda kaygılı. Yüzde 46'sı ise bu konuda çok kaygılı. Yani rakamlar çocukların yabancılarla iletişimine geldiğinde, yüzde 72'ye yüzde 53 şeklinde değişiyor.

Ebeveynlerin yüzde 69'u çocuklarının online eylemlerinin gelecekte iş bulma ve akademik kariyerlerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda endişeli. Çok endişeli olanların oranı yüzde 44.

Çocukların online itibarlarını nasıl yönettiğine dair kaygılara da yer veren araştırma, Harvard Üniversitesi'nin de bir bölümünün katkısıyla hazırlanmış. Rapor 802 ebeveyn ve onların 12-17 yaş aralığındaki 802 çocuğu ile telefon üzerinden görüşler alınarak gerçekleştirilmiş.

26 Temmuz ve 30 Eylül arasını kapsayan araştırmanın tüm sonuçları 29 sayfa halinde sunuluyor. Ailelerin eğitim ve gelir durumuna da değiniliyor. Gençlerin görüşlerine yer verilen bölümde ise çocukların mesela Facebook'ta ailesiyle arkadaş olmak istememesi gibi detaylar paylaşılıyor. Ebeveynler ise çocuklarının adını internette arayarak onların internet profillerine ulaşmaya çalışıyor.

Çocukların internette ne kadar sosyalleşebileceği, dijital yerlilerin davranışları, çevrimiçi sosyal hayatımız ve bunun gerçek hayata etkisi aslında internetin kendisi kadar önemli. Çevrimiçi tehditler, ekran bağımlılığı vb. konularda yapılan araştırmalar da pekala sosyal bilimlerin ilgi alanına girmiş durumda. Sonuçların ne olacağı ve nasıl bir yol izleneceği ise büyük bir tartışmanın konusu.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.