Twitter gençlerin elinde [Araştırma]

Dünya çapında 400 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Twitter bugün dijital pazarlama için en önemli mecralardan biri. Her pazarlama faaliyetinde olduğunda gibi ilk kritik konu ise hedef kitleyi tanımlayabilmek. Böylece sürdürülecek tanıtım faaliyetlerini doğru hedef kitleye hitap edebilecek şekilde tasarlamak ve yürütmek mümkün olabilir.

Tabi ki en sağlıklısı kendi ölçümlemenizi gerçekleştirmek ama Pew Internet’in gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, Twitter kullanıcılarına dair oldukça kapsamlı rakamlar sunuyor ve elinizde kendi araştırmanız yoksa bu verilerden önemli ölçüde faydalanabilirsiniz.

2253 kişi ile Mart ve Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma Twitter kullanıcılarının demografik özelliklerinin yanı sıra kullanım alışkanlıklarına dair bilgiler de içeriyor.

Rakamlara geçmeden önce Pew’in araştırmalarının önemli bir kısmının sadece ABD’de yaşayan internet kullanıcılarını göz önüne aldığını hatırlatalım. Yani bu rakamlarda kendi hedef kitlenize göre bazı farklılıklar olabileceğini de hesaba katmakta fayda olabilir.

Pew’in araştırmasına göre ABD’li internet kullanıcılarının yüzde 15’i bir Twitter hesabına sahip. Kasım 2010’daki yüzde 8’lik orana göre bu önemli bir artış. O zaman günlük aktif Twitter kullanıcı oranı toplam internet kullanıcılarının yüzde 2’sini oluştururken, bugün bu rakam yüzde 8’e yükselmiş.

Yetişkin Twitter kullanıcılarının yaklaşık yüzde 53’ü kadın ve yüzde 47’si erkek. 18-29 yaş grubundaki internet kullanıcılarının yüzde 26’sı Twitter kullanıyor.

Genç kitlenin Twitter’a olan ilgisi zaman içerisinde de benzer şekilde ortaya çıkıyor. Kasım 2010 araştırmasına göre 18-24 yaş grubunun yüzde 16’sı Twitter kullanıcısı iken, Mayıs 2011’de bu oran yüzde 18’e, Şubat 2012’de ise yüzde 31’e yükselmiş. Bu tabloda 25-34 yaş grubu 18-24 yaş grubunun sadece Mayıs 2011’de yüzde 1’lik farkla önüne geçebilmiş.

Günlük aktif kullanımda yine 18-24 yaş grubu öne çıkıyor. Bu kullanıcıların yüzde 20’si her gün Twitter’da zaman geçiriyorlar. 25-34 yaş grubunun yüzde 11’i, 35-44’ün yüzde 9’u, 45-54’ün yüzde 3’ü, 55-64’ün yüzde 4 ve 65 yaş üzerinin sadece yüzde 1’i Twitter’ı her gün kullanıyor.

Mobil kullanım oranlarına bakıldığında ise bir kez daha 18-24 yaş grubu öne çıkıyor ve yaşlar ilerledikçe mobil kullanım oranları da gözle görünür oranda azalıyor.

Fakat bu kez farklı bir detay daha dikkat çekiyor. İnternet kullanıcıları arasında yıllık geliri 30 bin dolar altı olan kesimin yüzde 19’u Twitter kullanıcısı ve bu rakam bu bölümdeki en yüksek oran. Fakat mobil kullanımda bu gelir aralığındaki kullanıcılar en düşük orana sahip. Yani gelir artıkça mobil kullanım Twitter alışkanlığı da belirgin şekilde artıyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.