Gemius Türkiye internet ölçümleme sonuçlarını açıkladı – Webrazzi Dijital’12

Gemius Türkiye internet ölçümleme sonuçlarını açıkladı – Webrazzi Dijital’12

Webrazzi Dijital12 etkinliği devam ediyor. Günün üçüncü konusu “Türkiye İnternet Ölçümleri ve Sonuçları”. Özellikle dijital pazarlama ve reklam dünyası için bu alandaki verilerin önemi son derece büyük. Bu konuyla ilgili çeşitli verileri yaylaşmak üzere online ölçümleme ve internet pazarına dair araştırmalar gerçekleştiren 1999’da kurulan Gemius SA’den Lauris Lietavietis sahnedeydi.

Gemius SA’de izleyici araştırma departmanında ürün geliştirmeden sorumlu yöneticilik görevini sürdüren Lauris ilk olarak yeni ölçümleme yöntemleri Fusion Panel’den bahsetti. Daha önceden sadece ölçümlemeyi sağlayan kod parçalarını barındıran sitelere dair verileri ölçümleyebilirken, yeni Fusion panel yapısı bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve ön koşul olmadan her bağımsız siteye ait verilerin incelenebilmesini sağlıyor.

Bu yeni yapı sayesinde Gemius’ın hem Türkiye, hem de bölge ülkelerine dair elinde bulunan pek çok önemli veriyi Lauris sunumunda paylaştı.

Türkiye bölgede Rusya’dan sonra en fazla internet kullanıcısına sahip olan ülke. Bu yüzden de yeni Fusion panel’in kullanıldığı ilk ülkelerden biri. Türkiye’deki 25 milyon internet kullanıcısı son derece önemli bir rakam ve Lauris’in ön görülerine göre yakın zamanda Türkiye’nin bu alandaki ikinciliği değişebilecek gibi görünmüyor.

Ülke nüfusuna oranla internet kullanıcı sayısı, yani penetrasyon konusunda daha avantajlı ülkeler ise genellikle nüfusları daha düşük olan ülkeler. Çünkü daha az bir nüfusun ihtiyaç duyduğu alt yapıyı sağlamak daha mümkün. Örneğin bu alanda bölgedeki lider ülke Estonya. Türkiye ise yine Rusya’nın arkasında yer alıyor ve 14. sırada geliyor.

Türkiye 2010 rakamlarına göre bölge ülkeleri arasında online reklam harcamalarında 4. sırada yer alıyor ve bu alanda çok hızla yükseliyor. Lauris, eğer elimizde 2011 verileri olsaydı büyük ihtimalle Türkiye’yi ikinci sırada göreceğimizi düşündüğünü söyledi. Fakat kullanıcı başına reklam harcamalarına bakıldığında Türkiye ortalarda yer alıyor.

Rakamlarla Türk İnternet Kullanıcıları

Gemius’un rakamlarına göre Türkiye’deki aktif internet kullanıcı sayısı tam olarak 25.175.931. Kullanıcı başına aylık sayfa gösterimi 2484.Kullanıcı başına aylık ortalama internette geçirilen toplam süre ise 49 saat ve 45 dakika.

Türkiye’de erkek kullanıcılar kadınlara göre daha kalabalık. Lauris’in paylaştığı rakamlara göre erkeklerin oranı %56, kadın kullanıcılar ise %44’te. Fakat erkekler internette sadece sayısal üstünlük kurmakla kalmıyorlar, içeriği daha çok tüketen kitle olarak dikkat çekiyorlar. Gemius’un rakamlarına göre Türk kullanıcıların sayfa gösterimlerinde erkeklerin %63 gibi önemli bir üstünlüğü var. İnternette geçirilen toplam sürenin %64’ü yine erkekler önde. Yani kullanıcı oranları arasında daha düşük olan bu fark, içerik tüketiminde erkeklerin tarafında doğru ağır basmaya başlıyor.

Yaş gruplarına bakıldığında en sık görülen yaş grubunun 25-34 olduğunu görüyoruz ama buna rağmen interneti daha fazla kullanan ve daha çok içerik tüketen yaş grubu 18-24olarak öne çıkıyor. Bununla beraber ilginç bir detay; Türkiye’de 45-56 yaş grubu özellikle internette geçirilen süre anlamında oldukça ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye’deki Önemli Siteler

Büyük markalara bakıldığında Türkiye’de ilk beş site Google, Facebook, Windows Live, YouTube ve MSN olarak sıralanıyor. Twitter 8. sırada ve Twitter’ın bu kadar yüksek sırada yer aldığı çok fazla ülke olmadığını da belirtmek lazım.

Türkiye’nin yerel markalarına bakıldığında özellikle haber ve video siteleri göze çarpıyor. İlginç detaylara baktığımızda tarayıcı tabanlı oyun Travian’ın 21. Sırada yer aldığı. Ama tek detay da bu değil, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinin Türk kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği 6. site olması yine diğer ilginç bir durum. Online eğitimin önemi tartışılmaz ama bölge ülkelerinde görülmeyen bu detay Gemius’un da dikkatini çekmiş.

Mobil İnternet Kullanımı

Lauris’in paylaştığı verilere göre mobil internet tüketiminde Türk kullanıcılarının %48,7’si bu iş için Apple cihazlarını tercih ediyorlar. İkinci sırada ise %20,4 ile Nokia geliyor. Ardından ise %15,4 ile Samsung, %4,3 ile HTC ve %3,5 ile BlackBerry geliyor. Lauris bu oran ve sıralamanın gelişmiş pazarlarda tipik olarak görülen manzarası olduğuna dikkat çekiyor.

Tüm bu veriler ışığında geleceğe bakıldığında mobilin en dikkat çeken trend olduğu görülebiliyor. Ama mobil ile ilgili en büyük sıkıntı henüz mobil içeriğin gelir üretmekte zorlanıyor olması. İkinci olarak dikkat çeken trend ise online video. Online video, mobilden farklı olarak bugün gelinen noktada gelir üretmek konusunda çok daha ileri bir noktada.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.