Önlenemeyen Bir Müşteri Davranışı: Arama [Summit'12]