Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgiler ve kaynaklar

Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgiler ve kaynaklar

Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Her şirketi ilgilendiren yeni kanunlar çerçevesinde internet şirketlerini de hem bazı yeni sorumluluklar hem de bazı kolaylıklar bekliyor. Yeni döneme 2 aydan az bir süre kala bu detaylardan kısaca bahsetmek ve faydalanabileceğiniz bir kaç kaynak paylaşmak istedik.

Yeni TTK, 1 Temmuz 2012'den itibaren kademeli olarak (PDF) devreye girecek. Örneğin şirket kuruluşuna ilişkin hükümler 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak ama şirketlerin denetim tarihi 1 Ocak 2013 olarak belirlenmiş. Sermaye şirketlerinin internet sitesi açmasına dair getirilen zorunluluk da 1 Temmuz 2013 itibariyle geçerli olacak.

Anonim ve limited şirketlere dair yenilikler

1 Temmuz 2011 itibariyle anonim şirket tek pay sahibiyle ve limited şirket tek ortakla kurulabilecek. Bu yenilik yabancıların Türkiye’deki doğrudan yatırımlarını tek pay sahibi ve ortak olarak bizzat kurmalarına da imkan tanıyacak. Yani hukuksal anlamda işlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak.

Diğer yandan limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10 bin TL, anonim şirketlerde (kayıtlı sermaye sistemiyle) en az 100 bin TL olacak. Kanun’daki asgari sermaye tutarlarının altında olan sermayeler 14 Şubat 2014'e kadar bu sermayeyi tamamlaması gerekecek.

Faaliyet raporları 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerinden biri de anonim şirketler gibi limited şirketlerin de Faaliyet Raporu düzenlemesi yönünde. Şeffaflık çerçevesi altında her sermaye şirketi bir internet sitesinde şirketçe yapılması gerekli tüm ilanlar, yıllık faaliyet raporları, finansal tablolar, denetleme raporları başta olmak üzere tüm raporlar ve sermaye piyasası aktörlerini ilgilendiren tüm bilgilerin konulması gerekecek.

Ayrıca, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve Yönetim Kurulu ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, prim, ikramiye gibi faydalar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar yıllık faaliyet raporunda açıklanacak.

Yönetim kurulu toplantıları 

Artık genel kurul, yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantıları elektronik ortamda yapabilecek. Şirketlerin ölçeklerine göre bağımsız denetim yapacak denetçilerini 2013 faaliyet yılı için 1 Mart 2013’e kadar ataması gerekecek.

İşletme ile ilgili kullanılan her türlü kâğıt 1 Temmuz 2012’den itibar

en yürürlükte olacak ve belgede tacirin sicil numarası, ticaret ünvanı, yönetim kurulu üye isimlerinin yanısıra internet sitesinin adresi ve numarası(?) da yer alacak.

Borçlara dair esaslar

Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere sanal ortamlar ve vadesiz alacaklar sermayeye konulabilecek. Ortakların şirketten borç alması mümkün olmayacak. Mevcut borçların ise 1 Temmuz 2015’e kadar ve nakden kapatılması gerekecek.

Ortaklık şartları ve şirket birleşmeleri 

Şirketlerin 14 Ağustos 2012’ye kadar ana sözleşmelerini, Kanun’un belirttiği yeni hususlara göre düzenlemelerle uyumlu hale getirmesi gerekiyor.Yeni hükümlerde bölünmenin ve birleşmenin türleri tanımlanıyor. Bu hükümler Türk Hukukunu AB üyesi hukuklarla bütünleştirildiği paylaşılıyor.

Şirketteki pay sahipliğinin değeri yükseltiliyor ve söz sahibi olmama, küçük pay sahiplerinin durumu Anlam Altay'ın deyimiyle çoğunluğun insafına kalmaktan çıkıyor.

Kaynaklar;

Burada verdiğimiz bilgiler Yeni TTK'ya dair genel bilgileri içeriyor. Detaylı işlemler ve güncellenmiş maddeler için mali ve hukuki temsilcilerinizle  yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bu bilgileri aldığımız ve daha detaylı kanun bilgilendirmeleri için aşağıdaki kaynaklara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

I) PWC - ttkrehberi.com

 1. Türkiye Muhasebe Standartları’na Geçiş Yol Haritası  (PDF)
 2. Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası (PDF)
 3. Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı (PDF)
 4. Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 soru 10 cevap (PDF)
 5. TTK check-up Mali İşler ve Raporlama (PDF)
 6. Yeni Türk Ticaret Kanunu zaman planı (PDF)
 7. 5 Dakikada yeni TTK (PDF)

II) TOBB

 1.  Türk Ticaret Kanunu - Cilt 1 (PDF), Cilt 2 (PDF)

Sunumlar

 1. Dr. Anlam Altay'ın Sunumu (PDF)
 2. M.Sait Gözüm'ün Sunumu (PDF)
 3. Gökhan Alpman'ın Sunumu (PDF)
 4. İsmail Yücel'in Sunumu (PDF)
 5. Ticari İşletmeler ve Ticaret Şirketleri ile ilgili maddeler (PDF)
 6. TTK metre (TEST) - Yeni TTK'ya hazır mısınız?

III) TEB KOBİ TV

 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na dair videolar
 2. 100 soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu (PDF)

IV) Etohum

  1. Etohum Antalya Kampı 2011 Anlam Altay

V) Deloitte

 1. Deloitte iPhone uygulaması (AppStore)
 2. Yeni TTK'nın Getirdikleri (PDF)
Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.