BTK 3. Çeyrek Raporunu Yayınladı Genişbant Mobil İnternet Son Çeyrekte %46,7 Büyüdü

BTK 3. Çeyrek Raporunu Yayınladı Genişbant Mobil İnternet Son Çeyrekte %46,7 Büyüdü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3. çeyrek raporunda sektör için çok önemli bazı bilgileri paylaştı. İlk bölümünde mobil operatör tarafındaki durumun incelendiği raporun bizim için önemli olan 3. bölümünde genişbant internet konusuna değinilmiş.

Buna göre 2011'in üçüncü çeyreğinde genişbant internet abone sayısında; mobil, fiber ve kablo internetteki abone sayılarındaki artış ile birlikte %16'lık bir büyüme gerçekleşmiş. Daha önceki dönemlerde ortalama %6 olan büyüme rakamı okulların da açılması ve ağırlıklı olarak mobil internetin artışıyla %16 seviyesine ulaşarak toplam 12,79 milyon kullanıcıya ulaşmış.

Genişbant internet abone sayısının yıllık büyüme oranı ise %57.7 olarak hesaplanmış. 

Genişbant interet abone sayısına bağlantı tipine göre bakıldığında ise başı tabii ki xDSL olarak tanımlanan ADSL abonelikleri çekiyor. Buna göre xDSL abone sayısı son çeyrekte %0.8, son bir yılda ise %4.1 büyüyerek 6,78 milyon kullanıcıya ulaşmış.

Son çeyrekteki en hızlı büyüme ise tahmin edilebileceği gibi mobil internette gerçekleşmiş ve son çeyrekte mobil internet abonelerinin satısı %46.7 oranında artmış. Mobil internet kullanımı bir yıl önesine göre ise %359.5 oranında büyümüş. Buna göre mobil internet çözümlerini bilgisayarlarında kullanan 1.3 milyon kullanıcı olurken, mobil cepten internet kullanan abone sayısı ise tek başına 4 milyona ulaşmış.

Kablo ve fiber internet rakamları henüz yarım milyona bile ulaşamasalar da son çeyrekte kablo internet %10, fiber internet ise %16 oranında büyüme sağlanmış. Yıl bazında bakıldığında ise iki bağlantı tipinde de yaklaşık %100'lük bir büyüme gerçekleşmiş. İnternet abone sayıları hakkında detayları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

İnternet servis sağlayıcıları arasındaki pazar payına bakıldığında ise tahmin edilebileceği gibi TTNET %86.37 ile pazar lideri konumunda. İkinci sıradaki Superonline (Tellcom) %4.62, Doğan Telekomm %3.43, Koç.Net %2.02 gibi sıralanıyor. Rapora göre bu alanda 60'a yakın işletmeci aktif olarak hizmet vermekteymiş. 2011 üçüncü çeyreğinde İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir ise yaklaşık 859 milyon TL olarak hesaplanmış.

Raporda yer alan ilginç tablolardan biri de Türkiye ve AB ülkelerinde kullanılan (mobil internet hariç)  genişbant internet bağlantı çeşitlerine göre yapılan karşılaştırmalı tablo idi. Bu tabloya göre ülkemizde xDSL kullanımı %91 iken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiş. AB ülkelerinde %16 ile kablo internet kullanılırken, Türkiye'de aynı oran %5 oranında hesaplanmış.

İSS'lerin son dönemde internet hızlarında getirdiği "8 mbite kadar" tanımı etkili olmuş görünüyor. Buna göre hızlara göre sabit genişbant internet aboneleri dağılımında 8 mbit hızında kullanan kullanıcılar %80.2 oranına ulaşmış, 1 mbit bağlantı %9.9, 4 mbit bağlantı %1.1, 2 mbit bağlantı %0.9, 512 kbit bağlantı %1, 8 mbit üzeri bağlantılar ise %6.9 oranına ulaşmış. 1 mbit bağlantıların %10 gibi yüksek bir yüzdeye sahip olması tahmin ediyorum ki bu abonelerin eski aboneler olması ve kullandıkları paketleri değiştirmek istememeleriyle ilişkilidir.

Sabit genişbant abonelerinin işletmeci bazında dağılımına bakıldığında ise xDSL'li TTNet'in ufak ufak pay kaybettiği dikkat çekiyor. 2010'un başında %89 pazar payına sahip olan TTNet, 2011'in üçüncü çeyreğine geldiğimizde %82.5 pazar payına sahip. Bu süre zarfında xDSL hizmeti veren diğer İSS'ler %2 paylarını arttırken, kablo internet %2.8, fiber internet bağlantısı ise %1.9 oranında pazar payını arttırabilmiş.

2 yıllık bir zamana zarfı düşünüldüğünde farklılaşan kullanıcı talepleri karşısında bu kadar düşük bir oranda kaybın kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. TTNet'in rakipleri için ise pazar liderinden 2 senede kopardıkları ortalama %2'lik payları başarı olarak nitelendirmek çok kolay değil.

Türkiye ve bazı AB ülkelerinin hanehakına göre sabit genişbant penetrarasyon oranları da karşılaştırılmış. Buna göre Türkiye'nin sabit genişbant penetrasyon oranı %40.5 olarak hesaplanmış. Bu oranla AB ortalaması olan %61.4'ün çok aşağısında olduğumuzu söyleyebiliriz. Raporda yer alan AB ile ilgili verilerin 2010 yılı üçüncü çeyreği için yapılmış ComReg raporundan alındığını da hatırlatmakta fayda var. 2011'de AB'nin penetrasyon oranlarının nasıl değiştiğini bilemiyoruz.

Rapora göre .tr uzantılı toplam 271.716 adet kayıtlı alan adı bulunmakta ve bunların %74'ü şu anda erişilebilir durumda. Tabii ki .com.tr uzantısı 186.346 alan adıyla ilk sırada gelirken, .gen.tr uzantısı 24.617 ile ikinci, .gov.tr ise 10.542 kayıtlı alan adıyla üçünsü sırada geliyor.

Mobil Pazar Verileri

Raporda yer verilen mobil pazar verilerin göre Eylül 2011 itibariyle Türkiye'de toplam 64.8 milyon mobil abone bulunmakta ve bu rakamla mobil penetrasyon %87.9 olarak hesaplanmış. Eylül 2011 itibariyle 3G abone sayısı 28.6 milyona ulaşmış.

Yukarıda paylaştığım bilgileri toparlayacak olursak;

  • Genişbant internet abone sayısı 12.79 milyona ulaştı.
  • Genişbant internet kullanımı son çeyrekte %16 büyüdü.
  • Genişbant internet kullanımı son 1 senede %57.7 büyüdü.
  • Son çeyrekte kullanıcı sayıları ADSL %0.8, Mobil internet %46.7, Kablo internet %10, Fiber internet %16 büyüme gösterdi.
  • Genişbant internet aboneleri %80 oranla 8 mbit/s internet hizmetini tercih ediyor.
  • Türkiye hanehalkına göre sabit genişbant penetrasyon oranı %40.5 olarak gerçekleşmiş.
  • .tr uzantılı 271.716 adet kayıtlı alan adı var.
  • Mobil abone sayısının toplam nüfusa göre penetrasyonu %87 seviyesinde. 3G abone sayısı ise 28.6 milyona ulaşmış

BTK'nın 2011 3. çeyrek raporunda daha çok çeşitli bilgiler çıkartmak mümkün. Ancak raporun bizi özellikle ilgilendiren kısımlarına yazıda yer verdiğimi düşünüyorum. İsterseniz raporun tamamını buradan indirebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.